Ἀντι-εἰδήσεις 10 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 10 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ μεταναστευτικὸν εἶναι κεντρικὸν ζήτημα τῆς προεδρίας.
  Κατὰ τὸ Δένδιεν.
  Ναί, κατὰ τὸ «τώρα ποὺ βρήκαμε παπᾶ, νὰ θάψουμε πέντε-ἕξι…»
  Ὅλα μας τὰ προβλήματα θὰ τὰ λύσουν οἱ κουδουνισμένοι, μέσα σὲ διάστημα μικρότερο ἀπὸ ἕξι μῆνες…
  Κατὰ τὴν πάγιά τους τακτική, ποὺ παραμένει στὸ «παχειὰ λόγια ποὺ δὲν χορταίνουν», ξεκίνησαν νὰ ἐκσφενδονίζουν …κοτσάνες, μεγάλου διαμετρήματος, κατὰ πῶς συνηθίζουν.
  Καὶ φυσικά, θὰ κάνουν ἀκόμη μίαν τρύπα στὸ νερό.
  Θὰ ἐξακολουθήσουμε δῆλα δὴ νὰ πληρώνουμε τὴν παραμονή, τὴν σίτισιν καὶ τὴν περίθαλψιν τῶν …ὅσων «νεοελλήνων», ἐμεῖς, οἱ γηγενεῖς, κι αὐτοὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ …διαπιστώνουν πὼς ἔχουμε πρόβλημα.
  Τί εἶχες Γιάννη; Τί εἶχα πάντα…

 • Ἐπίσκεψις τοῦ Βαρθολομαίου εἰς τὰς Ἀθήνας.
  Λόγῳ προεδρίας…
  Τὰ εἶπε καὶ μὲ τὸ Μπένυ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Ἀλεξέι.
  Πολιτικὴ εἴδησις…
  Ὄχι, δὲν εἶναι πολιτικὸ πρόσωπο ὁ Βαρθολομαῖος. Ἀξιωματικὸς τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ εἶναι…
  Ἁπλῶς πρέπει κι αὐτὸς νὰ δηλώσῃ παρουσία μέσα στὸ τόσο πανηγύρι.
 • Τὸ Τ(σ)ατσόπουλο ὑπέβαλε παραίτησιν.
  Ἀλλὰ ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ γίνῃ δεκτή, ἤ ὄχι!!!
  Εἶναι τώρα ὥρα νά χάσουμε ἕνα ἀπό τά κουδουνισμένα, αὐτοῦ τοῦ βελινεκοῦς;
  Καί μέ τί θά γελᾶμε μετά;
 • Τὸ Ἀντωνάκιον συσκέπτεται γιὰ τὶς ἀποδράσεις.
  Πάλι καλά…
  Φαντάζεστε νά πήγαινε διακοπές;
  Αὐτὸς κάθεται καὶ συσκέπτεται…
  Μαζύ του συσκέπτονται τὸ Δένδιεν καὶ τὸ Ἀθανασίεν…
  Τί κάνουν στίς συσκέψεις;
  Μά καλά, δέν γνωρίζετε;
  Διαπιστώσεις… Σὲ αὐτὸ εἶναι μανοῦλες… 
 • Τὸ Ἀλεξέι τὰ συζητᾶ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο.
  Γιὰ τὸ μεταναστευτικόν…
  Εἴπαμε, πρῶτο θέμα στὶς συζητήσεις…
  Νά μήν τό θίξῃ καί τό Ἀλεξέι;
  Τὸ ἐρώτημα παραμένει: τό Ἀλεξέι τί σχέσεις ἔχει μέ τήν ἐκκλησία; Ἔ; 

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Τοῦ ἀπολύτου ψύχους ἀκόμη στὶς  ΗΠΑ.
  Στοὺς -45 βαθμούς… πλέον… Ἀνέβηκε ἡ θερμοκρασία!!!
  Πιὸ …κλιματικὴ ἀλλαγὴ τοὺς …τελείωνει!!!

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (δεκάτη τρίτη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Ὁ Στάινμάγερ (ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας) λέει Ὄχι στὴν ἀποπομπὴ τῆς τρόικας.
  Τὴν θέλει ἐδῶ νὰ μᾶς ἐποπτεὐῃ, νὰ μεριμνᾷ πρὸς ὄφελος τῶν …γερμανικῶν συμφερόντων καὶ νὰ φροντίζῃ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς δουλοποιήσεῶς μας.
  Καὶ φυσικὰ τὸν ὑπεδέχθησαν τὰ παρατρεχάμενά του μὲ «δόξες καὶ τιμές»…
  Ἄχ καὶ δὲν ἀντέχω… Ἄχ καὶ τὶ νὰ κάνω μὲ ἐτούτους…
  Ἄχ καὶ πόσο ἀκόμη θὰ συγκρατῶ τὰ γέλια μου…
  Μωρέ πόσα σούργελα γέννησε ἐτοῦτος ὁ πλανήτης; Κι ὅλα ἐπάνω μας πιά;

 • Τουρκικὰ ἐναέρια μέσα παρεβίασαν τὸν ἐναέριον χῶρο τῆς Σάμου.
  Ἐλικόπτερα κι ἀεροπλάνα ἔκοβαν βόλτες ἄνωθεν τῆς νήσου. Συνολικῶς σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις.
  Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε μίαν θαυμασία ἑλληνοτουρκικὴ φιλία…
 • Ἐπιχειρηματίες ζητοῦν ἐπανέναρξιν διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ Κυπριακό.
  Ἐπιχειρηματίες.
  Διότι δὲν ἐξυπηρετεῖ ἡ τωρινὴ κατάστασις…
  Ἐπιχειρηματίες ἀπὸ Ἑλλάδα, Κύπρο καὶ Τουρκία…
  Πάντα ἔλεγα πὼς αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις, ὅταν σὰν κύριον μοχλὸ κινήσεῶς τους ἔχουν τὸ χρῆμα, εἶναι ἱκανὲς νὰ προσφέρουν τὶς μεγαλύτερς ὑπηρεσίες στοὺς …προδότες.
  Τώρα ἐπιβεβαιώνονται οἱ σκέψεις μου…
  Διότι τὰ κριτήριά τους παραμένουν τῆς κερδοφορίας καὶ τῆς κερδοσκοπίας κι ὄχι τῆς διαφυλάξεως συνειδήσεως, ταὐτότητος καὶ ὑποστάσεως…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ὁ Κοντομηνᾶς εἶναι ἀθῶος.
  Μᾶς διαμυνήει.
  Κι ἐμεῖς, ὀφείλουμε, ἔως ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου, νὰ τὸν πιστέψουμε.
  Μία ἀπορία μόνον…
  Πῶς γίνεται ὅλες οἱ παρέες του νά ἐμπεριέχουν πρόσωπα πού …δέν εἶναι καί τόσο ἀθῶα;
  Δῆλα δή τώρα θά μᾶς τό παίξῃ καί …πλανεμένος;
  Ἤ μήπως λάθος κατάλαβα;
  Πάντως δὲν συνελήφθῃ ἀκριβῶς, ὅπως διαβάσαμε…
  Ὅλως «τυχαίως» τὸν βασανίζει μία λοίμωξις καὶ πρὸς τοῦτο φρουρεῖται σὲ κεντρικὸ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖον.
  Σήμερα θὰ τὸν ἐπισκεφθῇ ἐκπρόσωπος τῆς εἰσαγγελίας…
  Ἐγὼ φυσικὰ μαζύ του εἶμαι… Πολὺ μαζύ του. Ἔως ἀποδείξειως τοῦ ἐναντίου φυσικά…
 • Ὁ Ξηρός …δραπέτευσε διότι ἦταν ἐρωτευμένος;
  Τί νά σᾶς πῶ;
  Διάβαζα πὼς σὲ λίγο, ἔως τὸ 2016 δῆλα δή, θὰ ἀποφυλακιζόταν. Γιατί λοιπόν νά ἀποδράσῃ κάποιος πού σχεδόν ἔχει καθαρίσῃ μέ τήν ποινή του; Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην….
  Εἶναι δυνατόν ἕνα πρόσωπο, γνωστό, ἄρα καί στιγματισμένο, νά ἀπέδρασε γιά νά ἐπαναλάβῃ τά …«ἀμαρτήματα» τοῦ παρελθόντος του; Πόσο εὔκολο θά ἦταν γιά αὐτόν νά περάσῃ ἀπαρατήρητος;
  Σωστὰ τὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἔθεσε ὁ Μπαρμπανίκος, σὲ δημοσίευσίν του…
  Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως…
  Αὐτὸς ὁ ἔρως… Ὅλα τὰ …θολώνει…
  Μήπως τό παλληκάρι ὑπέπεσε στίς …φλόγες του καί κάϋκε;
  Ἔ ῥὲ τραβήγματα ποὺ θὰ ἔχῃ… Τὸν βλέπω νὰ πληρώνῃ, χάριν παραδειγματισμοῦ, γιὰ πολλά, πάρα πάρα πάρα πολλὰ λάθη κι ἐγκλήματα, δικά του, ἀλλὰ κυρίως πολλῶν ἄλλων… Ἀθῶος ἤ ἔνοχος…
 • Ὁ Εὐσταθίου, τῶν ἐξοπλιστικῶν, ἦταν πολὺ δραστήριος!!!
  Καὶ φυσικὰ δὲν ἱκανοποίησε μόνον τὶς ἀνάγκες τοῦ Κάντα.
  Τὸ εἶχε σύστημα νὰ …ἱκανοποιῇ ἀνάγκες, κατὰ περίπτωσιν…
  Νὰ δῶ ἔως ποῦ θὰ τὸ φθάσουν….
  Διότι μὲ ἕναν Εὐσταθίου κι ἕναν Κάντα τὸ θέμα τῶν δωροδοκιῶν παραμένει ἀνοικτό.
  Τί θά γίνῃ; Θά τολμήσουν οἱ εἰσαγγελεῖς νά …ἀνεβοῦν ὑψηλότερα; 
 • Καὶ ἡ σύζυγος τοῦ Εὑσταθίου στὸ παιχνίδι τῶν …προμηθειῶν.
  Κοινοὶ λογαριασμοί…
  Οἱ κοινοὶ λογαριασμοὶ καταδεικνύουν κοινὴ εὐθύνη.
  Ἡ κοινὴ εὐθύνη καταδεικνύει γνώσιν…
  Τί νά πῶ τώρα ἐγώ;
  Τὰ ἤθελαν καὶ τὰ ἔπαθαν…
 • Στὸ 33% ἡ πραγματικὴ ἀνεργία.
  Κατὰ τὴν ΓΣΕΕ.
  Τί νά πῶ;
  Εἶναι ἴσως ἀπὸ τὶς μόνες ἀλήθειες ποὺ εἶπαν…
  Ἡ ΕΛΣΤΑΤ πάλι ἰσχυρίζεται πὼς ἡ ἀνεργία ἀγγίζει τὸ 27,8%.
 • Ἐπίσκεψις τοῦ Βαρθολομαίου εἰς τὰς Ἀθήνας.
  Λόγῳ προεδρίας…
  Τὰ εἶπε καὶ μὲ τὸ Μπένυ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ Ἀλεξέι.
  Πολιτικὴ εἴδησις…
  Ὄχι, δὲν εἶναι πολιτικὸ πρόσωπο ὁ Βαρθολομαῖος. Ἀξιωματικὸς τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ εἶναι…
  Ἁπλῶς πρέπει κι αὐτὸς νὰ δηλώσῃ παρουσία μέσα στὸ τόσο πανηγύρι. 

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη ἀπεργοῦν.
  Κι ἀπεργοῦν… Θὰ ἀπεργήσουν ἔως καὶ σήμερα.
  Γιὰ τὴν ὥρα…; Ἀναμένονται ἐξελίξεις…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Χαράτσι ποὺ πληρώθηκε, πρέπει νὰ …ξαναπληρωθῇ!!!
  Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ «πολιτεία» (;;;) ζητᾶ ἐκ νέου νὰ πληρωθῇ τὸ χαράτσι, ἄν καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες τὸ ἔχουν πληρώσῃ. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅ,τι καθυστέρησαν γιὰ λίγες ἡμέρες τὴν πληρωμή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωρεῖται πὼς εἶναι ἀπλήρωτον.
  Νὰ χαρῶ ἐγὼ σοβαρότητα…
  Εἶναι μᾶλλον ἀποτέλεσμα τῆς …προεδρίας κι αὐτό!!!
 • Ἄγνωστον τὸ πότε θὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ τρόικα.
  Ἀγωνία κι αὐτή ὅμως;
  Μὴν μοῦ πεῖτε…
  Ἕναν ὕπνο σίγουρα τὸν χάσατε…

 • Καὶ ἔχουν μίαν ἀδυναμία στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα…
  Ὅλοι οἱ ἐπενδυτές, παγκοσμίως.
  Ἐλπίζουν κι ἀναμένουν τὸ φαινόμενον τῆς Ἰρλανδίας νὰ ἐμφανισθῇ κι ἐδῶ…
  Κι ἐμεῖς; Τί; Θά τούς πικράνουμε; Ἤ ὄχι;
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  Καὶ συνέβῃ τοῦ…φρένου!!!!
  +0,83%!!!
  Δὲν λέω ἄλλα…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ὀκτὼ ΑΕΙ προσφεύγουν στὸ ΣτΕ.
  Γιὰ τὴν διαθεσιμότητα τῶν ὑπαλλήλων τους.
  Δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ ὅμως τὸ ἐὰν εἶναι κι ἀπαραίτητοι…
  Οἱ θεσοῦλες νὰ διατηρηθοῦν…
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ἡ Μαρὶ Λεπὲν γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ προειδοποιεῖ γιὰ τὸ εἶδος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.
  Καὶ ζητᾶ τὴν διάλυσίν της.
  Συμφωνῶ μαζύ της.
  Ἄν κι ἀγνοῶ ΕΝ ΤΕΛΩΣ τὰ ὅσα ὑποτίθεται πὼς πιστεύει, συμφωνῶ στὸ θέμα τῆς διαλύσεως.
  Ναί, τὸ μόρφωμα αὐτὸ διαπράττει καθημερινῶς ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνρθωπότητος καὶ πρέπει νὰ διαλυθῇ!!!

 • Στὸ Μπαγκλαντὲς ἀστυνομικοὶ πυροβόλησαν κατὰ 5.000 διαδηλωτῶν.
  Μὲ ἀποτέλεσμα μίαν ἐργάτρια νεκρὴ καὶ πολλοὺς τραυματίες.
 • Ἡ Τζάνετ Γέλεν περιμένει ἀνάπτυξιν 3% στὶς ΗΠΑ.
  Νέα πρόεδρος τῆς FED εἶναι ἡ κυρία.
  Τί ἄλλο θά περίμενε;
 • Ἡ Εὐρωβουλὴ ἀπεφάνθῃ πὼς εἶναι παράνομες οἱ παρακολουθήσεις πολιτῶν.
  Ἐν τάξει…
  Εἶναι παράνομες, ἀλλὰ εἶναι κι ἀναγκαῖες, πρὸ κειμένου νὰ διατηρηθῇ ἡ ἐξουσία τῶν ἡγετῶν.
  Συνεπῶς δὲν πειράζει… Ἄς εἶναι παράνομες…
  Σιγὰ μὴν ἱδρώσῃ τὸ αὐτὶ κάποιων…
 • Παρῃτήθῃ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τυνησίας.
  Κι ὁδεύουν γιὰ ἐκλογές… 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 10 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Leave a Reply