Τὸν φίλο ἀπὸ τὶς κοινὲς ἀρχὲς τὸν ξεχωρίζεις.

Τὸν φίλο ἀπὸ τὶς κοινὲς ἀρχὲς τὸν ξεχωρίζεις.Ξέρεις, δὲν ἔχει σημασία ἐὰν πιστεύῃ, ἤ δὲν πιστεύῃ, σὲ κάποιον θεό.
Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν ἀνήκῃ, ἤ δὲν ἀνήκῃ, σὲ κάποιο κόμμα.
Δὲν ἔχει νόημα τὸ ἐὰν ἐκεῖνος πάῃ δεξιὰ κι ἐσὺ ἀριστερά…
Σημασία ἔχει μόνον ἕνα: τὸ νὰ εἶναι συνεπὴς στὰ ὅσα πιστεύει.

Γιὰ ἐμέναν ἐκεῖ κρίνεται ἡ κάθε σχέσις.
Γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ εἶναι ἀπολύτως δεσμευμένος στὶς ἀρχές του μπορεῖς νὰ θυσιάσῃς τὰ πάντα, ἐὰν εἶσαι κι ἐσὺ ἔτσι
Γιὰ κάποιον ὅμως ποὺ κάνει ἐκπτώσεις, τότε μὲ ἐκπτώσεις θὰ ἀντιμετωπίζεται…
Ἔκπτωτες θὰ εἶναι καὶ οἱ σχέσεις ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα σὲ τέτοιου εἴδους ἀνθρώπους…
Μισές… Λίγες….
Χλιαρές, ὅπως τόσα καὶ τόσα ἄλλα…

Φιλονόηφωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸν φίλο ἀπὸ τὶς κοινὲς ἀρχὲς τὸν ξεχωρίζεις.

Leave a Reply