Ἀντι-εἰδήσεις 15 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 15 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ἡ Παγκαλιὰς ὡμίλησε…
  Καὶ ἰσχυρίστηκε πὼς ὁ Ἄκης δὲν ἄξιζε οὔτε γιὰ θυρωρός…
  Σωστά…
  Ξέρεις νά κλέψῃς; Ξέρεις νά κρυφτῇς;, ἔλεγε ἡ γιαγιά μου…
  Ἔν ᾦ ἡ Παγκαλιάς, καθὼς καὶ ἡ λοιπὴ συμμορία τῶν μΠατΣοΚων… 
  Ἔ… Μὴν μοῦ πεῖτε…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Σήμερα ἡ Λάρισσα θὰ ἔχῃ αἰθαλομίχλη.
  Καὶ τὸ δούλεμα ἀκόμη καλὰ κρατεῖ.

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (δεκάτη ὀγδόη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Μᾶς καταγγέλουν γιὰ …μαζικὲς ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν στὴν Τουρκία.
  ΔΚαλά, αὐτὰ τὰ ὑπανθρωπάρια θέλουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα σκουπιδότοπο ἐξαθλιωμένων ἀνθρωπίνων ὄντων.
  Τώρα μᾶς καταγγέλλει ὁ ἐπίτροπος ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης…
  Νὰ δῶ τὶ ἄλλο θὰ σκαρφιστοῦν πιά…

 • Σήμερα θὰ εἶναι στὸ Στρασβοῦργο τὸ Ἀντωνάκιον.
  Καὶ πόσο καλὰ θὰ ἔκανε ἐὰν δὲν ἐπέστρεφε…
 • Ἦταν καὶ ἡ ὑπουργὸς ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας ἐδῶ…
  Καὶ μάθαμε πὼς ἔχουμε κοινὴ ἄμυνα…
  Ἐναντίον ποίου παρακαλῶ;

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Ἄγνωστον τὸ ἐὰν θὰ προφυλακισθῇ ὁ Κοντομηνᾶς.
  Διαφωνοῦν εἰσαγγελεὺς κι ἀνακριτής.
  Ἡ ἀνάκρισις ἔγινε στὸ νοσοκομεῖον, διότι νοσεῖ, νοσηλεύεται καὶ ἀδυνατεῖ νὰ πάῃ στὸ σπίτι του…
  Κι ἔτσι, ἐφ΄ ὅσον διαφωνοῦν οἱ δύο ὑπεύθυνοι, θὰ ἀποφασίσῃ σήμερα τὸ Συμβούλιον Πλημμελειοδικῶν, γιὰ τὸ  ἐὰν θὰ κάνῃ διακοπές, προσωρινῶς, στὴν ψειροῦ ἤ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ καταθέσῃ πέντε (5) ἐκατομμύρια γιὰ ἐγγύησιν…
  Τί νά πῶ;
  Οὔτε εἰσαγγελεὺς εἶμαι, οὔτε ἀνακριτὴς καὶ πολὺ περισσότερο δὲν εἶμαι ἰατρός…
  Κι ὁ καθεὶς τὰ συμπεράσματά του…
  (Βέβαια, ἐὰν τὸ καλοεξετάσουμε… ἀκόμη στὰ «μικρὰ ψάρια» εἴμαστε…!!! Τὰ μεγάλα δὲν τὰ ἐγγίζουν οἱ ὑπεύθυνοι… Ἴσως νὰ φοβοῦνται τὶς μαζικὲς …ἀσθένειες ἀπὸ οὐρολοίμωξιν!!!)
 • Προφυλάκισις γιὰ τὸν Κουρῆ.
  Ξανά… Χρωστᾶ βλέπετε…
 • Καθηγητὴς συνταγματικοῦ δικαίου προτείνει νὰ τεθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔκνομη.
  Βρὲ ἀποφασισμένα τὰ ἔχουν…
  Τὸ ζήτημα εἶναι ἀλλοῦ…
  Δὲν κατάφεραν νὰ ξεγελάσουν τοὺς πολῖτες… Δὲν κατάφεραν νὰ τοὺς πείσουν γιὰ τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται…
  Μήπως τελικῶς θά ἐπαναφέρουν νόμους …δικτατορίας, πρό κειμένου νά μᾶς …πείσουν γιά τήν «ἀλήθεια» τῶν ὅσων ἰσχυρίζονται;
  Πάντως, μὲ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ τοπίο, τὸ μόνον ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ὄχι, δὲν χρειάζεται ἡ χρυσῆ αὐγὴ τελικῶς…
  Ἄλλα χρειάζονται…
  … Κάτι σὲ μπουρλότα μοῦ μυρίζουν….
 • 54.000 ἐμβάσματα ἤ 54 δισεκατομμύρια ἐξῆλθαν τῆς χώρας;
  Καὶ στὴν μία καὶ στὴν ἄλλην περίπτωσιν, ναί, αὐτοὶ τὸ παρατράβηξαν…
 • Μᾶς ἔβαλαν στό μνημόνιο γιά νά σωθῇ ἡ Εὐρώπη;
  Ὤ, ναί… διὰ στόματος Ὄρι Ῥέν…
  Καὶ μὲ τόσο πλιάτσικο ἀλλοίμονό τους ἐὰν δὲν σωθοῦν…
  …Ποὺ δὲν θὰ σωθοῦν, ἀλλὰ λέμε…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Προτάσεις στὸ μπιμπίκιον ἀπὸ τὸ μΠατΣοΚ.
  Ναί, ναί… Εἶναι σὰν τὸ ἀνέκδοτον μὲ τὸν Τοτό… Ἐκεῖνο καλὲ ποὺ τυγχάνει πολὺ ἀστεῖο…
  Χὰ χὰ χά… Προτάσεις γιὰ τὴν ὑγεία ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατέστρεψαν τὴν ὑγεία…
  Τελικῶς θέλει πολὺ βαθὺ ξεπάτωμα ἐτοῦτος ὁ καφρότοπος…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • 812 ἤ 691 (ἤ ὅσα θέλετε) ἐκατομμύρια πρωτογενὲς πλεόνασμα ἔχουμε.
  ΓΕἶναι νά μήν τό πανηγυρίζουν κάποια κουδουνισμένα;
  Νὰ τὸ δοῦμε ὅμως καὶ στὴν  πράξιν…
  ….Διότι ἀπὸ χαρτούρα πήξαμε κομματάκι…
 • Δὲν μειώνουν ἄλλο τὶς συντάξεις, ἀλλὰ θὰ προκαταβάλεται ὁ φόρος τους.
  Ναί, δὲν θὰ τὶς μειώσουν… Ἀποκλείεται… Θὰ προεισπράττεται ὅμως ὁ φόρος τοῦ ἐπομένου ἔτους…
  Σέ τί ποσοστά ἀναλογεῖ;
  Μπᾶ… ἀστεῖα ποσά… Νά, ἴσα μόνον γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ μείωσις…
  …ἡ ὁποία μείωσις, ἐὰν συνέβαινε, θὰ ἦταν …μικροτέρα τῆς προεισπράξεως.
 • Στὶς 29 Ίανουαρίου μᾶς ἔρχεται ὁ ἐλεγκτὴς τῆς τρόικας.
  Ναί, νὰ μὴν χάσουμε βελόνι κι ἐμεῖς… Διότι ἡ Βενετιὰ τὸ ἔχασε…
 • Ὕφεσις καὶ γιὰ τὸ 2014 ἀναμένεται…
  Ναί, δὲν τὸ γνωρίζαμε…
  Μετὰ τὶς πρωτοχρονιάτικες καραμοῦζες, περάσαμε στὴν καθημερινότητα…
  Ἐν ὁλίγοις… Ὕφεσις καὶ τὸ 2014 καὶ τὸ 2015 καὶ τὸ 2016…
  Νὰ μὴν ἐπαναλαμβανόμαστε…
  Ἁπλῶς μᾶς φλομώνουν στὶς ἐλπίδες γιὰ νὰ τὸ βουλώνουμε καλλίτερα.
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  Μποῦμ… -2%…
  Μὴν σκιάζεστε καλέ…
  Διορθώσεις κάνει… Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὶ θὰ δοῦμε…
  … Διότι στὸ τέλος ξυρίζουν τὸν γαμπρό…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κι ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη ἀναπααααααύεται…

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὴν Συρία ἐπιστρατευμένοι Εὐρωπαῖοι κατὰ τοῦ Ἄσαντ.
  Καλὲ τὶ νέα εἶναι αὐτά…
  Δὲν τὰ πιστεύω…
  Εἶναι δυνατόν; Κι αὐτὰ τὰ καταγγέλλει ὁ Ὀλάντ… Τς τς τς… Κι ἀνησυχεῖ…
  Νά ἀνησυχοῦμε κι ἐμεῖς ἤ ὄχι;
  (Μόνον ὁ Κωνσταντίνου παρέμεινε ἐδῶ… Φτοῦ!!!
  )
  Αὐτὸ πάντως νὰ τὸ προσέξουν…
  …Εἶναι δυνατόν ἀντι-καθεστωτικοί, τῆς Γαλλίας καί τῆς Εὐρώπης, πού ἀντί-μάχονται τόν Ἄσαν καί τό καθεστώς του, νά …ταυτίζονται ΑΠΟΛΥΤΩΣ μέ τίς θέσεις ἀρχηγῶν κρατῶν;
  Ποιός μᾶς κάνει πλάκα;
  Δῆλα δή κι ὁ Ὀλάντ, ἀλλά καί ΟΛΟΙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἐπιθυμοῦν τήν παύσιν τοῦ Ἄσαντ,ἀλλά τήν ἴδιαν ὥρα, τήν ἰδίαν παύσιν τήν ἐπιθυμοῦν καί οἱ πολέμιοι τοῦ κάθε Ὀλάντ;
  Ἰδίους χρηματοδότες ἤ ἐντολοδόχους ἔχουν;
 • Ἑπτὰ ἀκόμη νεκροὶ στὴν Αἴγυπτο.
  Ἐξακολουθοῦν τὰ ἐπεισόδια…
 • Ἡ Ῥωσσία ἀπέλασε Ἀμερικανὸ δημοσιογράφο.
  Γιατί; Ἔμ… κάτι θὰ κατάλαβαν…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply