Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Γαλλία.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Γαλλία.Στὴν ΓΑΛΑΤΙΑ εἶναι ἀναμφισβήτητη ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μασσαλίας (Φωκαεὶς 600 π.χ.). Ἀφοῦ πήραν ἀπὸ ἱερὸ τῆς Ἐφέσου εἴδωλο τῆς Ἀρτέμιδος ἐπεβιβάστησαν στὰ πλοῖα τοὺς  καὶ μετέβησαν στὶς Γαλατικὲς ἀκτές.
Γενάρχης τῶν Γαλατῶν ἤταν ὁ ΓΑΛΑΤΗΣ, ὡς γνωστὸν υἱὸς τοῦ Ἠρακλέους, μὲ ντόπια πριγκίπισσα.

Ἡ πρώτη φροντίδα τῶν Φωκααίων ἤταν νὰ κτίσουν ἱερὸ πρὸς τιμὴ τῆς Θεᾶς, τὸ ὁποῖο ἔκτισαν στὴν ἄκρη τοῦ βράχου, ὅπου σήμερα ὑψώνεται ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς πόλεως!!

Ἡ Μασσαλία εἶναι Σήμερα μία ἀπό τις κορυφαῖες Εὐρωπαϊκὲς πόλεις καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα λιμάνια τοῦ κόσμου! Ἡ Ἀντίπολις (Ἀντίμπ) καὶ ἡ Νίκαια εἶναι ἄλλες Ἑλληνικὲς πόλεις!!

Ῥόδιοι ἐγκατεστάθησαν στὶς ὄχθες τοῦ Ῥοδανοὺ ποταμοῦ καὶ ἵδρυσαν τὸ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟ (σημαντικὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν γραμμάτων!!). Ἡ πόλις εἶναι ἡ σημερινὴ ΛΥΩΝ!!!

Ἴωνες ἐγκατεστάθησαν στὴν περιοχὴ τοῦ ποταμοῦ Γαρούμνου, καὶ ἵδρυσαν τὴν ΘΟΛΩΔΗ —> ΤΟΛΩΣΣΑ —> ΤΟΥΛΟΥΖΗ!!

Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ πόλις ΒΟΥΡΔΙΓΑΛΑ εἶναι τὸ σημερινὸ ΜΠΟΡΝΤΩ.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 97 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Γαλλία.

  1. Και η Αλησία (γαλλικά Αλεζί) είναι το σημερινό Παρίσι ή κάπου αλλού? Κάπου διάβασα (δυστυχώς δεν θυμάμαι πουυ ακριβώς) πως πήρε το όνομα απο την περιπλάνηση (ομηρικά “άλη”) του Ηρακλή.

Leave a Reply