Νὰ παίρνῃς λίγα ἀπ' τοὺς πολλούς.

Νὰ παίρνῃς λίγα ἀπ' τοὺς πολλούς.Νὰ παίρνῃς λίγα ἀπ' τοὺς πολλούς.Ἡ σοφὴ συμμβουλὴ τοῦ Ὁμήρου «νὰ παίρνῃς λίγα ἀπ’ τοὺς πολλούς» θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκεται στὸν πυρήνα κάθε φορολογικῆς πολιτικῆς.
Homer’s wise words «take a little from the many», should always be in the core of any taxation policy.

(Πίνακας: Ὁ Ὁδυσσεὺς στὴν αὐλὴ τῶν Φαιάκων, συγκινημένος ἀπ’ τὴν ὡδὴ τοῦ Δημόδοκου – Francesco Hayez
Painting: Odysseus at the Phaeaceans’ court, overcome by Demodocus’s song – by Francesco Hayez ]

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Νὰ παίρνῃς λίγα ἀπ' τοὺς πολλούς.

Leave a Reply