Παγώσαμε μὲ τὴν τόσην …ὑπερθέρμανσιν!!!

Ὄχι, ὄχι, ὄχι... Αὐτὸ δὲν εἶναι πάγος... ...Λουκουμόσκονη εἶναι!

Ὄχι, ὄχι, ὄχι…
Αὐτὸ δὲν εἶναι πάγος…
…Λουκουμόσκονη εἶναι!

Συζητᾶμε γιὰ …ἐξαΰλωσιν, λόγῳ …ὑπερθερμάνσεως. Τόσο πολύ… Τῶν μυαλῶν μας φυσικά… Ὄχι αὐτῶν ποὺ τὰ ἔχουν στήσῃ, κατὰ πῶς …δὲν ἰσχύουν!!!
Γιὰ νὰ μὴν τὸ χαρακτηρίσω ὡς κάτι χειρότερο….
Διότι τὸ δούλεμα πάει σύννεφο κι ἐμεῖς ἀκόμη δὲν πιάσαμε τὸ σκουπόξυλο γιὰ νὰ βαρέσουμε, ἤ καὶ νὰ σπάσουμε, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, ὅλα ἐκεῖνα τὰ κεφάλια, ποὺ μᾶς δουλεύουν, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατοῦν ὑπὸ καθεστὼς δουλείας.
Καὶ νὰ σκεφθῇ κάποιος πὼς ὅλα αὐτά, τὰ περὶ ἐρευνῶν, μελετῶν, παρατηρήσεων τὰ πληρώνουμε ΟΛΟΙ μας μὲ ἕναν σκασμὸ χρημάτων…
Κι ἀποτέλεσμα τί;
Μᾶς ἐπεξεργάζονται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πασχίζοντας νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς ἀκόμη καὶ τὰ …ματάκια μας κάνουν πουλάκια!!!

Τί μαθαίνω λοιπόν;
Στὴν Ἰαπωνία, γιὰ παράδειγμα, συμβαίνει τῆς …ψύξεως. Ἤ ὀρθότερα, τῆς …καταψύξεως!!!
Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδᾶ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Βόρειο Εὐρώπη. Κι ὄχι μόνον δὲν ἀναφέρονται σὲ αὐτὲς τὶς ἀπίστευτες κλιματολογικὲς ἀκρότητες, ἀλλὰ τὶς …ξεπερνοῦν ἀγνοῶντας τές!
Καί πῶς τίς ἐρμηνεύουν;
Ἔ, ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ …παρανοήματα…
Ὅπως τοὺς ἐξυπηρετεῖ φυσικά…
Γίνεται τώρα νά αύτοδιαψευσθοῦν;

Μᾶς γράφει ἡ Ἀθηνᾶ ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία:

Τὸ πρωΐ, σὲ πρωϊνὴ ἐκπομπή, ποὺ δίνει κι ἀρκετὸ χρόνο στὴν ἐνημέρωση τοῦ καιροῦ, ὁ μετεωρολόγος εἶπε ὅτι τὸ πολικὸ ψύχος, ποὺ ἔχει κατακλύσει τὴν Ἰαπωνία (ἐχθὲς ἔφθανε στοὺς -29 βαθμοὺς Κελσίου καὶ κάτι …ψιλά!), τὴν Ἀμερικὴ (ποὺ ἀπὸ τὸ τόσο κρύο σὲ ζωολογικὸ κῆπο δὲν βγάζουν ἔξω τὶς πολικὲς ἀρκουδίτσες) συμβαίνει λόγῳ τῆς …ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, καὶ ὅτι οἱ πάγοι λειώνουν στὸν Βόρειο Πόλο καὶ ὅτι χάνονται…

Γιὰ πές μας τώρα, τόσον καιρό πού παρακολουθῶ καί τά σχετικὰ ἄρθρα καί τόν Farage, πού τούς τά χώνει περί κοροϊδίας, αὐτήν τήν ἐκδοχή τήν ἤξερες;

Αὐτοκίνητο θάφτηκε ζωντανό. Ἔχασε τὴν ζωή του  πατέρας ποὺ προσπαθοῦσε νὰ προστατεύσῃ ἀπὸ τὸ ψύχος τὴν 9χρονη κόρη του Μόλις -6 βαθμούς, ἀκόμη τότε...

Αὐτοκίνητο θάφτηκε ζωντανό. Ἔχασε τὴν ζωή του πατέρας ποὺ προσπαθοῦσε νὰ προστατεύσῃ ἀπὸ τὸ ψύχος τὴν 9χρονη κόρη του
Μόλις -6 βαθμούς, ἀκόμη τότε…

Ἀθηνᾶ.

Ἄμ δὲν τὴν ἤξερα…
Ὅπως γιὰ παράδειγμα δὲν ἤξερα πὼς στὴν Ἰαπωνία, ὅπως δῆλα καὶ γενικῶς στὰ βόρεια τμήματα τοῦ Βορείου ἡμισφαιρίου,  θὰ συμβῇ αὐτὴ ἡ καταστροφὴ ποὺ συμβαίνει.
Ἐπίσης δὲν ἤξερα πὼς στὶς χῶρες πέριξ τοῦ Ἰσημερινοῦ ἡ αὐτὴ …ὑπερθέρμανσις ἐπισύρει τὸ μένος τόσων καὶ τόσων καταιγίδων, ποὺ τελικῶς οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ …χάνονται, λόγῳ …ἐξατμήσεως κι ὄχι λόγῳ πνιγμοῦ!!! (Εἶναι μία …ἐκδοχή, πιὸ …ὑπερθερμασμένη!!!)

Ἀλλὰ ἐπίσης δὲν γνώριζα πὼς στὴν Αὐστραλία, ἄν καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες πλευρὲς τοῦ πλανήτου συμβαίνει τοῦ …ὕδατος, ἐκεῖ παραμένει τὸ φαινόμενον τῆς …ἐξατμίσεως.
Ἐξαίρεσις;
Διόλου… Παρελκόμενα φυσικά…
Τὸ φαινόμενον τὸ ἔχω ἀναλύσῃ ἤδη ἐδῶ:

Περὶ ὑπερθερμάνσεως κι ἄλλων ἀνοησιῶν.

Γιὰ νὰ τὸ κλείνουμε λοιπόν…
Διότι ναί, τὸ θέμα πάει γιὰ κλείσιμο…
Ἤδη, καθὼς ἴσως θὰ διαβάσατε, σὲ προηγουμένη μας δημοσίευσιν, ἐπεὶ δὴ τὰ περὶ κλίματος καὶ τὰ περὶ διοξειδίου μᾶς τελειώνουν, σιγὰ σιγὰ περνᾶμε στὸ νέο ὑπερόπλον καταστολῆς κι ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ προεξάρχουσα στὸ παιχνίδι τὴν Ῥωσσία.
Ἕνα ὑπερόπλον σπουδαιότατον ποὺ θὰ μᾶς ἐξαναγκάζῃ σὲ κοινὴ δράσιν, μὲ κάθε χώρα τοῦ πλανήτου, ἐφ΄ ὅσον τὸ …κακὸ μᾶς ἔρχεται …ἀπ΄ ἔξω…
Καὶ ὤ τοῦ θαύματος…
Οἱ ἐξωγήινοι κατεύθασαν, μὲ βῆμα ταχύ, νὰ μᾶς …προϋπαντήσουν σὲ κάθε …ἐξοχή, ἐσοχή, ἐκδοχή, παραλλαγή, ἀνατροπή, ἀπαλλαγή… κι ὅλα τὰ εἰς -ή.

Εἶναι ἀπὸ τὴν πολὺ ...ὑπερθέρμανσιν!!!

Εἶναι ἀπὸ τὴν πολὺ …ὑπερθέρμανσιν!!!

Φιλονόη

Ἡ φωτογραφία ἐπάνω εἶναι ἀπὸ τὸν Νιαγάρα (ἐδῶ) καὶ τὸ πάγωμα τῶν ὑδάτων. Πάγωμα ὑδάτων; Λάθος… Κατάψυξις!!!
Ἡ φωτογραφία στὸ μέσον (ἀπὸ ἐδῶ) εἶναι ἀπὸ τὸ Hokkaido, στὴν Βόρειο Ἰαπωνία.
Ἡ φωτογραφία στὸ τέλος τῆς δημοσιεύσεως εἶναι ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία καὶ τὶς πρόσφατες πλημμύρες. (Ἀπὸ ἐδῶ.)

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply