Ἀντι-εἰδήσεις 12 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ὁ φίλος Ἀβραὰμ χαρακτηρίζει τὰ εἰκονιζόμενα ἀντικείμενα ὡς ἔμβλημα στὴν σημαία... Μᾶλλον ἔχει δίκαιον!

Ὁ φίλος Ἀβραὰμ χαρακτηρίζει τὰ εἰκονιζόμενα ἀντικείμενα ὡς ἔμβλημα στὴν σημαία…
Μᾶλλον ἔχει δίκαιον!

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Φυλάκισαν τοὺς βο(υ)λευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς Γερμενῆ καὶ Ἠλιόπουλο.
  Κι αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ ἔκαναν μὲ περίσσιο θράσσος καὶ δίχως προσπάθεια νὰ κρύψουν τὴν πολιτικὴ δίωξιν κατὰ τοῦ κόμματος ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ.
  Ὄχι γιὰ τὶς ἰδέες τους, διότι ἀγνοῶ τὸ ἐὰν ἔχουν ἰδέες. (Ὅπως φυσικὰ τὸ ἀγνοοῦν καὶ οἱ ὑπεύθυνοι!!!)
  Ἡ δίωξις γίνεται μόνον γιὰ νὰ μὴν χάσουν οἱ ἴδιοι, που ἀσκοῦν τὶς διώξεις, τὶς κουτάλες, ποὺ μὲ αὐτὲς γεύονται τὸ μέλι τῆς ἐξουσίας,  τόσες δεκαετίες.
  Οὐσιαστικῶς αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν, κλείνοντας στὶς φυλακὲς ἀσχέτους, εἶναι τὸ νὰ διαφυλάξουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ ἐπιμηκύνουν τὸν χρόνο παραμονῆς τους στὴν ἐξουσία.
  Ἐὰν πράγματι τοὺς ἐνδιέφερε ἡ ὅποια ἰδεολογία τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος, κι ἐὰν πράγματι κατεδίκαζαν τὴν βία, ὅπως ἰσχυρίζονται, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἔκαναν θὰ ἦταν νὰ χωθοῦν μόνοι τους στὸν Κορυδαλλό, ὁμολογῶντας τὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τοῦ Ἔθνους.
  Διότι, μεγαλυτέρα βία, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀσκοῦν οἱ 300 τῆς βο(υ)λῆς, ποὺ κατὰ περίπτωσιν ἀλλάζουν μεταξύ τους ῥόλους, δὲν ὑπάρχει. Κρατῶντας ὁμήρους δέκα ἐκατομμύρια Ἕλληνες, ἀποδεκατίζοντάς του καθημερινῶς, εἶτε μέσῳ τῶν δυσβαστάκτων φοροεπιδρομῶν, εἶτε ὠθῶντας τους στὴν αὐτοκτονία καὶ τὴν μετανάστευσιν, ἀσκοῦν μεθοδεύσεις γενοκτονίας.
  Τώρα τούς ἔπιασε ὁ πόνος γιά τήν καταπολέμισιν τῆς βίας;
  Ἔ;
  (Ὁ Μπούκουρας δὲν πρόλαβε νὰ ἀπολογηθῇ καὶ θὰ ἀπολογηθῇ σήμερα. Κατὰ πῶς ἐκτιμῶ τὰ πράγματα, θὰ ἀκολουθήσῃ κι αὐτὸς τὴν πεπατημένην.)
  Ἐπίσης, ἐὰν πράγματι ἦσαν ἔντιμοι, θὰ εἶχαν ἐκδόσῃ ἔνταλμα συλλήψεως κατὰ τῆς Λιάνας Κανέλλη, ποὺ ὑποκινεῖ, μέσα ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς βο(υ)λῆς ἐμφύλιον, τὴν στιγμὴ πού, ἐξ ὅσων γνωρίζω, στὴν χώρα μας φασίστες δὲν ὑπάρχουν, μέσα στὸν λαό, διότι ὁ λαός μας ἔχει μνήμη. Ὑπάρχουν ὅμως φασίστες μέσα στὰ βο(υ)λευτικὰ ἕδρανα, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς ἀποδεικνύουν τὸ εἶδος τους.
  Ἐπίσης, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσκηθοῦν διώξεις ἐναντίον κάθε ἑνὸς ποὺ ἔχει συμβάλῃ, ἄλλοτε λιγότερο κι ἄλλοτε περισσότερο, στὴν ὑποκίνησιν ἐμφυλιακῶν καταστάσεων.
  Γιὰ νὰ τοὺς δῶ… Ἀντέχουν ἤ θά καταπέσουν σάν …χάρτινοι πύργοι καί οἱ ἴδιοι, μαζύ μέ τίς προσαγωγές τους.

 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει τὴν κυβέρνησιν γιὰ συγκάλυψιν τοῦ σκανδάλου τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου.
  Καὶ δὲν ἔχει ἄδικο.
  Ἄλλως τέ, κατὰ πῶς συνηθίζεται στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, στόχος δὲν εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἀλλὰ ἡ συγκάλυψις ἄλλων, πιὸ βρωμερῶν ὑποθέσεων. 
 • Τὸ Καμμένο ζητᾶ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ …φυγάδες του.
  Ἐκλογὲς καταφθάνουν…
  Πῶς θά παρουσιαστῇ;
  Πρέπει νὰ ἔχῃ μίαν ἀξιοπρεπῇ ἐμφάνισιν…
  Ἄν τέ, γιὰ λίγο ἀκόμη θὰ μᾶς δουλεύῃ κι αὐτός.
 • Τὸ Φώτι περιμένει ἐκλογὲς μέσα στὸ 2014.
  Ἄν τὲ καλέ…
  Δὲν τὸ πιστεύω…
 • Τὸ κόμμα τοῦ Καμμένου διαλύεται.
  Ἀπό τώρα;
  Μὰ τώρα ἀρχίζει τὸ γλέντι.
  Ποῦ πηγαίνουν αὐτοί; Θά κάνουν παρέα στό Τ(σ)ατσό;

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Ἡ Δυτικὴ Θεσσαλονίκη ἀκόμη κινδυνεύει ἀπὸ τὴν αἰθαλομίχλη.
  Μᾶλλον θὰ καίῃ τὰ ὑποκατάστατα ξύλου ποὺ κατέσχεσαν στὸ Λαύριο.’

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (δεκάτη πέμπτη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Τὸ Μπένυ θὰ ταξειδεύσῃ στὶς ΗΠΑ.
  Θὰ συναντηθῇ μὲ τὸν Τζὸν Κέρι.
  Εἶναι δυνατόν ὅμως ἕνα ἄτομο, πού δέν ἐκπροσωπεῖ ΟΥΤΕ τό 3% τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, νά ἀσκεῖ τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας;
  Πόσα περισσότερα ἐγκλήματα θά διαπράξῃ αὐτή ἡ συμμορία;

 • Ὁ Ξηρὸς δὲν τὸ ἔσκασε γιὰ προσωπικοὺς λόγους.
  Κατὰ τὴν ΕΛ.ΑΣ.
  Ἄρα, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λέν, φεύγουμε ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ περνᾶμε στὰ ἐθνικά.
  Διότι κάποιο τέτοιο πρόσωπο δὲν ἀφήνει τὴν βεβαιότητα τῆς ἀποφυλακίσεῶς του, γιὰ νὰ κόβῃ βόλτες ἐπάνω στὰ βουνά.
  Κάτι ἄλλο συμβαίνει. Κι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μᾶς τὸ ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσῃ, ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.
  Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὴν δολοφονία Φύσσα. Τὸ δεύτερο βῆμα μὲ τὴν δολοφονία τῶν χρυσαυγιτῶν…
  Καὶ τώρα ὁ Ξηρός…
  Τί δέν καταλάβαμε;
  Πᾶμε δῆλα δή γιά διπλό μέτωπο συγκρούσεων;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Συνελήφθῃ ὁ Ἄγγελος Φιλιππίδης.
  Στὴν Τουρκία.
  Πρώην διοικητὴς τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου στὴν Τουρκία κι ἀπεφασίσθῃ νὰ ἐκδοθῇ στὴν Ἑλλάδα τὸ συντομότερον.
  Ἀλήθεια, μέ τήν σύλληψιν καί τήν φυλάκισιν καί τήν πιθανή του καταδίκην θά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα στήν θέσιν τους ἤ θά κλείσ{ῃ ἐκεῖ τό θέμα;
 • Ἡ Κέρκυρα ξεπουλιέται.
  Τὸ ἀεροδρόμιον, τὸ λιμάνι, μεγάλες ἐκτάσεις μὲ ἤ χωρὶς κτίσματα, τὸ ἀγγλικὸ νεκροταφεῖο, ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 1814, περιοχὲς χαρακτηρισμένες ὡς «φυσικὲς καλλονὲς», καθὼς κι ὅλα τὰ σημαντικὰ τμήματα τοῦ νησιοῦ.
  Πῆραν φόρα αὐτοί…
  Νὰ δῶ ποῦ θὰ σταματήσουν!!!
  Ἐὰν σταματήσουν…

 • Ἡ ὑπόθεσις τῶν ἐξοπλισμῶν ἐμπλέκει ὅλο καὶ περισσότερα ὀνόματα.
  Μὰ πάρα πολύ κόσμο…
  25-30 λογαριασμοί, σχετιζόμενοι μὲ τὸν Κάντα, ἐπεκτείνουν τὶς ἔρευνες σὲ Ἐλβετία, Γερμανία, Βρεταννία καὶ σὲ κάποιες χῶρες τῆς Ἀσίας.
  Καὶ μόλις ἄνοιξε ἡ ὑπόθεσις…
 • Σὲ ἰδιῶτες ὁ ἔλεγχος τῶν εἰσιτηρίων.
  Ναί, μόνον αὐτὸ ἔλειπε.
  Θὰ δίδουν καὶ προμήθεια ἐπὶ τῶν εἰσπράξεων…
  Εἶναι τὸ μόνον ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν ἀκόμη…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἰατροὶ ἀκόμη  στὸν κόσμο τους κι ἀπεργοῦν.
  Δὲν γνωρίζω τὴν κατάληξιν τῶν κινητοποιήσεῶν τους. 
 • Κρούσματα μηνιγγίτιδος.
  Ἡ ἐμφάνισις τῆς μηνιγκίτιδος, εἰδικῶς ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, πιστεύω πὼς εἶναι ἀπὸ τὰ σοβαρότερα προβλήματα ποὺ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ γονεῖς. Ὄχι τὸ ΠΕΔΥ τοῦ μπιμπικίου…
  Οἱ γονεῖς.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ὁ Σόιμπλε μᾶς τάζει νέα βοήθεια.
  Ἐὰν χρειαστῇ… κι αὐτὴν πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2015!!!
  Ἔ, ποιός δέν τό περίμενε; Ἔ;
  Τόση ἄνεσις…  
 • Ἀπὸ 2,8 ἔως 7,5 μειώσεις στὶς κύριες καὶ στὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις.
  Συνολικὲς μειώσεις ἀπὸ 27 ἔως 200 εὐρῶ τὸν μήνα.
  Εἴπαμε…
  Οἱ παπποῦδες εἶναι περιττοί!

 • Τὸ 2024 θὰ ἐπιστρέψῃ στὸ Δημόσιον ἡ Ἀττικὴ Ὁδός.
  Ναί, ξέρω…
  Πλάκα μᾶς κάνουν…
  Τίς συμβάσεις τίς ἔχουν διαβάσῃ ἄρα γέ;
  Ἀφῆστε δὲ ποὺ θὰ φθάσουμε στὸ 2039 γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ γέρυφα Ῥίου – Ἀντιῤῥίου στὸ Δημόσιον.
  Τί νά πιστέψω πιά; Ἔ;
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον δὲν εἴχαμε…
  Ὑπομονή…
  Αὔριο ξημερώνει μία νέα ἡμέρα, μὲ περισσότερα …γκάζια!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἐκπαιδευτικοὶ διαμαρτύρονται.
  Σὲ διάφορες πόλεις μας.
  Ὁ λόγος;
  Νὰ μὴν ἐκδιωχθοῦν οἱ συνάδελφοί τους.
  Γενικῶς… Ὄχι εἰδικῶς.
  Δῆλα δὴ νὰ μὴν ἐκδιωχθοῦν ὅλοι…
  Ὡραῖα… Ἄρα ὑπερασπίζονται καὶ τοὺς ἐπιόρκους καὶ τοὺς παιδοφίλους ἀλλὰ κι ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐκκρεμοῦν εἰς βάρος τους διάφορες κατηγορίες…
  Εὖγε…
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Ἀριὲλ Σαρὸν μᾶς ἄφησε χρόνους.
  Κι ἄργησε.
  Ὀκτὼ  χρόνια ἦταν σὲ κῶμα.

 • Οἱ Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν τὸν θάνατο τοῦ Σαρόν.
  Ἕνα κάποιο δίκαιον τοὺς τὸ δίδω…
  Ὅμως ἐφ΄ ὅσον γιὰ ὀκτὼ χρόνια ἦταν σὲ κῶμα, τί νόημα ἔχουν οἱ πανηγυρισμοί; 
 • Ὁ Ὀλὰν ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τοῦ …Μπερλουσκόνι.
  Φαίνεται πὼς ἐρωτεύθηκε…
  Καὶ τὸν πιέζουν γιὰ δηλώσεις…
  Ἔ ῥὲ κολλήματα ποὺ ἔχει ὁ κόσμος… 
 • Ἡ Βρεταννία πνίγεται.
  Πέριξ τοῦ Τάμεση γίνεται τοῦ …πνιγμοῦ.
  Πλημμύρισαν ὅλες οἱ περιοχές ἐκεῖ γύρω.
 • Στὴν Τουρκία τὸ σενάριον ἐξελίσσεται κανονικότατα.
  Διαδηλώσεις, ἐπὶ διαδηλώσεων…
  Κατὰ Ἐρντογᾶν ὑποτίθεται…
  Ὑπὲρ διαλήσεως τῆς Τουρκίας, στὴν πραγματικότητα.
 • Στὸ Πακιστᾶν 15χρονος ἔσωσε συμμαθητές του.
  Ἀντελήφθῃ ἄτομο, ποὺ ἦταν ζωσμένο μὲ ἐκρηκτικά, τοῦ ἐπετέθῃ καὶ τὰ ἐκρηκτικὰ ἀνεφλέγησαν.
  Τὸ παιδὶ σκοτώθηκε ἀλλὰ διεσώθησαν οἰ συμμαθητές του.
  Παγκόσμιος ἥρως… Κυριολεκτικῶς!
 • Στὸ Βέλγιο νομιμοποιήθηκε τὸ δικαίωμα στὴν αὐτοκτονία.
  Γιὰ πάσχοντες ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες. 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply