Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική.

Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική.Οἰκουμενικὴ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική:

Ὁ Γάλλος ἀρχαιολόγος Ὀνορὲ παρατηρεὶ ὅτι «Τὰ γράμματα τῶν Μάγιας μοιάζουν μὲ αὐτὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου καὶ μάλιστα, μὲ τὴν ἴδια σειρά. Ἡ γλῶσσα τῶν Μαγιας ἀποτελεῖται κατὰ τὸ 1/3 ἀπὸ Ἑλληνικὲς λέξεις.»

Ὁ χρονικογράφος τῆς γαλλικῆς ἐφημερίδας Φιγκαρὸ στις 7-3-1992 ἔγραφε.
«Ἡ Γαλλικὴ γλῶσσα δὲν ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἄλλα ἔχει τὶς ῥίζες της στοὺς Ἑλληνικοὺς τραγικούς, φιλοσόφους, ἱστορικούς».

Ὁ Στοβαῖος στὸν «Τέλειο λόγο» γράφει.
Τὰ Ἑλληνικὰ ἱερογλυφικὰ εἶναι ἡ βάσῃ μετατροπῆς τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἡ σφηνοειδὴς γραφὴ τῶν Κινέζων καὶ τῶν Ἰαπώνων, ἐνῶ ἡ Πρωτομινωϊκὴ γραφή, εἶναι ἡ βάση τῆς σφηνοειδοῦς γραφῆς τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῶν Βαβυλωνίων.

Στοὺς ΗΥ τοῦ προγράμματος «Ἰβίσκος» στὴν Ἀμερικὴ εἶχαν καταγράψει, μέχρι τὸ 1998, 6.000.000 ἑλληνικὲς λέξεις, ἐνῶ ἡ δεύτερη γλῶσσα ἡ Ἀγγλικὴ ἔχει 490.000 λέξεις.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply