Ἀντι-εἰδήσεις 4 Ἰανουαρίου 2014.

Ἀντι-εἰδήσεις 4 Ἰανουαρίου 2014.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τῶν συσκέψεων συμβαίνει…
  Μέσα στὸν πανικό.
  Ἔρχονται τὰ ἀφεντικά…
  Τὰ ἀφεντικὰ εἶναι ἀπαιτητικά…
  Τὰ κουδουνισμένα προσκυνημένα…
  Ἔ,ἀντιλαμβανόμαστε πόσες …πάνες ἀλλάζουν καθημερινῶς…
  Κι ἀκόμη δὲν ἔφθασε ἡ τρόικα.
  Ὅταν θὰ φθάσῃ θὰ ἔχουμε …πλημμῦρες…

 • Μά οὔτε ἕνας πολιτικός δέν εἶναι μέσα στά πρόσωπα πού κατονομάζουν οἱ ἐμπλεκόμενοι μέ τίς μίζες;
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Δὲν ἤμουν μπροστά….
  Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὀνόματα ἔχουν δοθῇ…
  Ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ μᾶς τὰ ἀποκαλύψουν…
  Μὰ δὲν βαριέστε… Θὰ τοὺς μάθουμε…
  Θὰ τοὺς μάθουμε συντόμως…
 • Κάθε χρόνο μᾶς ἐνημερώνουν πὼς αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τῆς ἀνακάμψεως.
  Καλά..
  Μᾶς ἀποκοιμίζουν κανονικότατα…
  Ποιά ἀνάπτυξις; Ἀπό ποιάν πόρτα θά μπῇ γιά νά τήν προλάβω;

 • Οἱ δήμαρχοι Ὀρωποῦ, Κηφισίας καὶ Διονύσου ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν νέα διόδια.
  Ἄν καὶ τὸ θεωρῶ κάπως καθυστερημένο, ναί, τὸ ξεκίνησαν.
  Βασικῶς ΟΛΟΙ οἱ δήμαρχοι ὀφείλουν νὰ ἀρνηθοῦν κάτι ἀνάλογον.
  Ἐν ἀναμονῇ.
 • Τὸ μΠατΣοΚ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἠλιθίους.
  Γιὰ τὰ 25 εὐρόπουλα τῶν νοσοκομείων «δίδει μάχες»… Ναί, κι ὅταν ψήφιζαν τὰ μέτρα ἦταν καλά…
  Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Στοὺς -25 (καὶ -30 σὲ κάποιες περιοχές) βαθμοὺς οἱ ΗΠΑ.
  Καὶ μετὰ θὰ πλακώσῃ ὁ καύσων!!!
  Γιατί;
  Μὰ γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν …κλιματικὴ ἀλλαγή!

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (ογδόη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Στὶς προμήθειες τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων ἐμπλέκονται καὶ ἀξιωματικοί.
  Μὰ φυσικὰ δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε…
  Οὔτε κι ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα…
  Ἡ κατάντια ἔχει σημασία!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Πᾶνος Εὐσταθίου (ὑπόθεσις ἐξοπλισμῶν) ἐλεύθερος.
  Μετὰ τὴν ἀπολογία του, τὴν διακομιδίν του στὸ νοσοκομεῖο καὶ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς καταγγελίας του, κατέβαλε 500.000 εὐρόπουλα καὶ πῆγε σπίτι του.
  Τί εἶναι 500.000 εὐρόπουλα γιά τόν Εὐσταθίου;
  Χά… Τίποτα σπουδαῖο…
  Μία σειρὰ σφαιρῶν νὰ προωθήσῃ, τετραπλάσια θὰ κερδίσῃ!
 • Ὁ Δημήτρης Παπαχρῆστος (ὑπόθεσις ἐξοπλισμῶν) προφυλακίστηκε.
  Αὐτὸς εἶναι κάτω τῶν 83 ἐτῶν.
  Κι που Πᾶνος Εὐσταθίου ὁ ἕνας ἐκ τῶν …ἀρκετῶν ἐμπλεκομένων στὸ σκάνδαλον τῶν ἐξοπλισμῶ καὶ τῶν πολλῶν, πάρα πολλῶν χαμένων ἐκατομμυρίων.
  83 ἐτῶν παρακαλῶ καὶ μᾶλλον δύσκολο νὰ …πληρώσῃ καταλλήλως.
  Πάντως «ἔδωσε» δέκα ὀνόματα καὶ μόλις γιὰ τὰ τρία, ἀπὸ τὰ δεκαοκτὼ ἐκατομμύρια, ποὺ φέρεται νὰ «διαχειρίστηκε», ἀπεκάλυψε τὴν κατάληξίν τους. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα δεκαπέντε ἀναμένομεν…
 • Εἴσοδος τοῦ ΣΔΟΕ στὴν εἰσπρακτικὴ Σιούφα.
  Κι ἔναρξις ἐλέγχων γιὰ τὸ ζήτημα τῶν εἰσπρακτικῶν.
  Ἀφύπνισις; Ἤ μήπως …ἐκλογές;
 • Ἡ Ὁμοσπονδία τῆς Βοστώνης ἀρνεῖται νὰ δόσῃ τὰ 110.000 δολάρια ποὺ μαζεύτηκαν γιὰ τὴν Μυρτῶ.
  Ἀν καὶ τὰ χρήματα προορίζονται γιὰ τὸ κορίτσι καὶ τὶς ἀνάγκες του, ἡ ὁμοσπονδία ἀπεφάσισε νὰ τὰ κρατήσῃ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπέμβῃ δικηγόρος.
  Ἄς ὄψεται ἡ βλακεία δῆλα δή… 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ ἀπεργήσουν ἔως τὶς 10 Ἰανουαρίου.
  Γιὰ τὴν ὥρα…
 • Ἕνας νεκρὸς καρκινοπαθὴς ἐπεὶ δὴ δὲν τὸν ἐδέχθησαν τὰ νοσοκομεῖα.
  Γιὰ νοσηλεία.
  Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς …ἀναπτύξεως. 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Κάθε χρόνο μᾶς ἐνημερώνουν πὼς αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τῆς ἀνακάμψεως.
  Καλά..
  Μᾶς ἀποκοιμίζουν κανονικότατα…
  Ποιά ἀνάπτυξις; Ἀπό ποιάν πόρτα θά μπῇ γιά νά τήν προλάβω;

  Πάντως ἀπὸ τὰς Εὐρώπας μαθαίνουμε πὼς μετὰ τὸ 2015 θὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ ἀνάκαμψις.
  Γιατί διαφωνοῦν στίς ἡμερομηνίες;
  Μὰ τὰ δικά μας κουδουνισμένα εἶναι ἐδῶ. 
 • Ἡ κατάθεσις ὅλου τοῦ μισθοῦ, καὶ τῶν εἰσφορῶν, θὰ γίνεται στὴν τράπεζα.
  Τέλος καὶ οἱ τελευταῖοι βαθμοὶ ἐλευθερίας μας.
  Σκέτο κλουβί… Οὔτε κἄν χρυσό!
 • Στὰ ἐννέα ἐκατομμύρια ἔφθασε ἡ ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὸν λογαριασμὸ τοῦ Κάντα.
  Στὸν φανερὸ λογαριασμὸ λέμε. Δὲν ξέρουμε ἐὰν διατηρῇ ἄλλους κι ἀλλοῦ…
 • Τὸ ΔΝΤ θεωρεῖ πὼς θὰ περάσουμε στὰ κουρέματα χρέους.
  Τὸ ἀναμενόμενον.
  Βέβαια κάποιοι ἐνοχλοῦνται…
  Ξύδι… 
 • Συζητοῦν γιὰ νέο μνημόνιον.
  Ὤ, ναί… Διαψεύδουν τὸ Ἀντωνάκιον διάφορες φωνὲς ἀλλὰ τὸ αὐτί του δὲν ἱδρώνει.
  Ὡραῖα… Ὡραῖα…
  Χειρότερα δὲν γίνεται… 
 • 30 ἡμέρες διορία, πρὸ τῶν κατασχέσεων.
  Συζητᾶμε γιὰ ἠλιθίους.
  Ἐάν κάποιος δέν βρῆκε τά χρήματα πού ἀξιώνουν μέσα σέ τόσους μῆνες, πῶς θά τά βρῇ σέ τριάντα ἡμέρες;
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  Ἀλλὰ τεμπέλιασαν…
  +0,06
  ….  

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Αἴγυπτο δύο νεκροὶ πάλι.
  Ἀπὸ τὰ γνωστά μας πλέον ἐπεισόδια.
 • Πέντε ἄτομα ἀπήχθησαν στὴν Συρία.
  Πρόκειται γιὰ μέλη τῆς ὀργανώσεως Ἰατροὶ δίχως σύνορα. 
 • Ὁ ὑποβολέας τῆς Μέρκελ.
  Καὶ γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἡ φουκαριάρα ἡ Μέρκελ ἁπλῶς ἐξετέθῃ…
  Διότι δὲν ὑπάρχει πολιτικὸς στὸν πλανήτη σήμερα, ποὺ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτόν του καὶ νὰ μὴν διαθέτῃ ἕνα ὑποβολέα. Τοὐλάχιστον.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply