Ἀντι-εἰδήσεις 26 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 26 Δεκεμβρίου 2013.

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ συμβούλιον γιὰ τὴν αἰθαλομίχλη ἔληξε ὑπὲρ …αἰθαλομίχλης!!!
  Καὶ δὲν εἶναι τὸ μόνον φυσικά…
  Ἔχουν ἀποφασίσῃ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς εἶναι ἐν τελῶς ἀνίκανοι ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ βράσουν δύο αὐγά…
  Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τὰ αὐγά, ἀλλὰ τὰ …πασχάλια, ἔχουν ἀποφασίσῃ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς εἶναι ἀνίκανοι ἀκόμη καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε νὰ μᾶς ἀναγνωρίσουν ὡς ἀναφαίρετον δικαίωμα…
  Λίγη ὑπομονή…
  Ἡ καταιγίδα φεύγοντας παίρνει μαζύ της καὶ τὰ μικρόβια…

 • Ἡ ΔΗΜΑΡ στρέφεται κατὰ τῶν φόρων καυσίμων, ἄν καὶ τοὺς ψήφισε.
  Τώρα θεωρεῖ ὅμως πὼς εἶναι καταχρηστικοί.
  Καὶ μετὰ ξανακοιμήθηκαν…
 • Τὰ κουδουνισμένα διακοπεύονται γενικῶς… Νεώτερα ἀπὸ αὔριο…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Εἰδικὴ σύσκεψις ἔγινε ἐχθὲς γιὰ τὴν αἰθαλομίχλη, στὸ ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν.
  Ναί, διότι καθ΄  ὅσον ΟΛΟΙ μας ἀντιλαμβανόμαστε, τὸ πρόβλημα τῆς αἰθαλομίχλης εἶναι οἰκονομικόν, ὄχι περιβαλλοντικό.
  Καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀντιῤῥήσεις, νὰ ἐρευνήσουν τὰ αἴτια τῆς αἰθαλομίχλης. Ὄχι τὰ φαινομενικά… τὰ πραγματικά…
 • Τεράστια ἀποθέματος ὕδατος, κάτω ἀπὸ τὴν Γροιλανδία.
  Λειωμένος πάγος…
  Τὸν ἔλειωσαν, γιὰ τὴν ἀκρίβεια…
  Πῶς; Εὔκολο… Ἄλλαξαν τὴν ῥοὴ τῶν θερμῶν ῥευμάτων τοῦ Ἀτλαντικοῦ.
  Τί θά ἐπιτύχουν;
  Γιὰ τὴν ὥρα τίποτα… Σὲ λίγο ὅμως πολλά…
  Μόνον ποὺ τὸ νερό, ποὺ πάσχισαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν, θὰ καθαρίσῃ καὶ τὴν δική τους κόπρο, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς ἰδίους. 

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα… Γενικῶς!!!
  Κοινὴ διαπίστωσις πλέον, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τῶν προβλημάτων μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας.
  Ἀπὸ τοὺς ἑταιρους μας εἰς τὰς Εὐρώπας, ἔως καὶ τοὺς ἄλλους ἑταίρους μας, στὸ ΝΑΤΟ, διαπιστώνουν πὼς ναί, ἐπὶ τέλους πρέπει κάποιος νὰ ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὸ ζήτημα…
  Κι ἐπεὶ δὴ κάποιος θὰ τὴν πληρώσῃ, ἄς προετοιμαζόμαστε…
  Κάτι βρώμικο μᾶς ἑτοιμάζουν!!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὸ ΚΚΕ εἶναι ῥατσιστικό.
  Στοχευμένες ῥατσιστικὲς συμπεριφορές, κατὰ τῶν ΑΜΕΑ τῆς νήσου Χίου, ἐξέφρασε τὸ ΚΚΕ, σὲ διανομὴ τροφίμων, ποὺ ἀφοροῦσαν εὐπαθεῖς ὁμάδες.
  Ἡ δικαιολογία τους ἦταν πὼς οἱ ΑΜΕΑ εἶχαν παραλάβῃ τρόφιμα καὶ σὲ διανομὲς τροφίμων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
  Ναί, δὲν ἤξεραν οἱ ἄνθρωποι νὰ ψοφήσουν ἀπὸ τὴν πείνα, ἀναμένοντας νὰ ξυπνήσουν τὰ ῥατσιστόμουτρα τοῦ ΚΚΕ.
  Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, γιὰ δικούς της λόγους, ὀργανώνει συσσίτια ἐδῶ καὶ καιρό. Αὐτὸ τῆς ἔφερε καὶ ψήφους καὶ συμπάθειες. Ἄς ἔπρατταν τὰ ὅμοια οἱ διάφοροι σωτῆρες. Ὄχι νὰ τὰ βάζουν μὲ τοὺς ΑΜΕΑ.
  Τὰ φασιστόμουτρα.
 • Ὁ Ταμπούρογλου πῆρε τὴν προμήθεια τῶν 25.000 εὐρῶ γιὰ νὰ τὴν …δωρήσῃ!!!
  Ναὶ καλέ…
  Ἔτσι εἶπε…
  Γιὰ τόσο …μᾶπες μᾶς ἔχει…
  Ὄχι πὼς εἶναι ὅλοι τους γιὰ φᾶπες…

 • Ἡ σύριγγα εἶναι νέον ὅπλον.
  Σὲ ἔλεγχο ἀστυνομικῶν, ναρκομανὴς ἐπετέθῃ μὲ σύριγγα, σὲ ἕναν ἐξ αὐτῶν.
  Τελικῶς ἀπεφεύχθη τὸ μοιραῖον. 
 • 94 ἄτομα διεσώθησαν στὴν Πύλο.
  Πάλι δουλέμποροι διακινοῦσαν ἀνθρώπινα ὄντα ἀλλὰ τοὺς ἐμπόδισε ἡ κακοκαιρία.
  Ἀνοικτὰ τῆς Πύλου ἐξέπεμψαν SOS καὶ ἐπενέβῃ τὸ λιμενικό, γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ τὰ θύματά τους σὲ κλειστὸ γήπεδον.
  Ἔως πότε πιά τά κτήνη θά ἐκμεταλλεύονται τόν ἀνθρώπινο πόνο; 
 • Οἱ ληστὲς τῶν …καλάντων!!!
  Ὑπὲρ τῆς ἁρπαγῆς μικροποσῶν τάσσονται δεκάδες ἀπατεῶνες στὴν χώρα μας.
  Ἀπόδειξις τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ληστείας πολλῶν παιδιῶν, εἶτε ἀπὸ παιδιά, εἶτε ἀπὸ ἐνήλικες, γιὰ ποσὰ ποὺ δὲν ξεπερνοῦσαν, σὲ κάποιες περιπτώσεις τὰ …10εὐρῶ!!!
  Φτωχομπινέδες ἀκόμη καὶ οἱ ληστὲς σήμερα…
  Ἤ ἄλλως…
  …ὁ εὐτελισμὸς τοῦ ἐγκλήματος!!!
 • Ἡ ΝΕΡΙΤ ἀποῤῥοφᾶ τὰ μουσικὰ σύνολα τῆς ΕΡΤ.
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει δῆλα δή…
  Ὄχι διότι δίχως τους δὲν ζοῦμε, ἀλλὰ διότι ἐπὶ τέλους σὲ αὐτὸν τὸν τόπο πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ διαβαθμίσεις γιὰ τὰ πάντα…
  Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν δὲν ἔχουμε ἄρτον, ἄς ἔχουμε θεάματα…
  Θὰ μᾶς …ἀποκοιμίζουν μὲ Μπετόβεν, Μπᾶχ καὶ Μόταρτ γιὰ νὰ ξεχνᾶμε τὴν πείνα μας…
  …καὶ μάλλιστα μὲ κρατικὲς δαπάνες!!! 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Ἀλλὰ ἀκόμη συζητοῦν.
  Καλὰ κάνουν… Ἔτσι, νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὸ μπιμπίκι… Εὖγε!!! 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τὸ στουρναροΣτουρνάρι δὲν μειώνει τοὺς φόρους στὰ καύσιμα γιὰ νὰ μὴν ζεστάνουν φθηνὰ κάποιοι τὶς πισίνες τους!!!
  Ναί, τὸ μάθαμε κι αὐτό…
  Οἱ 300 ἤ 500 τζαμπατζῆδες, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ τὸν γνωστὸ κύκλο τῶν κουδουνισμένων, νὰ μὴν θερμάνουν τὶς πισίνες τους, ἀλλὰ νὰ ψοφήσῃ κοσμάκης ἀπὸ τὸ κρύο.
  Βρὲ δὲν μᾶς χαιρετᾶτε…
  Σούργελα…
 • 700 ἐκατομμύρια νέοι φόροι ἀκινήτων.
  Ναί, ἔως τέλος τοῦ ἔτους.
  Τοῦ ξεδοντιάσματος συμβαίνει.
  Πλιάτσικο ἀκόμη καὶ στὰ …σώβρακα!!!
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Ἀπὸ αὔριο θὰ τὰ λέμε κι αὐτά… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

τοῦ ἀ-πολιτισμοῦ μας τὸ ἀνάγνωσμα…

 • Πέθανε ὁ ἀρχαιολόγος Σαρηγιαννίδης.
  Καὶ μέσα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες ἀπώλειες χάσαμε ἕναν σημαντικὸ ἀρχαιολόγο.
  Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἠκολούθησε τὰ βήματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν Μικρᾶ Ἀσία.
  Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπεχείρησε νὰ ξαναδώση στοὺς Ἕλληνες ἐπίγνωσιν τῆς ταὐτότητός τους.
  Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τὰ εὑρήματα τῆς Βακτριανῆς.
  Ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιολογικὴ κοινότητα ἀλλὰ ἀνεγνωρίσθῃ ἀπὸ τὴν Παγκόσμια, ἀποδεικνύοντας πὼς μπορεῖς νὰ εἶσαι Ἕλλην γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς …κάφρους.

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Παρητήθῃ ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς Τουρκίας.
  Καλὰ τὸ ξεκίνησαν… Τῆς σφαγῆς συμβαίνει…
  Τὸ πῶς θὰ τὸ τελειώσουν δὲν γνωρίζω λέμε… 
 • Στὴν Βραζιλία περισσότεροι ἀπὸ 30 νεκροί.
  Τὸ σύνηθες αἴτιον, τώρα πιά…
  Πλημμύρες καὶ κατολισθίσεις… Πλημμύρες καὶ κατολισθίσεις…
  Βρέ μήπως καί μᾶς ἔρχεται κάτι ἄλλο;
 • Στὴν Ἰταλία ἀπεσύρθῃ ἀφίσσα κινηματογραφικῆς ταινίας!
  Γιὰ ῥατσιστικοὺς λόγους…
  Ἐπεὶ δὴ ὁ πρωταγωνιστὴς δὲν ἦταν λευκός, ἀλλὰ προέβαλαν τὸν λευκὸ πρωταγωνιστὴ στὴν ἀφίσσα, αὐτὸ ἐθεωρήθῃ ῥατσιστικό…
  Δὲν ὑπολογίζεται πὼς στὴν Ἰταλία, ἴσως, νὰ μὴν γνωρίζουν τὸν μὴ λευκὸ πρωταγωνιστή… Δῆλα δὴ δὲν ἀναφέρονται σὲ ἐμπορικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς λόγους, ἀλλὰ σὲ ῥατσισμό…
  Ναί, ξέρω… Κι αὐτοὶ χαμένο τὸ ἔχουν…

 • Δέκα ὑπουργοὺς ἄλλαξε ὁ Ἐρντογάν.
  Στὴν προσπάθειά του νὰ μειώσῃ τοὺς κραδασμοὺς ἀπὸ τὸ σκάνδαλο τῶν χρηματισμῶν.
  Δὲν σώζεται ὅμως… Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε…

 • Ὁ πάπας κάλεσε καὶ τοὺς ἀθέους σὲ συζητήσεις  ὑπὲρ τῆς εἰρήνης.
  Θέλει διάλογο, λέει, ὑπὲρ τῆς εἰρήνης…
  Ναί, καὶ μετὰ …ξυπνήσαμε μέσα στὰ κλουβιά μας!!!
  Τώρα ζητᾶ κι ἀπὸ τοὺς ἀθέους νὰ προασπίσουν τὴν εἰρήνη.
  Πρὸς τὰ «κάτω» κυττᾶ… Ὄχι πρὸς τὰ «ἐπάνω». Ἐκεῖ δὲν χωροῦν θρησκεῖες. Ἐκεῖ ὅμως χωροῦν ἀποφάσεις γιὰ πόλεμο καὶ εἰρήνη!!!

 • Λευκὸς κλοιὸς στὶς ΗΠΑ καὶ τὸν Καναδᾶ.
  Περισσότεροι ἀπὸ 500.000 ἄνθρωποι ἔχουν μείνει δίχως ῥεῦμα στὶς ΗΠΑ καὶ τὸν Καναδᾶ, λόγῳ τῆς σφοδρῆς χιονοπτώσεως.
 • Στὴν εἰσαγγελία ὁ φάκελλος γιὰ τὸν Πανίκο Δημητριάδη
  Συνδέεται μὲ πλαστογραφίες τὸ ὄνομά του.
  Ὅπου Πανίκος Δημητριάδης νὰ σκεπτόμαστε Προβόπουλος… Κάτι ἀντίστοιχον…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply