Μήπως λειτουργοῦμε σάν ἄδεια δοχεῖα;

Μήπως λειτουργοῦμε σάν ἄδεια δοχεῖα;

Η μεγαλύτερη ἴσως αἰτία δυστυχίας σήμερα στον κόσμο εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει κάπου ἔνας ἄνθρωπος, στὸν κόσμο, ποὺ θὰ ἰκανοποιήσει ὄλες τις ἀνάγκες μας…
Μιὰ ἄποψη ποὺ μᾶς μετατρέπει σὲ ἀνίσχυρα παιδιά, ἀντὶ νὰ εἴμαστε ἐνεργητικοὶ ἐνήλικες.

Ἂν λειτουργοῦμε σὰν ἄδεια δοχεῖα, ποὺ περιμένουν κάποιον ἄλλο νὰ τὰ γεμίσει, τότε δὲν θὰ ἀναλάβουμέ ποτὲ τὴν εὐθύνη νὰ καλύψουμέ τὶς δικέ μας ἀνάγκες καὶ θὰ λειτουργοῦμε μέσα στὴν σχέση σὰν μισὰ ἄτομα, προσκολλημένα, τὰ ὁποῖα δεν θὰ μποροὺν να συνδεθοὺν ἀληθινά.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply