Τόσο ὅσο νὰ …ξεδιψάσῃς…

Τόσο ὅσο νὰ ...ξεδιψάσῃς...Μία σκέψις, ποὺ πάντα μὲ ἀπασχολοῦσε, εἶναι τὸ πῶς καταφέραμε νὰ ξεχάσουμε τὴν κάθε πραγματική μας ἀνάγκη, μεταμορφώνοντάς την σὲ ἀχορταγία, ἀπληστία καὶ τελικῶς στέρησιν…
Πάντα, σὲ τέτοιες συζητήσεις καὶ σκέψεις, θυμᾶμαι τοὺς Ἰνδιάνους καὶ τοὺς λευκοὺς Σάξωνες, ποὺ τοὺς κατέστρεψαν…
Οἱ Ἰνδιάνοι ὅταν χρειάζονταν τροφὴ σκότωναν ἕνα βουβάλι καὶ τὸ ἔτρωγαν. Δὲν σκότωναν ὅσα περισσότερα βουβάλια μποροῦσαν.
Ἐσέβοντο τὴν Φύσιν, τοὺς Νόμους της καὶ τοὺς κανόνες της.
Ἀντιθέτως, οἱ λευκοὶ Σάξωνες, σκότωναν γιὰ νὰ σκοτώσουν… Ἔτσι, τὶς περισσότερες φορὲς γιὰ διασκέδασιν… Ἤ μόνον γιὰ πλουτισμό…
Μὴ κατανοῶντας πὼς ἡ Φύσις δίδει ἁπλόχερα τὰ πάντα, μόνον γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν…Ὄχι γιὰ τὴν ἀσυδοσία…

Τώρα, τόσα χρόνια μετά, ἀναφερομένη σὲ καταστάσεις καὶ γεγονότα ποὺ δὲν ἔζησα, ἀλλὰ ποὺ πάντα μὲ προβλημάτιζαν, καὶ βλέποντας τὴν μεγάλη ἀλλαγὴ ποὺ συμβαίνει γύρω μας, συνειδητοποιῶ γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ πὼς ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πάθη μας εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ στοὺς τρόπους καὶ στὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦμε, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε…
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἰσέρχεται ὁ χρυσὸς κανὼν τῆς ἰσοῤῥοπίας…
Δὲν μπορεῖς νὰ πιῇς περισσότερο νερὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι…
Μόνον τόσο, ὅσο νὰ ξεδιψάσῃς… Ἀρκεῖ…
Κι αὔριο πάλι ἐκεῖ θὰ εἶναι ἡ πηγή…
Πάλι τόσο θὰ πιῇς, ὅσο νὰ ξεδιψάσῃς…

Ἐὰν αὐτὸς ὁ μικρός, ἀλλὰ τόσο σημαντικὸς κανών, γίνῃ σεβαστός, τὰ πάντα ἀλλάζουν μέσα μας καὶ γύρω μας…
Ἀνατρέπονται…
Κι ἐμεῖς παύουμε νὰ ἑστιάζουμε στὴν ἔλλειψιν καὶ ἑστιάζουμε στὴν ἀφθονία.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply