Τελικῶς πῆγαν ἤ ὄχι οἱ Ἕλληνες στήν Ἀμερική;

Τελικῶς πῆγαν ἤ ὄχι οἱ Ἕλληνες στήν Ἀμερική;1Βόμβα:
Πῆγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στήν Ἀμερική ναί ἤ ὄχι;
Ἄς ἀπαντήσουν οἱ καθὼς πρέπει ἐπιστήμονες.
Επάνω, στὴν πρώτη φωτογραφία, Ἀζτέκος μὲ κηρύκειον.
Σὲ Μουσεῖον τὸν ἔχουν.
Τί δουλειά ἔχει τό κηρύκειον τοῦ Ἕλληνος Ἑρμοῦ στήν Ἀμερική;
Ὁ Ἑρμῆς στὴν κάτω φωτογραφία.Τελικῶς πῆγαν ἤ ὄχι οἱ Ἕλληνες στήν Ἀμερική;2
Πατῆστε γιὰ νὰ τὴν δεῖτε ὁλόκληρη.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις.

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply