Ἀντι-εἰδήσεις 30 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 30 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ ξύλο τῆς χρονιᾶς του, γιὰ τὸ 2013, ἔφαγε ὁ βο(υ)λευτὴς Ἀναγνωστόπουλος τῆς ΝουΔουΛάρας.
  Μετὰ ἀπὸ κάποιαν διαφωνία του, μὲ ἄλλον ὁδηγό, ὁ βο(υ)λευτής, δηλώνοντας ὑπερήφανος τὴν ἰδιοτητά του, κι ἐφ΄ ὅσον εἶχε ἁρπάξῃ μερικὲς ψιλές, στὰ γρήγορα, νωρίτερα, κατήντησε …τουλούμι ἀπὸ τὸ ξύλο.
  Ἔμ… Δύσκολες ἡμέρες…
  Εἶναι τήν σήμερον ἡμέρα δυνατόν νά δηλώνῃς βο(υ)λευτής;
  Τς τς τς…
  Πολὺ στὴν κοσμάρα τους εἶναι τὰ κουδουνισμένα καὶ δὲν θὰ τοὺς βγῇ σὲ καλό…

 • «Μούσι» ἡ εἴδησις γιὰ τὸ «σπάσιμο» στῆς Πάολας.
  Βασικὰ «μούσι» ἦταν τὸ σπάσιμο κι ὄχι ἡ παρουσία τοῦ βο(υ)λευτοῦ, ποὺ δὲν ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὸ κάψιμο τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας.
  Ὅπως δῆλα δὴ «μοῦσι» εἶναι κι αὐτός, ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ τὸ ἀνιληφθῇ…

 • Τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἀντιμετωπίζει ὡς σανίδα σωτηρίας τὸ Ἀντωνάκι.
  Καὶ πολὺ καλὰ κάνει δῆλα δή...
  Διότι, πῶς νά τό κάνουμε;
  Θά ἀφήσουνε τόν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως νά βουτήξῃ στό …χάος;
  Δὲν γίνονται αὐτά…
  Μετὰ τὴν λήξιν τῆς θητείας του οἱ ἐξελίξεις…
  Γιὰ τὴν ὥρα τραβάει νὰ τὴν βγάλῃ ὅσο μπορεῖ πιὸ …ἀναίμακτα….
  Λίγο νὰ ἀνεβάσῃ τὶς …μετοχές του, λίγο νὰ ἐξαφανίσῃ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, λίγο νὰ πείσῃ τοὺς δικούς του νὰ μὴν τρέχουν τόσο γρήγορα γιὰ νὰ ξεκολλήσουν ἀπὸ ἐπάνω του…
  Ἕξι μῆνες σκύψιμο, γλείψιμο καὶ στήσιμο ἔχει ἐμπρός του.
  Τώρα θά τά παρατήσῃ; Μά τί λέμε;
 • Σήμερα δικάζεται τὸ Λιάπιεν.
  Λιάπιεν, κατὰ τὸ Ἄλιεν, ὅπως ἔχουμε ἤδη δηλώσῃ…
  Καί τί θά κάνουμε ἐμεῖς; Ἔ; Θά χάσουμε τόν χρόνο μας γιά νά τοῦ φωνάξουμε Οὔοὔοὔοὔοὔοὔ…
  Ἤ μήπως θά ἀποφασίσουμε πώς οὔτε τό φτύσιμό μας ἀξίζει;
  Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε…
 • Τοῦ πανικοῦ καὶ τοῦ κακοῦ χαμοῦ στὴν «σεβαστὴ» οἰκογένεια τῶν πολιτικῶν. (Κι ὄχι μόνον).
  Ἡ ἀπολογία Κάντα ταράζει κι ἀναστατώνει.
  Εἶναι τώρα πράγματα αὐτά;
  10% προμήθεια, βρέξει χιονίσει, σὲ κάθε ἀγορὰ ὅπλων. (Κι ὄχι μόνον!!! Ἁπλῶς τώρα μαθαίνουμε τὰ τῶν ὅπλων!!!)
  Τί ἐδαπάνησε ἡ χώρα; Ἕνα δισεκατομμύριον; Ἤ, ἐὰν τὸ θέλετε σὲ ἀριθμούς,  1.000.000.000;
  Σωστά; Ἔ, τὸ 10% εἶναι …100.000.000… Πόσο εἴπαμε; Πόσο;

  Λοιπόν, γιὰ τὰ 20 δισεκατομμύρια, δύο δισεκατομμύρια ἀναλογεῖ ἡ προμήθεια…
  Γιὰ τὰ 200 δισεκατομμύρια, 20 δισεκατομμύρια ἀναλογεῖ ἡ προμήθεια…
  Γιὰ τὸ ἕνα τρισεκατομμύριον 100 δισεκατομμύρια ἀναλογεῖ ἡ προμήθεια…Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς δὲν κάνουμε μαθηματικὰ σήμερα, ἀλλὰ διαπιστώσεις…
  Νὰ τὸ θέσω διαφορετικά…
  Ἐὰν τὸ 10% εἶναι νόμιμος προμήθεια, γιὰ κάθε ἀγορὰ τοῦ κράτους, ποὺ ὅμως τὴν καρποῦται κάποιος ὑπάλληλος ποὺ φυτεύθηκε ἤ «ἔτυχε» νὰ φυτευθῇ σὲ κάποιαν θέσιν κλειδί, τὰ ὁποῖα λαμβάνει φυσικὰ δίχως παραστατικά, δίχως τὴν ἔγκρισίν μας καὶ πάντα μὲ τὴν «ἀνοχήν», τὴν ἔγκρισιν καὶ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῶν ἀνωτέρων καὶ τῶν κατωτέρων του, τότε ἄς βγάλουμε ἀσφαλῆ συμπεράσματα:
  Ναί, ἀπὸ ἀρχῆς γενέσεως τοῦ Ἑλλακοκαφριστᾶν ἡ προμήθεια, ποὺ θεωρεῖται τώρα πιὰ φυσικὰ νόμιμος, ἔχει ζημιώσει ἐμᾶς κατὰ κάτι τρισεκατομμύρια, ἔχει πλουτίσῃ κάποιους, κατὰ κάτι τρισεκατομμύρια κι ἔχει χρησιμοποιηθῇ ὡς μοχλὸς γιὰ τὴν διαρκῆ ὑποδούλωσιν τῆς χώρας.

  Διαλέξτε ἐσεῖς τὸ νόμισμα τοῦ ξεπουλάματος…
  Ὅλα τὰ ξεπουλάματα πάντως, ἀνεξαρτήτως νομίσματος καὶ χρώματος αὐτοῦ, σὲ ὑποδουλώσεις ὁδηγοῦν…
 • Τὰ κουδουνισμένα διακοπεύονται ἀκόμη!!!
  Κάτι δελτία τύπου, ποὺ εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα…
  Μόνον ἐμεῖς ἀκόμη παραμένουμε ἐδῶ…
  Ὅλοι αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν τὶς ζωοῦλες τους…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τὸ δούλεμα μὲ τὴν αἰθαλομιχλη ἀκόμη καλὰ κρατεῖ.
  Ἀκόμη…
  Καὶ θὰ κρατῇ…
  Θὰ κρατῇ…
  Βρῆκαν τρόπο νὰ μᾶς ἐξολοθρεύσουν ταχύτερα…

ἐθνικοὶ μπελάδες…
(τρίτη ἐπανάληψις)

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!!
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Κάντας εἶπε περισσότερα ἀπὸ ὄσα ἔπρεπε κι ἄντεχε ἡ κοινωνία μας…
  Μουδιάσαμε ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς…
  Τρομάξαμε…
  Μὰ πιὸ πολὺ τρόμαξαν οἱ ἐμπλεκομένοι…
  Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε μὲ τὸ δίκιο τους…
  Εἶναι τώρα ὥρα νά ἀποποιηθοῦν τῶν «δεδουλευμένων» τους, τοῦ τρόπου ζωῆς τους καί νά ὁδηγηθοῦν στήν …ψειροῦ; Ἔ μὰ πιά… Τοὺς χάλασε τὴν ζωή… Τοὺς τὴν κατέστεψε…
  Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ μεταμέλεια…
  Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
  -Πᾶνος Εὐσταθίου, 83 ἐτῶν σήμερα, ἀντιπρόσωπος ἀρχικῶς τῆς
  STN ATLAS καὶ μετὰ τῆς Rheinmetall. Κατάθεσιν στὸν Ἀντώνη Κάντα 1,5 ἐκατομμύριο εὐρῶ.
  -Λακουνάκος Θωμᾶς, 600.000 εὐρόπουλα, πρὸ κειμένου νὰ συμφωνήσῃ ὁ Κάντας γιὰ τὰ
  Leopard, τὰ ὁποῖα, πρὸ τῶν 600.000 εὐρῶ, θεωροῦσε ἀκατάλληλα.
  – Κωνσταντῖνος Δαφέρμος, ἐκπρόσωπος τῆς
  ῥωσσικῆς KBP, ποὺ προωθοῦσε τὰ ἀντιαρματικὰ Kornet, τρία ἐκατομμύρια εὐρῶ.
  -Λᾶμπρος Μαρτζῶκας, ἐκπρόσωπος ῥωσσικῶν συμφερόντων, γιὰ ἀγορὰ τῶν ἀντιεροπορικῶν συστημάτων
  OSA AK, 1,7 ἐκατομμύρια εὐρόπουλα.
  – Σταῦρος Κομνόπουλος,
  γιὰ τοὺς γαλλικοὺς πυραύλους Exocet, 400.000 εὐρόπουλα.
  – Παῦλος Νικολαΐδης, γιὰ τὰ
  Mirage 2000-5, 800.000 εὐρόπουλα.
  – Παπαχρῆστος Δημήτρης, γιὰ τὰ
  γερμανικὰ πυροβόλα PZH 2000, 750.000 εὐρόπουλα.
  – Τούμπας Χρῆστος, γιὰ τὸ ῥαντᾶρ
  Erieye,  250.000 εὐρόπουλα.
  – Μπαλέμας ἤ Μπαρλέμπας Κωνσταντῖνος, γιὰ τὰ σουηδικὰ ῥαντᾶρ ἀντιπυροβολικοῦ
  ARTHUR, 240.000 εὐρόπουλα.
  – Ἀποστόλου Κωσταντῖνος, διάφορα ποσά, ἀναλόγως τῆς περιστάσεως.
  Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Κάντας ἦταν ὁ τελευταῖος τροχὸς τῆς ἁμάξης, διότι τὸ 10% τῆς προμηθείας δὲν καλύπτεται ἀπὸ τὰ μικροποσὰ τοῦ Κάντα, καλλίτερα νὰ πᾶμε νὰ μετρήσουμε τὶς συνολικὲς δαπάνες, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ μεγάλα «ψάρια» ἔφαγαν τὰ περισσότερα…
  Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Σημίτης καὶ ὁ Ἀνδρέας ἦσαν οἱ κεφαλὲς τῶν κυβερνήσεων τῆς βασιλείας τοῦ μΠατΣοΚ τότε, ἔ, ἐκεῖ ἀκριβῶς πρέπει νὰ στοχεύσουμε…
 • Πυροβολισμοὶ ἔπεσαν στὴν κατοικία τοῦ Γερμανοῦ πρέσβεως.
  Ἡ ἀστυνομία προσήγαγε τρία ἄτομα ἀλλὰ ἐλάχιστα ἔχουν διαῤῥεύσῃ γιὰ τὴν ὑπόθεσιν. 
 • Ὁ Τομ-ποῦλο-γλου προωθήθηκε πρός τίς …ἀποκαλύψεις, ἀπό ἑταιρεία πού σχετίζετα μέ τό στουρναροΣτουρναριον;
  Δὲν ξέρω…
  Ἔτσι διάβασα…
  Κάπου λοιπόν, κάποιοι, ἔγραψαν πὼς ἡ σύζυγός του κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ἑταιρεία ποὺ κατήγγειλε τὸν Τομ-ποῦλο-γλοῦ.
  Λέτε νά ἀληθεύῃ;
 • Τὸ 82% τῶν ἀναγνωστῶν τῆς Bild  πιστεύει πὼς θὰ ἀποδιαλυθοῦμε, μὲ τὴν ἀνάληψιν τῆς προεδρίας.
  Διαδικτυακὴ ψηφοφορία διεξαγάγει ἡ Bild, μὲ βασικὸ ἐρώτημα τὸ ἐὰν θὰ τὰ καταφέρουμε μὲ τὴν προεδρία.
  Δυστυχῶς μόνον αὐτοὶ τὸ βλέπουν, ἐφ΄ ὅσον τὰ δικά μας κουδουνισμένα τριλαρίζουν χαρωπά!!!
 • Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες θέλουν νὰ δραπετεύσουν ἀπὸ τὴν χώρα.
  Λόγῳ τῆς λεηλασίας ποὺ ὑφιστάμεθα.
  Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, μόνον κάτι γραφικοὶ θέλουν ἀκόμη νὰ παραμείνουν στὴν χώρα.
  Νὰ ἔχουμε λοιπὸν νὰ λέμε…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ τὴν κλείσουν καὶ τὴν ἄλλην ἑβδομάδα…
  Καὶ βλέπουμε…
 • Σύστημα ὑγείας δύο ταχυτήτων.
  Καὶ πολὺ σωστὰ διεπίστωσαν οἱ καταγγέλοντες (Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν).
  Σύστημα ὑγείας ποὺ θὰ προσφέρῃ καλὴ περίθαλψιν γιὰ ὁλίγους καὶ βεβαιωμένους τρόπους ἐξολοθρεύσεως γιὰ τοὺς πολλούς…
  Αὐτὸ ἔχουμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • 120 ξενοδοχεῖα πωλοῦνται σὲ ὅλην τὴν χώρα.
  Εἶναι ἡ ἀνάπτυξις, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῇ…
 • Ὁ Προβόπουλος διεπίστωσε πὼς μᾶς ὑπερφορολογοῦν.
  Ναί, εὐτυχῶς…
  Διότι ἐὰν περιμέναμε ἀπὸ τὸ στουρναροΣτουρνάρι, ἀλοίμονό μας…
  Βέβαια τὸ στουρναροΣτουρνάρι φορολογεῖ καὶ ὁ Προβόπουλος λειτουργεῖ ὡς …παρατηρητής…
  Μὰ δὲν βαριέστε… Γιὰ σκύλο τὸν ἔχουν βάλῃ, αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔχουν βάλῃ…
  Κοινῶς;
  Μᾶς ἐπεξεργάζεται ὁ Προβόπουλος…
  Λὲς καὶ δὲν ἤξερε…

  Ἄει σ’ οἰκτήρ…
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάριον σὲ μοναχικὴ πορεία.
  Ναί, τὸ ἐγκαταλείπουν…
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ τώρα ὅλοι διακοπεύονται…
  Καὶ τὸ στουρναροΣτουρνάριον μόνο του στὰ ἕδρανα, περιμένει κάτι…
  Τί;
  Τί νά σᾶς πῶ; Ἴσως τὸν κακό του τὸν καιρό…
  (Οὔτε οἱ ὑφυπουργοί του πάτησαν στὴν διαδικασία γιὰ τὸν φόρο τῶν ἀκινήτων.)
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Εὐτυχῶς… Διότι τὰ πολλὰ τὰ γκάζια…
  καταλλήγουν σὲ ἀτυχήματα λέμε… 

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Γυναίκα «καμικάζι» δολοφόνησε τοὐλάχιστον 16 ἄτομα.
  Στὴν Ῥωσσία αὐτό.
  Δυστυχῶς, πάλι ἄμαχοι τὴν πλήρωσαν…
  Ἄμαχοι καὶ ἀδίκως…
  Εἶναι ἡ παράνοια τῶν φανατικῶν ποὺ δὲν ἀντέχει νὰ τεθῇ σὲ καραντίνα…
  Εἶναι ἡ παράνοια τῆς ἀμαθείας…
  Εἶναι τὸ τίμημα τῆς ἀνθρωπότητος τελικῶς πολὺ μεγάλο, διότι ὅσο κρατᾶ ὀ σκοταδισμός, τόσο περισσότερο θὰ θρηνοῦμε θύματα…

 • Τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν στρατὸ ξεκίνησε ὁ Ἐρντογάν.
  Δυσκολεύουν τὰ πράγματα.
  Ἀρχίζει νὰ βλέπῃ πὼς ὅπως ἔστρωσε ἔτσι καὶ θὰ κοιμηθῇ…
  Δὲν τοῦ ἀρέσει, ἀλλὰ ἡ ἀπελπισία ἄρχισε νὰ κτυπᾶ τὴν πόρτα του…
  Τί θά συμβῇ;
  Μπᾶ, τίποτα σπουδαῖο… Θὰ ταπεινωθῇ, ὅσο περισσότερο μπορεῖ, γιὰ νὰ σώσῃ τελικῶς …ΤΙΠΟΤΑ!!!
 • Ὁ Μάικλ Σουμάχερ σὲ κῶμα.
  Στὴν Γκρενόμπλ, ἀπὸ πτώσιν κατὰ τὴν διάρκεια ἐκτονώσεῶς του σὲ σκί.
  Δὲν τὰ βλέπουν καλὰ τὰ πράγματα μαζὺ του οἱ ἰατροί.
  Ξέρεις τί εἶναι νά ἔχῃς ἀποφύγῃ τραυματισμούς στό ἐπάγγελμά σου, ὡς ὁδηγός ἀγώνων σέ πίστες ταχύτητος, καί νά τήν «παθαίνῃς» ἀπό τήν διασκέδασίν σου; Ἔ, αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι…!!!
  Μοῦ θυμίζει αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ἡ γιαγιά μου: ὅποιου τοῦ μέλλει νὰ πνιγῇ, ποτέ του δὲν πεθαίνει…
 • Καὶ δευτέρα ἔκρηξις στὴν Ῥωσσία.
  Αὐτὴν τὴν φορὰ σὲ τρόλει μὲ περισσοτέρους ἀπὸ δέκα νεκρούς.
 • Σεισμὸς 5 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ῥίχτερ στὴν Νάπολι.
  Καὶ φυσικὰ κάποιοι τρέμουν…
 • Ἀνταλλαγὴ πυρῶν στὴν μεθόριον Ἰσραῆλ-Λιβάνου.
  Τὰ ἐπεισόδια εἶναι καθημερινά, ἀλλὰ τώρα ποὺ ὑπῆρξε Ἰσραηλινὸς νεκρός, λόγῳ πυρῶν ἐλευθέρου σκοπευτοῦ,  στὶς 16 Δεκεμβρίου,  οὐσιαστικῶς πυροδοτήθηκε μεγαλυτέρα ἔξαρσις τῆς ἐντάσεως.
  Τρεῖς ὀβίδες, κατὰ τὸ Ἰσραήλ, ἔπεσαν σὲ ἀκατοίκητη περιοχὴ τοῦ Λιβάνου, ἐφ΄ ὅσον νωρίτερα εἶχαν ἐκτοξευθῇ
  δύο ῥουκέτες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Λιβάνου.
  Ἀπὸ τὸν Λίβανο πάλι ἰσχυρίζονται πὼς ἔπεσαν εἴκοσι ῥουκέτες.
  Ὅπως κι ἐὰν εἶναι, κατέφθασε ὁ ΟΗΕ γιὰ νὰ εἰρηνεύσῃ τὰ πράγματα…
 • 75% φορολογία ἐπιβάλλει ὁ Ὀλὰντ σὲ ἀμειβομένους ἐπὶ πλέον τοῦ ἑνὸς ἐκατομμυρίου.
  Γιὰ δύο χρόνια λέει… Καλά…
  Πάντως, ἐπεὶ δὴ ἤδη ἐκρίθῃ πρὸ δύο ἐτῶν ἀντισυνταγματικὸν τὸ μέτρο, κατάφεραν καὶ πέρασαν διάφορες τροπολογίες-μαγειρέματα, πρὸ κειμένου νὰ ἰσχύσῃ, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, μόνον γιὰ δύο χρόνια.
  Συμπέρασμα;
  Τὸ πλιάτσικο δὲν συμβαίνει μόνον στὴν χώρα μας… (Καλὰ ἔκανε ὁ Ντεπαρτιὲ ποὺ τὴν κοπάνησε!!!)

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply