Ἡ Ἑλληνικότης τοῦ ἀλφαβήτου βεβαιώνεται ἀπὸ τὸν Ὅμηρον.

Ἡ Ἑλληνικότης τοῦ ἀλφαβήτου βεβαιώνεται ἀπὸ τὸν Ὅμηρον.Ὁ Ὅμηρος ξεκαθαρίζει ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο δὲν εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸ φοινικικό:

Μέσα στὴν Ἰλιάδα (Ῥαψ Ζ) ὁ Ὅμηρος γράφει:

«..ὁ Σίσυφος χάραξε στὶς ὀπλὲς τῶν βοδιὼν τὴν  φράση:

«ὁ Αὐτόλυκος μὲ κλέβει».»

Δηλαδή, πρὶν τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὀδυσσέα, τὴν γραφὴ τὴν γνώριζαν καὶ οἱ βοσκοί, οἱ ὁποῖοι εἴχαν τὴν δυνατότητα να διαβάζουν καὶ να γράφουν.

Τί μᾶς πασχίζουν νά μᾶς πείσουν λοιπόν,  ὅτι πήραμε ἀπό τούς Φοίνικες τό ἀλφάβητο;

Τὸ φοινικικὸ ἀλφάβητο ἦταν ἐκατοντάδες χρόνια μετά.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply