Ἀντι-εἰδήσεις 22 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 22 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ νομοτερατούργημα ὑφαρπαγῆς τῶν ἑστιῶν μας ἐψηφίσθῃ. 
  Εἴδατε;
  Ταὐτόχρονος ψήφισις δύο νομοτερατουργημάτων…
  Κάτι σὰν τὸ «μὲ ἕναν σμπάρο, δύο τρυγόνια…»
  Καὶ πλειστηριασμοί, γιὰ ἄμεσον ἁρπαγὴ ἑστιῶν, καὶ ὑπερφορολόγησις, γιὰ ἔμμεσον ὑφαρπαγὴ ἑστιῶν.
  Εἶναι ποὺ κάποιοι δὲν τὸ πίστευαν.
  Γιατί καλέ δέν τό πιστεύατε;
  Δέν τούς εἴχατε ἱκανούς κι ἀξίους νά τό κάνουν;
  Μὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον μᾶς ἔχουν ἀποδείξῃ!!!
  Κι ὄχι μόνον πέρασε, ἀλλὰ πέρασε μὲ ΝΑΑΑΑΑααααα κάτι 152 ΝΑΙ!!!
  Ὄχι ποὺ δὲν θὰ πέρναγε λέμε..
  (Εἶχε κι 141 ΟΧΙ. Μὰ 152+141=293… Κάτι λείπει… Κάτι λείπει… Καί ποῦ εἶναι αὐτό τό …κάτι; Μήπως εἶναι ἀπό αὐτά τά …κάτι πού θέλουν νά τά ἔχουν μέ ὅλους καλά; Διότι τρία …κάτι εἶναι στὴν φυλακή. Τὰ τέσσερα …κάτι ποὺ ἀπουσιάζουν ὅμως, γεννοῦν πολλὲς ὑποψίες …κοπάνας!!!)
 • Ὁ Βύρων Πολύδωρας διεγράφῃ ἐκ τῆς  ΝουΔουΛαρας!
  Μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες κι ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα «τὰ ἔχωσε» κανονικότατα…
  Ἀγανάκτησε τὸ ἄτομο…
  Ἔκανε μεγάλην ὑπομονή, καθὼς φαίνεται…
  Μόνον ποὺ ἄργησε ΠΟΛΥ νὰ ἐπαναστατήσῃ…
  Ἔχω τὴν ἐντύπωσιν πὼς ἁπλῶς τσακίζεται νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ σαπιοκάραβο ποὺ ἀνέβηκε…
  Κατὰ τὰ ἄλλα, πρὸ ἐπαναστάσεῶς του, μία χαρὰ ψήφιζε ὅλα τὰ νομοτερατουργήματα ποὺ τοῦ ζητοῦσαν νὰ ψηφίσῃ.

 • Τὸ Ἀλεξέι «φλερτάρει» μὲ τὴν Εὐρώπη…
  Καρδάρα μὲ μέλι εἶναι αὐτή…
  Κουτάλα γιὰ νὰ τρῶς τὸ μέλι ἀπὸ τὴν καρδάρα στὰ χέρια του…
  Εἶναι δυνατόν νά μήν «φλερτάρῃ»;
  Γιὰ νὰ σοβαρευόμαστε λέω ἐγώ…
 • Ὁ Ἀλέκος Παπαδόπουλος (τοῦ μΠατΣοΚ) συνιστᾶ ἐθνικὴ συνεννόησιν.
  Ναί, κατέβηκε ξαφνικά, ἀπὸ τὸ πουθενά, γιὰ νὰ μᾶς συμβουλεύσῃ.
  Μεγάλη ὑπουργάρα τοῦ Ἀνδρέα κι αὐτός… Ἀλλὰ καὶ τοῦ Σημίτιεν..
  Τόσες διασώσεις μαζεμένες πάντως οὐδέποτε…
  Ἔως καὶ …νεκροὺς ἀνασταίνουν πιά!!! 
 • Στὸ μΠατΣοΚ συμβαίνει τῆς κακομοίρας.
  11 βο(υ)λευτὲς διαμαρτύρονται, μέσῳ ἐπιστολῆς τους, γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀπο-κόμματός τους καὶ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ συνεργαστοῦν μὲ τοὺς «58» ποὺ ἔγιναν «59», ὅταν προσετέθῃ ἡ χἌννα ἡ σουλτάνα.
  Νά παραμείνουν ὡς ἔχουν ἤ νά …χαθοῦν μόνοι τους;
  Πάντως τὸ Μπένυ εἶναι σαφῶς προσανατολισμένο πρὸς τοὺς «58» ποὺ ἔγιναν «59», διότι πῶς ἀλλοιῶς θά «προσγειωθῇ» στά μαλακά; Δὲν ἔχει ἄλλον τρόπο…
  Τῆς διασώσεῶς του συμβαίνει ἀπὸ τοὺς «58» ποὺ ἔγιναν «59»…
  Καὶ μὴ χειρότερα νὰ λέμε…
  Ὅλα τὰ γουρούνια ἴδιαν μούρη ἔχουν ἀλλὰ τὰ πολιτικὰ γουρούνια τὴν ἔχουν κι ἄσχημη…
  (Τὴν μούρη ἐννοῶ!!!)
 • Τρίτο κόμμα ἡ ΝουΔουΛάρα.
  Βάσει δύο νέων δημοσκοπήσεων, τῆς ἀμερικανικῆς καὶ τῆς βρετανικῆς (ἀντιστοίχως παρακάτω) πρεσβείας, πρῶτο κόμμα φαίνεται ὁ τΣΥΡΙΖΑ, μὲ  23,5%/27,5%, δεύτερο κόμμα ἡ Χρυσῆ Αὐγή, μὲ 17,5%/18% καὶ τρίτο ἡ ΝουΔουΛάρα μὲ 13,5%/17%…
  Τὸ μΠατΣοΚ ἔχει …ἐξαφανιστῇ μὲ 2,9%/3,5%.
  Τὸ Φώτι μὲ τὴν ΔΗΜΑΡ του στὸ 2,2%/;;;%. Δῆλα δὴ ἐκτὸς βολῆς…
  Τὸ Παναῆ τὸ Καμμένο καὶ οἱ ἀνεξάρτητοί του (;;;) μὲ 4,5%/5,5%.
  Τὸ ΚΚΕ μὲ 5,5%/7,5%.
  Ὁ Ἀλαμπάνιεν μὲ 2,5%/;;;%.
  Καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά…
  Κοινῶς;
  Τῆς καταβαραθρώσεως συμβαίνει…
  Καὶ εἰς ἄλλα μὲ ὑγείαν… (Ψόφος δῆλα δὴ εὐχόμεθα, ἀλλὰ παραμένουμε …εὐγενεῖς!!! Ὅσο κι αὐτοί!)

  Τί συμπέρασμα ἀνακύπτει;
  Ἔως τὶς εὐροεκλογὲς ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ εἶναι ἐκτὸς νόμου… Πολὺ κράτησε τὸ ζόρισμα τοῦ Ἀντωνακίου μαζύ τους…
 • Ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ ἀπειλεῖ νὰ ἀνεξαρτοποιηθῇ.
  Ἤ ἀνεξαρτοποιήθηκε… (Οἱ πληροφορίες εἶναι ἀλληλοαναιρούμενες!!!)
  Καὶ θὰ ἀφήσῃ τὸν Παναῆ μοναχό του….
  Μωρέ…
  Μεγάλη φόρα πῆραν ἐκεῖ μέσα…
  Ὅλοι πιά στόν τΣΥΡΙΖΑ θά καταλήξουν;
  Δέν κατάλαβαν πώς κι αὐτό τό σκαρί ὁλοτρύπητο εἶναι; 

Τὸ περιβάλλον στὶς πατοῦσες μας…

 • Νέος θάλαμος ἀερίων: ἡ Ἀττική!!!
  Κι ἐχθὲς τὸ βράδυ ἔγινε τοῦ θαλάμου ἀερίων στὴν Ἀττική, ἀπὸ τὴν κάπνα τῶν τζακιῶν.
  Κι ἔτσι θὰ ἐξακολουθήσῃ, ἐὰν δὲν σταματήσουμε κάτι νὰ κάνουμε…
  Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, νὰ καῖμε πετρέλαιον…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νέα ἀπάτη, στὸ ΤΑΥΤΕΚΩ ἀποκαλύπτεται!!!
  Ταμεῖον Ἀσφαλίσεως Ὑπαλλήλων Τραπεζῶν καὶ Ἐπιχειρήσεων Κοινῆς Ὠφελείας.
  Τί ἔκαναν αὐτοί;
  Ὤ, τίποτα σπουδαῖον… Τὰ συνήθη…
  Ψευδεῖς ἰατρικὲς δαπάνες καὶ τὰ παρεμφερῆ τους…
  Τί εἴχαμε, τί χάσαμε;

 • Τὸ ΠΑΜΕ μαγείρεψε φασολάδα στὴν Θεσσαλονίκη.
  Κα ὶ τὴν μοίρασε…
  Ἐμπρὸς ΟΛΟΙ τους στὸν δρόμο ποὺ χάραξε ἡ Χρυσῆ Αὐγή…
  Βρὲ θὰ τὸ φυσοῦν γιὰ πολλὰ χρόνια αὐτὸ ποὺ ἔπαθαν… Γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια…
 • Διετὴς ἀναστολὴ στὶς διώξεις κατὰ διοικήσεων ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν.
  Ἄ, τί νομίζατε;
  Δέν θά ἰσχύσουν δύο μέτρα καί δύο σταθμά;
  Ἐὰν ἡ ἀπάτη προέρχεται ἀπὸ τὶς δικοικήσεως τῶν ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν, θὰ περιμένῃ δύο ἔτη γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ…
  Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε δικαιοσύνη…
  Μὲ τέτοια νομομαγειρέματα… σίγουρα!!
  Ἄμ πῶς…
 • Ὁ Ἱερώνυμος μίλησε…
  Καὶ εἶπε πὼς ἡ κρίσις εἶναι πνευματική…
  Ναί, σωστά…
  Μόνον ποὺ δὲν ἔκανε τὴν αὐτοκριτική του…
  Κατὰ τὰ ἄλλα συνεργεῖ κανονικότατα στὸ ἔγκλημα…
 • Αὐτοπυρπολύθηκε ἀλλοδαπὸς στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
  Αὐτό… Τὸν πυρπόλησαν… Τὸν ὑπεχρέωσαν σὲ αὐτοπυρπόλυσιν…
  Ποιός ξέρει τό τί πέρασε τό ἄτομο γιά νά καταλήξῃ σέ τέτοιαν κίνησιν; 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ὀδοντίατροι τοῦ ΕΟΠΥΥ ἐντάσσονται στὸ ΕΣΥ.
  Ὅλοι μαζὺ στὸ ἴδιο καζάνι…
  Ἔτσι… ἔτσι…
  Νὰ ξέρουμε ποῦ εἶναι ποιός… 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ νομοτερατούργημα ὑφαρπαγῆς τῶν ἑστιῶν μας ἐψηφίσθῃ.
  Εἴδατε;
  Εἶναι ποὺ κάποιοι δὲν τὸ πίστευαν.
  Γιατί καλέ δέν τό πιστεύατε;
  Δέν τούς εἴχατε ἱκανούς κι ἀξίους νά τό κάνουν;
  Μὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον μᾶς ἔχουν ἀποδείξῃ!!!
  Τελικῶς οἱ ὑποβαθμίσεις δὲν ἀφοροῦν μόνον σὲ κράτη ἀλλὰ καὶ σὲ ἐνώσεις.
  Μήπως ὅμως τελικῶς ἔγινε κράτος ἡ Εύρωπαϊκή Ἔνωσις καί δέν τό ἀντιληφθήκαμε;
 • Ἡ τρόικα ἀναχωρεῖ ἔως τὶς εὐρωεκλογές.
  Καὶ μᾶς ἀπαρατᾶ στὴν ἡσυχία μας..
  Δῆλα δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, μᾶς ἔσωσαν…
  Καλά… Νὰ μὴν φᾶν… Ἔχουμε γλαρόσουπα…
 • Γιὰ 400 ἐκατομμύρια πωλεῖται τὸ 66% τῆς ΔΕΣΦΑ.
  Στὴν SOCAR!!!
  Δῆλα δὴ πάει κι αὐτή…
  Τὴν …χαρίζουν!!!
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα… .

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τοῦ ἐμφυλίου στὸ ΕΚΠΑ.
  Ὅλοι τραβοῦν νὰ ἀποφύγουν τὴν ἔξωσιν.
  Τῆς κωλοτούμπας, τῆς Κατίνας καὶ τῆς πόρνης τὸ κάγκελον συμβαίνει.
  Νὰ δοῦμε ποιός, ποιός, ποιὸς θὰ φαγωθῇ…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Οἱ ΗΠΑ δὲν θέλουν τὸ Ἰρὰν στὶς συζητήσεις γιὰ τὴν Συρία.
  Καλὰ τὸ πηγαίνουν κι αὐτοί…
  Ἤσκησαν βέτο στὴν παρουσία του…
  Τὰ θέλουν λοιπὸν ΟΛΑ δικά τους…
  Λὲς καὶ δὲν τὸ ξέραμε…
 • 19 μαθητὲς σὲ νοσοκομεῖο τῆς Κίνας.
  Διότι κατενάλωσαν γιαούρτι μὲ ποντικοφάρμακο.
  Πολὺ καλὰ τὸ πηγαίνουν ἐκεῖ μὲ τὰ …πειράματα. 
 • Μεγάλη πτώσις τῆς ἀξίας τῆς τουρκικῆς λίρας.
  Λόγῳ πολιτικῆς κρίσεως…
  Μόνοι τους θὰ τὸ βουλιάξουν αὐτὸ τὸ μαγαζί…

 • Ὁ Σόιμπλε φοβᾶται τὶς τραπεζικὲς τρύπες…
  Μαζὺ στὸ καζάνι κι αὐτός…
  Θὰ βράσουν… Θὰ κοχλάσουν καὶ μετὰ θά…
  …ἐξατμιστοῦν, κατὰ πῶς θὰ πάθουν ὅλοι δῆλα δή…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸ Ἀμβοῦργον.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply