Τί θά σέ ἔκανε πραγματικά εὐτυχή;

Τί θά σέ ἔκανε πραγματικά εὐτυχή;Τὶ θὰ ἤθελες νά κάνεις περισσότερο ἤ λιγότερο στήν ζωή σου, γιά νά εἶσαι ἀληθινά εὐτυχής;
Σκέψου καὶ ἄφησε τὸν ἑαυτό σου ἀνοικτὸ στὶς θετικὲς ἀλλαγές.
Σπεῖρε τοὺς δικούς σου προσωπικοὺς σπόρους, ἄφησε τὴν εὔγλωτη εὐφυΐα τῆς ἀγάπης νὰ σὲ ξελογιάσει καὶ νὰ σὲ ὁδηγήσει στὴν πραγματοποίηση ὅλων τῶν ὡραίων σχεδίων σου.

Ἄσε τὰ παράπονα καὶ διάλεξε τὰ θαύματα …
Δὲν εἶσαι τὸ θύμα τοῦ κόσμου…
Εἶσαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου!!!!!!!

Γιῶτα Σούσουλα

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply