Χάπυ Χανουκά και χάπυ kwanzaa…

 Χάπυ Χανουκά και χάπυ kwanzaa...1

Στὰ πλαίσια τῶν ἑορτῶν καὶ γιὰ νὰ εἴμαστε πολιτικὰ ὀρθοί,εὐχόμαστε στοὺς νέγρους ἀφρικανοὺς ἰθαγενεῖς ἀλλὰ καὶ στοὺς πολυπληθεῖς Ἰουδαίους ἰθαγενεῖς αὐτῆς τῆς χώρας χάπυ Χανουκὰ καὶ χάπυ kwanzaa..Χάπυ Χανουκά και χάπυ kwanzaa...2

Εἴμαστε μία ὡραία ἀτμόσφαιρα…

Ὄθων Δρακάτος

(Visited 293 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χάπυ Χανουκά και χάπυ kwanzaa…

  1. Πληροφοριακά, δεν είναι θρησκευτική γιορτή η Χάνουκα. Γιορτάζουν την νίκη τους εναντίον των Σελευκιδών και την απαέυθέρωση της Ιερουσαλήμ από τους Έλληνες. Κάποιοι θα την καταδίκαζαν ως “εχθροπάθεια” αυτή τη γιορτή…

Leave a Reply