Ἡ ἐσχάτη ἐλπίς ἵνα χαθῶσιν, ἀπὸ προσώπου γῆς, παντοειδῆ τελώνια.

Ἡ ἐσχάτη ἐλπίς ἵνα χαθῶσιν, ἀπὸ προσώπου γῆς, παντοειδῆ τελώνια.Πᾶμε δυνατὰ διὰ τὰ Θεοφάνεια!
Ἡ ἐσχάτη ἐλπίς, ἵνα χαθῶσιν ἀπὸ προσώπου γῆς, παντοειδῆ τελώνια, κρούσματα, καλικάνδζαροι καὶ τσιλικρωτά!
Μετ᾿ αὐτῶν δέ, ὁ βλακώδης σφετεριστὴς τοῦ Καισαρέως Βασιλείου τοῦ Μεγάλου σνόουμαν καὶ τὰ ἱπτάμενα θηλαστικὰ του, αἱ ποικιλόμορφοι μουσικαὶ ἀηδεῖς βερσιόν τῶν τζινγκλμπέλς καὶ τῆς ἐμετικῆς «μαμασίτας»!

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply