Οἱ …Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ …ἄμμωμες συλλήψεις.

Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.6Δύο ἔρωτες κρατοῦν τὸν σταυρό:

Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.5Παναγιώτης Δαρίβας

Βάπτισμα σὲ πρὸ χριστιανικὲς θρησκεῖες: ἀρχαία αἰγυπτικαὴ εἰκόνα, καταιονισμὸς ὕδατος, ἤ «βάπτισμα»: Ὁ βασιλιᾶς, κρατῶντας στὸ χέρι του ἕναν σταυρό-τὸ σύμβολον τῆς ζωῆς-βαπτίστηκε ἀπὸ τοὺς θεοὺς Horus (ἀριστερά) καὶ ΗΕ (δεξιά).Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.3
Ἀργότερατὸ πῆραν οἱ χριστιανοί.

Παναγιώτης Δαρίβας

Ἄτις.Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.2
Γεννήθηκε μὲ ἄμμωμον σύλληψη, στὶς 25 Δεκεβμρίου.
Σταυρώθηκε κι ἀνεστήθῃ.

Παναγιώτης Δαρίβας

Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.4Ἐπάνω ὁ Ἕλλην θεὸς Ἑρμῆς.
Κάτω ὁ Χριστός.

Οἱ ...Ἀναστάσεις, οι σταυροὶ καὶ οἱ ...ἄμωμες συλλήψεις.1Παναγιώτης Δαρίβας

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ τοὺς συνδέσμους, τοῦ Παναγιώτου, παρὰ πάνω.

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply