Τὸ κίνημα τῆς καλημέρας καὶ τοῦ χαμογέλου! (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ κίνημα τῆς καλημέρας καὶ τοῦ χαμογέλου! (ἀναδημοσίευσις)1Ὅταν πρωτο ἔλαβα τὸ παρακάτω μήνυμα δὲν τὸ πολυπίστεψα.
Τὸ ἤθελα, ἀλλὰ δὲν ἔβλεπα πολλὲς πιθανότητες γιὰ νὰ διαδοθῇ…
Ὄχι γιατὶ δὲν τὸ εἴχαμε ἀνάγκη, ἀλλὰ διότι ἤδη ἡ κατάθλιψις κτυποῦσε τὶς πόρτες μας…
Τότε μάλλιστα, ἐκεῖνες ἀκριβῶς τὶς ἡμέρες, ἦταν ποὺ στὴν Ἰαπωνία ὁ σεισμὸς καὶ τὸ παληῤῥοϊκὸ κύμα εἶχαν ἐπιφέρει ἀνυπολόγιστες καταστροφές… Κι ἔβλεπα τοὺς Ἰάπωνες νὰ στέκουν ὀρθοί, χαμογελαστοί, αἰσιόδοξοι…

Τί διαφορετικό ἔχουν ἀπό ἐμᾶς;
Πάντως, σίγουρα, ἔχουν ἐπιτύχῃ πολλὰ περισσότερα μὲ τὸ χαμόγελο, ἀπὸ ὅσα ἐμεῖς μὲ τὴν κατήφεια…

Ἄς τὸ ξαναπιάσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μόνον νὰ κερδίσουμε ἔχουμε….

Φιλονόη, 10 Ἰανουαρίου 2014.

Δὲν ξέρω ἐὰν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε.

Ὅμως πρέπει!

Οἱ  Ἰάπωνες περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν φωτιά καὶ τὸ ἀτσάλι! Ἀλλὰ ΖΟΥΝ! Καὶ χαμογελοῦν! Κι ἀτενίζουν μὲ θάρρος τὸ μέλλον τους!  Κι ὅσους ἔχασαν, τοὺς τιμοῦν καὶ συνεχίζουν!

Ἡ καλημέρα καὶ τὸ χαμόγελο! Πόσο μᾶς λείπουν….

Ἂς δοκιμάσουμε.

Τὸ χρωστᾶμε στὸν ἑαυτὸν μας.

Πρέπει νὰ τὸν ξαναβροῦμε γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα.

Φιλονόη, 29 Μαρτίου 2011.

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ

Τὸ κίνημα τῆς καλημέρας καὶ τοῦ χαμογέλου! (ἀναδημοσίευσις)2Ἂς ξεκινήσουμε τὴν ἡμέρα μας, μὲ μία καλημέρα καὶ ἔνα ζεστὸ χαμόγελο.

Σήμερα βιώνουμε μία Ἑλληνικὴ πραγματικότητα ὅπου βγαίνουν ἀληθινὰ τὰ πλέον  εὐφάνταστα   σενάρια   συνωμοσιολογίας.   Καὶ   εἶναι   αὐτά   που      μέχρι   «χθές» ἀντιμετωπίζαμε μὲ συγκατάβαση καὶ κρυφὰ  χαμόγελα

Ἡ καθημερινότητά μας βρίσκεται ὑπὸ διαρκὴ πολιορκία. Θυμός, φόβος γιὰ τὸ αὔριο, ἀνασφάλεια ἀπὸ τὴν συνεχῶς αὐξανομένη ἐγκληματικότητα. Θωρακίσαμε τὰ σπίτια μας καὶ τὴν καρδιά μας. Χάσαμε τὴν κοινωνικότητά μας. Ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸν διπλανὸ μας.

Βιώνουμε μία πραγματικότητα   ποὺ προκαλεῖ κατήφεια καὶ μελαγχολία. Ἀρχικὸ αἴτιο εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν καὶ ἀσυνείδητα τὸν ἀποδέχθημεν. Ἔνας τρόπος ζωῆς μὲ ψευδεπίγραφη εὐδαιμονία, ἡ ὁποία ὁδήγησε τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς σὲ κοινωνικὸ ἀπομονωτισμό.  
Ξαφνικὰ βρεθήκαμε μόνοι μας.
Περιχαρακωθήκαμε στον  μικρόκοσμο  τοῦ  ἑαυτοῦ  μας  ἢ  ἔστω  τῆς οἰκογενείας  μας. 
Βυθιζόμαστε  σὲ ὁλοένα μεγαλύτερη ἀσυνείδητη δεκτικότητα σὲ ὅτι μας ἐπιβάλλουν.  
Ἔχουν ἀδρανοποιηθεῖ τὰ κοινωνικὰ μας ἀντανακλαστικά.

Ὅλα τὰ παραπάνω ἐπιδροῦν δυσμενῶς στὸν ψυχικό μας κόσμο καὶ ὑπονομεύουν τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς οἰκείους μας καὶ τὸν κοινωνικὸ  περίγυρο μας.
Παράλληλα ἐνισχύουν τὸν    ἀπομονωτισμό, τὴν ἀποξένωση. Δυσκολεύουν τὶς νοητικὲς λειτουργίες.

Ἐπιδροὺν δυσμενῶς στὴν ὑγεία μας. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατὶ ὁ σύγχρονος παγκόσμιος τρόπος ζωῆς θέλει τὸν ἄνθρωπο κλεισμένο στὸν ἑαυτό  του, ἀτομιστή.

Χάθηκε τὸ αἴσθημα ἀλληλεγγύης.
Χάθηκε ἡ ἀνθρωπίνη ἐπαφή.
Καὶ ὅμως, στην σημερινὴ ζοφερὴ πραγματικότητα στον μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε εἶναι ὁ συνάνθρωπος, ὁ γείτονας, ὁ κοινωνικός μας περίγυρος.

Ἂς συσφίξουμέ τὶς σχέσεις μας.

Ἂς ξεκινήσουμε τὴν ἡμέρα μας, μὲ μία καλημέρα καὶ ἔνα ζεστὸ χαμόγελο.

Καὶ ὄσο περίεργο ἂν φαίνεται, τὴν πρώτη καλημέρα πεῖτε τὴν μέσα ἀπὸ τὸν καθρέφτη στὸν ἑαυτό σας!
Στὴν συνέχεια στὸν γείτονα, στὸν γνωστό.Θὰ πάει ἡ ἡμέρα μας καλύτερα.

Θὰ πλημμυρίσουμε θετικὴ διάθεση. Καὶ ἂν ἡ θετικὴ ἐνέργεια εἶναι πραγματικότητα καὶ παραγομένη μπορεὶ να ἐπηρεάσει θετικά, βιοτικὸ περιβάλλον καὶ γεγονότα, ἂς ῥισκάρουμε νὰτὸ προσπαθήσουμε μὲ μία καλημέρα καὶ ἔνα ζεστὸ χαμόγελο.

Μὲ τὸ χαμόγελο, χαμογελάει καὶ ἡ ψυχή. Μὲ τὴν καλημέρα δημιουργοῦμε κλίμα εὐεξίας.

Συνδυαστικὰ σκορπίζουν ἐλπίδα.Φέρνουν ψυχικὴ ἠρεμίαΗ ψυχικὴ ἠρεμία φέρνει διαύγεια πνεύματος.

Ἡ διαύγεια πνεύματος μᾶς ὁδηγεῖ σὲ σωστὲς ἀποφάσεις, ἐνέργειες, ἀντιδράσεις.
Ἄς ξεκινήσουμε τὴν ἡμέρα μας, μὲ μία καλημέρα καὶ ἔνα ζεστὸ  χαμόγελο.

Μᾶς φέρνει κοντὰ μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, στὴν ζωὴ καὶ στὴν σκέψῃ!
Εἶναι μία ἀπαντήση σὲ αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦν νὰ ὁμονοήσουν. Μία ἀπάντηση στὸ «Διαίρει καὶ Βασίλευέ» ποὺ μεθοδικὰ κάποιοι ὑποδαυλίζουν.

Ἐνισχύει τὸ συναίσθημα τῆς ἀλληλοϋποστήριξης, τὰ ἀντανακλαστικὰ αὐτοάμυνας. Ἂς ξεκινήσουμε τὴν ἡμέρα μας, μὲ μία καλημέρα καὶ ἔνα ζεστὸ χαμόγελο. Ἄλλωστε, εἶναι ὁ γείτονας, ὁ διπλανὸς μας, ποὺ θὰ μᾶς στηρίξει στὴν δυσκολία μας, ποὺ θὰ ἀπαντήσει στὴν φωνὴ μας γιὰ βοήθεια, ποὺ θὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν οἰκογένειά μας καὶ τὴν περιουσία μας.

Ἂς προωθήσουμε ἕνα ἀκόμη κίνημα! Αὐτὸ τῆς καλημέρας καὶ τοῦ χαμόγελου. Εἶναι τὸ μόνο φάρμακο στὴν ἀπαισιοδοξία, στὴν μελαγχολία, στὴν ἀνασφάλεια καὶ στὸν ἀπομονωτισμό ποὺ ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει.

Εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ συνδεθοῦμε καὶ νὰ ὁμονοήσουμε.

Εἶναι τὸ ξεκίνημα μιᾶς εἰρηνικῆς ἐπανάστασης!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

Γιάννης

πρώτη δημοσίευσις 29 Μαρτίου 2011

φωτογραφία

(Visited 250 times, 1 visits today)
Leave a Reply