Τί θά συμβῇ στήν Τουρκία;

Τί θά συμβῇ στήν Τουρκία;Εὔκολο…
Πολὺ εὔκολο…
Μία ματιὰ στὴν …ἱστορία, θὰ μᾶς ὑποδείξῃ τὸ πῶς κάποιοι χειρίζονται καταστάσεις, πολὺ εὔκολα καὶ κατ’  ἐξακολούθησιν.
Δῆλα δή, ἰσχυρίζομαι πὼς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται…
…Ἤ, διαφορετικά, τὸ παιχνίδι ξαναπαίζεται…
…Ἤ, ὀρθότερα, τὸ κόλπο ἦταν ἀποδοτικὸ καὶ τὸ ξαναστήνουν!!!

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

Ἰράν, 1978. Σάχης Μοχάμεντ Ῥεζὰ Παχλαβί.
Διαδηλώσεις ποὺ ξεκίνησαν ὑποκινούμενες ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ ἀγιατολᾶχ Ῥουχολᾶχ Χομεϊνί, ὁ ὁποῖος τότε εἶχε ἕδρα του ἀρχικῶς τὸ Ἰρὰν καὶ στὴν συνέχεια τὴν Γαλλία (!!!!!!). Δῆλα δὴ «κινοῦσε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ τὰ νήματα».
Νεκροί, συμφώνως μὲ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 2.781 διαδηλωτές. (Κατὰ τὴν κρατούσα θεώρησιν περισσότεροι ἀπὸ 60.000.)Στόχος τῆς ἐπαναστάσεως (;;;) ἡ πτώσις τοῦ σάχη.
Κεντρικὸς ἐγκέφαλος ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης.
Χρόνος ποὺ ἀπαιτήθηκε, ἐλάχιστοι μῆνες.
Εἶχαν προηγηθῇ, ἀπὸ τὸ 1930, ἄλλες ἐπαναστατικὲς δράσεις μὲ ἀποτέλεσμα τὸν διαχωρισμὸ τοῦ Ἰρᾶκ ἀπὸ τὸ Ἰρᾶν. (Εἶναι καὶ ἡ μόνη διαφορά. Ὁ διαχωρισμὸς προϋπῆρξε.)
Συμμετοχὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος: καταγραφὴ καὶ καταγγελίες πολλαπλῶν παραβιάσεων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (!!!).
Ἀποτέλεσμα: ἰσλαμικὴ δημοκρατία, κατόπιν δημοψηφίσματος (1η Ἀπριλίου 1979), μὲ ἀνώτατον ἡγέτη τὸν ἀγιατολὰχ Χομεϊνί.

Τουρκία, 2013. «Σάχης» ἤ «σουλτάνος» ἤ ὅπως σᾶς ἀρέσει: Ῥετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
Διαδηλώσεις ποὺ ξεκίνησαν ὑποκινούμενες ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ «ἀγιατολᾶχ» Φετουλᾶχ Γκιουλέν, ὁ ὁποῖος τότε (κι ἐξακολουθεῖ) εἶχε ἕδρα του τὶς ΗΠΑ (!!!!!!). Δῆλα δὴ «κινεῖ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ τὰ νήματα».
Νεκροί, ἀρκετοί, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῇ ὁ «κύκλος τοῦ παιχνιδιοῦ». Στὸ τέλος θὰ μετρήσουμε. Στόχος τῆς ἐπαναστάσεως (;;;) ἡ πτώσις τοῦ «σάχη», μὲ κάθε θεμιτὸν ἤ ἀθέμιτον μέσον.
Κεντρικὸς ἐγκέφαλος ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης.
Χρόνος ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ: ἐλάχιστοι μῆνες.
Συμμετοχὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος: καταγραφὴ καὶ καταγγελίες πολλαπλῶν παραβιάσεων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (!!!).
Ἀποτέλεσμα: ἰσλαμικὴ δημοκρατία τῆς Τουρκίας (;;;) μὲ πολλὲς διαιρέσεις ὅμως σὲ μικρότερα κρατίδια, κάτι ποὺ θὰ ἐξυπηρετῇ γενικῶς. 

 Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν…
Ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἱστορία ἤ ἡ φαντασία κάποιων εἶναι μεγάλη καί καλπάζει;

Φιλονόη

φωτογραφία

 

 

(Visited 58 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τί θά συμβῇ στήν Τουρκία;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποια δίκτυα πρακτόρων ὅταν τὰ ἀγγίζῃς …καίγεσαι! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μετὰ τὴν Συρία σειρὰ παίρνει ἡ Τουρκία!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀναγνωρισθῇ ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς …Τούρκους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σύλληψις Τουρκο-Ὁλλανδῆς δημοσιογράφου ποὺ ἐστράφη κατὰ τοῦ Ἐρντογᾶν | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply