Ὁ Ἥλιος μας ἐπανῆλθε…

Ὁ Ἥλιος μας ἐπανῆλθε...Μέσα στὴν χειμωνιάτικη ἀτμόσφαιρα, μέσα στὶς καταστροφὲς καὶ στὴν ἀπογοήτευσιν, ἕνας γελαστὸς Ἥλιος μᾶς φωνάζει μὲ ὅλην τὴν δύναμίν του: «Καλημέρα»!!!
Καλημέρα, πρὸ τελευταία ἡμέρα τοῦ ἔτους.
Ψύχος παντοῦ…
Οἱ αὐτοκτονίες, κι αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἐξακολουθοῦν… Εἶναι διότι μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα χάσαμε καὶ τὸν Ἥλιο μας…
Εἶναι διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φοβίες ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ κυβερνῶντες καὶ τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα, ὁ Ἥλιος μας σκιάστηκε ἀπὸ τὰ νέφη.
Ἔξω λοιπὸν σήμερα…
Ἔξω, ὅσες περισσότερες ὧρες μποροῦμε…
Ὁ Ἥλιος χαμογελᾶ, ἄν καὶ οἱ θερμοκρασίες εἶναι χαμηλές…
Τὸν χρειαζόμαστε…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φῶς του θὰ μᾶς χαρίσῃ καὶ μέρος ἀπὸ τὴν θέρμη του…
Θέρμη ποὺ χρειαζόμαστε…

Ἔξω λοιπὸν σήμερα…
Ἀπαιτεῖται…
Νὰ ἀλλάξουμε τὸν χρόνο πιὸ δυνατοί, πιὸ αἰσιόδοξοι, πιὸ βέβαιοι γιὰ τὶς ἐπιλογές μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 417 times, 1 visits today)
Leave a Reply