Κι ἐν μέσῳ πρωταθλήματος… τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.

Κι ἐνᾦ εἴμαστε στὴν μέση τοῦ πρωταθλήματος …ἡ Νέα Τάξις ὀργιάζει καὶ ἐλάχιστοι συνειδητοποιοῦν τὸ ποῦ πᾶμε.
Τὸ σύστημα ἀποφεύγει νὰ κάνῃ βήματα μὲ λογικὴ σειρὰ καὶ προτιμᾷ νὰ μᾶς μπερδεύῃ, ὥστε νὰ μὴν εἴμαστε σὲ θέση νὰ συνδέσουμε τὰ κομμάτια τοῦ πᾶζλ καὶ νὰ δοῦμε τὴν συνολικὴ εἰκόνα.Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.1
Μὲ αὐτὴ τὴν συνηθισμένη πρακτικὴ …σὲ ἀνύποπτο χρόνο, ψήφισε πρῶτα τὴν δυνατότητα ΑΚΥΡΩΣΗΣ τοῦ ΑΦΜ ἑνὸς ἐπαγγελματία, σὲ περίπτωσή ποὺ χρωστάει στὴν ἐφορία, ποὺ δὲν φαίνεται νὰ θορύβησε τὰ λαμόγια, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ἐπιχειρηματικότητος στὴν Ἑλλάδα.
Ἄλλωστε «ΜΟΝΟΝ» ἕνας στους δύο χρωστάει ΗΔΗ στὴν ἐφορία!Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.7

Μὲ τὸ νέο ἔτος ἔρχεται, «ἀσύνδετα» μὲ τὴν Ἀκύρωση τοῦ ΑΦΜ λόγῳ χρεῶν, ἡ ὑποχρεωτικὴ ἠλεκτρονικὴ τιμολόγηση …κι ἄκομα πιὸ «ἀσύνδετα» μαθαίνουμε ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ «παρκάρουμε» τὰ τιμολόγιά μας σὲ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ἰδιωτικὲς (!) ἐταιρεῖες, ποὺ «συμπτωματικά» ἔχουν σπεύσει νὰ ἱδρύσουν …τοκογλυφικὰ ἱδρύματα.
(Βλέπε ὑπόγεια διαφήμιση τῆς Eurobank στο Capital.gr).

Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.2

Δηλαδή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ διακίνηση μέσῳ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ τοκογλυφικῶν ἱδρυμάτων, ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν χρηματικῶν συναλλαγῶν, γιὰ ἐμπορικὲς πράξεις, τῶν φόρων, τῶν εἰσφορῶν καὶ τῶν προστίμων … περνάει στὰ χέρια τους ἀκόμα καὶ ἡ τηρήσῃ καὶ ἡ ἀρχειοθέτηση τῶν φορολογικῶν μας στοιχείων.

Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.5

Ἐννοεῖται ὅτι γιὰ τὰ ΜΜΕ … δὲν ὑπάρχει κάποιο «ἀρνητικό» στοιχεῖο στὶς συγκεκριμένες ἀπαράδεκτες ῥυθμίσεις.
 Εἶναι οἰκολογικὲς (κι ἂς χιονίζει στὴν Σαχάρα), εἶναι ἀσφαλεῖς (κι ἂς κρύβουν τὶς τεράστιες διαρροὲς προσωπικῶν δεδομένων, ποὺ συμβαίνουν κάθε τόσο) καὶ εἶναι ΝΟΜΙΜΕΣ (μιᾶς καὶ τοὺς νόμους ψηφίζουν ἄνθρωποι ποὺ λατρεύουν τὴν νομιμότητα, ὅπως ὁ Λιάπης, ὁ Παπαντωνίου, ὁ Τσοχατζόπουλος, ὁ Σημίτης, ὁ Παπανδρέου κλπ).

Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.4Γιὰ ὅσους ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἐμπόριο καὶ ξέρουν τὶ σημαίνει νὰ μὴν μπορῇς νὰ θεωρήσῃς βιβλία, ὥστε νὰ πουλήσῃς τὰ ἐμπορεύματά σου, προκειμένου νὰ ξεχρεώσῃς … ἂς σκεφθοῦν σὲ βάθος τὰ παρακάτω κι ἂς ἀφήσουν ἐλεύθερη τὴν φαντασία τους:

Νὰ ΜΗΝ ἔχῃς κάποια θεωρημένα τιμολόγια στὴν ἄκρη, γιατὶ ὅλα θὰ πρέπῃ να παράγονται ἠλεκτρονικὰ σὲ εἰδικὲς ἰστοσελίδες τῶν τοκογλύφων.

Να καίγεσαι νὰ πουλήσῃς ἐμπορεύματα, γιὰ νὰ πληρώσῃς τὴν ληξιπρόθεσμη (ἔστω καὶ ὁλίγων ἡμερῶν) ὀφειλή σου στὴν ἐφορία…
…καὶ νὰ σοῦ ἔχουν ΑΚΥΡΩΣῌ τὸ ΑΦΜ, ὥστε νὰ μὴν μπορῇς νὰ κάνῃς ΚΑΜΜΙΑ συναλλαγὴ καὶ ΚΑΜΜΙΑ ἔγκυρη καὶ νόμιμη πώληση.
Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.3

Αἰσθάνεσαι κύριε ἐμποράκο τήν ΘΗΛΙΑ γύρῳ ἀπ’ τόν λαιμό σου;Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.6

Γιὰ νὰ ἀποκτήσῃς ξανὰ προσβάση στὴν τιμολόγηση …θὰ πρέπῃ νὰ αἰτεῖσαι ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ (νὰ κεφαλαιοποιοῦν πρόστιμα καὶ προσαυξήσεις ἀνεβάζοντας ἐκ νέου τὴν συνολικὴ ὀφειλή σου κατὰ 20-30%) καὶ νὰ ὑπολογίσουν ΑΚΟΜΑ πιὸ μεγάλα τοκογλυφικὰ ἐπιτόκια … …καθιστώντας πρακτικὰ ἀδυνάτη τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους καὶ αὐτονόητη τὴν κατάσχεση τῆς οἰκίας σου.

Ἀκριβῶς ἐκεῖ πᾶμε… κι ὄχι κατὰ προσέγγιση, ὄχι ὑποθετικά… ἀλλὰ μὲ νόμους ποὺ ΗΔΗ ἔχουν ψηφιστεῖ, ὄσο σὲ «ἐνημερώνουν» γιὰ τὸν κακὸ δράκο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὴν μαρίδα τῶν ἐξοπλιστικῶν. Ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νὰ περιμένῃς καὶ τρομοκρατικὸ κτύπημα…
…γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν φαίνεται ἀνησυχῇ κάποιος  τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, κάποιος Τροϊκανός, κάποιος Τοκογλύφος καὶ κάποιο λαμόγιο τῆς δημοσιογραφίας.

Ὅπως πάντα ἡ 17 Νοέμβρη… μᾶλλον θὰ προκαλέσῃ τρόμο στὸν λαὸ κι ὄχι στὸ σύστημα καὶ θὰ ἀφαιρέσῃ  τὴν ζωὴ κάποιου, ποὺ δὲν βολεύει στὰ ξένα συμφέροντα, συνοδεύοντας τὴν δολοφονίᾳ μὲ κάποιο συνηθισμένο μπουρδολόγημα, ποὺ θὰ δικαιολογῇ τὸ ἄσχετον τοῦ κτυπήματος, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀπόδοση τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ θέλει ὁ λαός.Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.8

Νὰ θυμᾶσαι ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν νόμων, μέσῳ τῶν ὁποίων μᾶς ἐπιβάλλονται πρόστιμα ἢ καὶ φυλάκιση, τέθηκαν σὲ ἰσχὺ ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ βουλευτικὴ καὶ Ὑπουργικὴ ἀσυλία, σὰν τὸν Λιάπη…

…καὶ στηρίχθηκαν ἐπικοινωνιακὰ ἀπὸ κανάλια σὰν τὸ MEGA.
Καὶ εἶναι τέτοιο τὸ θράσος τους, ποὺ τὸ ΕΘΝΟΣ τοῦ Μπόμπολα … κατηγορεῖ γιὰ κλοπὴ ῥεύματος τὸν Λιάπη… ἐνῶ τὸ ἴδιο τὸ MEGA τοῦ Μπόμπολα εἶχε συλληφθεῖ νὰ κάνῃ ΑΚΡΙΒΩΣ τὸ ἴδιο καὶ μάλιστα σὲ πολὺ μεγαλύτερη ἔκταση (κλοπὴ ὑπερπολλαπλασίας ἰσχῦος).Κι ἐν  μέσῳ πρωταθλήματος... τὸ κράτος ξεπερνᾶ καὶ τὸν καλλίτερο τοκογλύφο.9

 

Κι ὅμως … Ἀτρόμητος – Ὀλυμπιακὸς ΑΕ 0-0.

«Σίγμα»

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply