Γιά νά ἀδειάσῃ τό μυαλό τους;

Γιά νά ἀδειάσῃ τό μυαλό τους;Κι αὐτὸ πάλι ποὺ μερικοὶ βλέπουν ὅ,τι σκουπίδι ὑπάρχει στὴν τηλεόραση, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι τὸ κάνουν γιὰ νὰ ἀδειάσῃ τὸ μυαλό τους, ποτὲ δὲν τὸ κατάλαβα.

Δὲν ἀδειάζει τὸ μυαλό,  γεμίζει…

Εἶναι σὰν νὰ βγαίνῃς ἀπὸ ἔνα περιβάλλον καπνοῦ καὶ ἀντὶ νὰ ἀναπνέῃς καθαρὸ ἀέρα, νὰ βάζῃς τὴν μύτη σου σὲ μιὰ ἐξάτμιση…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply