Ποιοί ἀποφασίζουν γιά τά σύμφωνα συμβιώσεως;

Τὸ 2008 εἰσήχθη μὲ νόμο τὸ Σύμφωνο Συμβιώσεως (ποὺ δεν προέβλεπε ὁμόφυλα ζευγάρια) καὶ ὁ Βαλλιάνατος-Soros, ἔχοντας γιὰ πάτημα αὐτὸν τὸ νόμο…
…πολὺ εὔκολα κέρδισε τὴν καταδίκη τῆς Ἑλλάδας, μὲ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων «Δικαιωμάτων»…
…ποῦ εἶναι γνωστὸ για τὶς γενοκτονίες ποὺ ΠΟΤΕ δὲν βλέπει.

Ποιοί ἀποφασίζουν γιά τά σύμφωνα συμβιώσεως;1Ἡ Ἑλλάδα, ἐμεῖς δηλαδή, θὰ πληρώσῃ καὶ σχετικὲς ἀποζημιώσεις, ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν πῆρε μεγάλες διαστάσεις, γιατὶ δὲν θέλουν νὰ φορτωθῇ μία ἧττα ἡ ΝΔ, ποὺ βρίσκεται στὴν κυβέρνηση, μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία καὶ τὴν ψηφίζουν κυρίως straight ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Κι ἔτσι, χωρὶς να ῥωτήσῃ ΚΑΠΟΙΟΣ ἐμᾶς, τὴν ἀπολύτη πλειοψηφία, ἀπεφάσισαν οἱ μειοψηφίες γιὰ τό τὶ πρέπει νὰ θεωρεῖται νόμιμο, ἢ ὄχι, στὴν Ἑλλάδα.
Ὅταν θὰ μᾶς φέρουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ…
…ἡ προεργασία θὰ ἔχῃ γίνει ἤδη καὶ δὲν θὰ ἔχῃ κἄν πολιτικὸ κόστος ἡ ἐφαρμογὴ νόμου γιὰ γάμο μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων.

Σύμφωνο Συμβιώσεως καὶ ἐπέκταση ἰσχῦος σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια … προέκυψαν ὅλα ἐπὶ κυβερνήσεων ΝΔ.
Σημειῶστε ὅτι στὸ Ἰσραὴλ …ποῦ πῆγε νὰ δώσῃ ἐξηγήσεις ὁ «ὑπερήφανος» Σαμαρᾶς… δὲν ὑφίσταται νομικὰ ΟΥΤΕ κἄν ὁ πολιτικὸς γάμος μεταξὺ ἀλλοθρήσκων.
Τὸ κράτος ἀναγνωρίζει ΜΟΝΟ θρησκευτικοὺς γάμους καὶ ἄρα ΜΟΝΟ μεταξὺ ἰουδαίων.
Ποιοί ἀποφασίζουν γιά τά σύμφωνα συμβιώσεως;2Καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Ἐβραικὸ Νόμο… Ἑβραῖος εἶναι μόνο ὁποῖος ἔχει μητέρα Ἑβραία…
Τόσο ἁπλᾶ, τόσο ῥατσιστικά, τόσο φανατικά… Καὶ μιλᾶμε γιὰ ΝΟΜΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ κι ὄχι τίποτα ἰδεολογικὲς ἐμμονὲς περιθωριακῶν οὐρακοτάγκων.

Ποιοί ἀποφασίζουν γιά τά σύμφωνα συμβιώσεως;3Σ’ αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς ἀρρωστημένους κι ἐμμονικοὺς ῥατσιστὲς ὁ Σαμαρὰς ὑποσχέθηκε … τὸν ἀφανισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς…
…προκειμένου νὰ ἔρθουν καὶ να πάρουν τσάμπα ὅτι ἀξίζει κι ὅτι παράγει πλοῦτο στὴν Ἑλλάδα.

«Σίγμα»

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply