Ὁ Βορέας.

 

Ὁ Βορέας.Ὁ Βορέας, ὁ βόρειος ἄγριος ἄνεμος, ἄφηνε καθημερινῶς τὸ παλάτι του στὴ Θράκη καὶ πετοῦσε πάνω ἀπὸ τὴ χώρα, σκορπῶντας πότε ἄγρια, πότε ἀνάλαφρα τὴ δροσερὴ πνοή του. Στὴν Ἀθήνα κοντοστεκόταν κάθε μέρα καὶ θαύμαζε τὴν πανέμορφη κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ἀθηνῶν, Ἐρεχθέα. Ὁ ἔρωτας ζέσταινε τὴν καρδιά του, ἀλλὰ ὁ πατέρας ἀρνιόταν στὸν Βορέα τὴν κόρη. Ἡ καρδιὰ τῆς κόρης τοῦ Ἐρεχθέα, Ὠρείθυιας, σκίρτησε ὅμως ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ Βορέα. Καὶ μία μέρα, σὰν δροσερὴ πνοὴ φύσηξε ὁ Βορέας στὸ παλάτι τοῦ βασιλιᾶ καὶ πετῶντας μπῆκε καὶ πῆρε τὴν κόρη καὶ τὴν ὁδήγησε στὸ παλάτι του στὴν Θράκη. Ὁ Βορέας κι ἡ Ὠρείθυια, ἡ ὁποία ἔγινε καὶ αὐτὴ ἀθάνατη ὅπως ὁ ἄνδρας της, παντρεύτηκαν κι εὐτυχισμένοι ζοῦν ἔκτοτε στὸ παλάτι τους στὴν Θράκη. Ἀπέκτησαν δύο γιούς, τὸν Ζήτη καὶ τὸν Κάλαϊ.
Ὁ Ηρόδοτος ἀναφέρει (7, 189) ὅτι κατὰ τοὺς Περσικοὺς πολέμους καὶ πρὶν ἀπό τὴ μάχη στὸ Ἀρτεμίσιο, τὸ 480 π.Χ., δόθηκε στοὺς Ἀθηναίους χρησμὸς νὰ ζητήσουν τὴ βοήθεια τοῦ “γαμβροῦ” τους. Οἱ Αθηναίοι, θυμήθηκαν τότε, ὅτι παλιά, ὁ Βορέας εἶχε ἀρπάξει τὴν Ἀθηναία βασιλοκόρη Ὠρείθυια καὶ κατάλαβαν ὅτι γιὰ αὐτὸν μιλοῦσε ὁ χρησμός. Γι’ αυτὸ καὶ ἰκέτεψαν τὴ βοήθειὰ του γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐχθρό. Ὁ δυνατὸς βόρειος ἄνεμος ποὺ ξέσπασε καὶ κράτησε τρεῖς ὁλάκαιρες μέρες, κατέστρεψε 400 πλοῖα τοῦ περσικοῦ στόλου. Εὐγνώμονες μετὰ τὴ νίκη τους οἱ Ἀθηναῖοι ἴδρυσαν ἱερό στὸν Βορέα στὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισσοῦ.

 

(Visited 292 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Βορέας.

Leave a Reply