Συννέφιασε;

Συννέφιασε;Λίγο ἡ μουντάδα τῆς ἡμέρας…
Λίγο τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα…
Λίγο τὰ νομομαγειρέματα ποὺ μᾶς καταστοῦν δούλους…
Λίγο ἡ κόπωσις, ἡ κατάθλιψις, τὰ λοιπὰ προβλήματα…
Ναί, συννέφιασε…
Καὶ μετὰ τὰ νέφη ἔρχεται ἡ καταιγίδα…
Καὶ κάποιες φορές, ὄχι πάντα, ἀλλὰ κάποιες φορές, ἡ καταιγίδα σκοτώνει…
Ὅμως μετὰ ὁ οὐρανὸς εἶναι καθαρὸς καὶ ὁ ἥλιος λάμπει…

Ναί, συννέφιασε… Ἔ καί;
Ὅταν γνωρίζουμε πὼς φθάνουμε στὴν καμπή, μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅσο κουράγιο ἀπαιτεῖται, διότι γνωρίζουμε μέσα μας πὼς σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, ὁ Ἥλιος πάλι λαμπρὸς θὰ μᾶς φωτίζῃ…

Τί λέτε;
Θά τά καταφέρουμε ἤ ὄχι;
Ἐγὼ πιστεύω πὼς θὰ τὰ καταφέρουμε…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ὅμως, ἀκόμη ὁ Ἥλιος, ὁ πραγματικὸς Θεὸς τοῦ ἀνθρώπου, παιχνιδίζει πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα, ἀποδεικνύοντας πὼς αὐτὸς εἶναι πιὸ δυνατὸς κι ἀναγκαῖος.

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply