Ἡ δουλοποίησις τῆς ἀνθρωπότητος μὲ μοχλὸ τὴν …«κλιματικὴ ἀλλαγή»!

Ἡ δουλοποίησις τῆς ἀνθρωπότητος μὲ μοχλὸ τὴν ...«κλιματικὴ ἀλλαγή»!Ἡ φωτογραφία αὐτὴ ἀποδεικνύει τὴν ἔκταση τῆς ἠλιθιότητάς ποὺ μαστίζει τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐπιτρέψαμε στοὺς «ἡγέτες» μας νὰ μᾶς φορολογοῦν γιὰ τὴν … «ὑπερθέρμανση» τοῦ πλανήτου, τὴν ὥρα ποὺ χιονίζει στὶς Πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου, μετὰ ἀπὸ 112 χρόνια (!) καὶ τὴν ὥρα ποὺ στὸν Καναδᾶ οἱ θερμοκρασίες ἔφτασαν τοὺς -40C καὶ στις ΗΠΑ τοὺς -50C, καταρρίπτοντας ἱστορικὰ ῥεκόρ.
Θερμοκρασίες ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ΠΤΩΣΗ τῆς μέσης ἐτήσιας θερμοκρασίας τῆς γῆς.

Ποιός ὅμως θά κατηγορήσῃ για ΑΠΑΤΗ καὶ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ τοὺς γραβατωμένους μαφιόζους τῆς κυβέρνησης;

«Σίγμα»

(Visited 56 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ δουλοποίησις τῆς ἀνθρωπότητος μὲ μοχλὸ τὴν …«κλιματικὴ ἀλλαγή»!

Leave a Reply