Ἡ παρουσία σου κάνει τὸν κόσμο πιὸ ὄμορφο…

Ἡ παρουσία σου κάνει τὸν κόσμο πιὸ ὄμορφο...Εἶμαι σίγουρη πὼς χωρὶς νὰ τὸ ξέρῃς, μὲ τὸ θεραπευτικό σου ἄγγιγμα, (μία καλὴ κουβέντα, μία χειρονομία ἀγάπης, ἕνα χαμόγελο) κατάφερες νὰ ἀλλάξῃς τὰ συναισθήματα πολλῶν ἀνθρώπων.

Ἡ παρουσία σου κάνει τὸν κόσμο πιὸ ὄμορφο.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply