«Καλοί» ἐξωγήινοι θέλουν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ σώσουμε τὸν πλανήτη….

Tώρα ποὺ ἡ ἀπάτη τῆς ὑπερθερμάνσεως πνέει τὰ λοίσθια καὶ ἡ μπίζνα τοῦ χρηματιστηρίου ρύπων πάει γιὰ ἀπόσυρση, ἔχουν ἐτοιμάσει τὸ νέο ἀναμενόμενο κόλπο:
«καλοί» ἐξωγήινοι θέλουν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ σώσουμε τὸν πλανήτη….

Πέρσεια Ἑκάτη

Aliens already walk among us and are refusing to share their technology until we change our warring and polluting ways, claims former Canadian defense minister

  • Former Canadian defense minister Paul Hellyer, 90, declared on Russian TV on Saturday that there are 80 different species of aliens
  • He said aliens have ‘been visiting our planet for thousands of years’ and are rather unimpressed with how we live
  • Hellyer described several types of aliens including ‘Tall Whites’ who are working with the U.S. air force in Nevada
  • He claims that ‘a couple of their ladies dressed as nuns go into Las Vegas to shop and they weren’t detected’
  • Hellyer first went public with his belief in aliens on earth in 2005 and he is the first high ranking politician to publicly state that aliens are real

A former Canadian defense minister has declared on Russian TV that not only do aliens already walk amongst us but they are refusing to share their advanced technologies until we change our warring and polluting ways.

According to Paul Hellyer, who was a Liberal defense minister from 1963 to 1967 under prime minister Lester B. Pearson, there are 80 different species of extra-terrestrials.

Some of whom ‘look just like us and they could walk down the street and you wouldn’t know if you walked past one,’ he told Russia Today’s program SophieCo on Saturday.

According to Paul Hellyer, who was a Liberal defense minister from 1963 to 1967 under prime minister Lester B. Pearson, there are 80 different species of extra-terrestrials

In a bizarre interview, Hellyer made a series of pronouncements about aliens which grew increasingly outlandish and sounded closer to the plot of Star Trek than what is officially known about ETs.

‘We have a long history of UFOs and of course there has been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb,’ he said.

‘They are very concerned about that and that we might use it again, because the whole cosmos as a unity, and it affects not just us but other people in the cosmos, they are very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again.’

However Hellyer told SophieCo that most of the aliens want to help rather than destroy us.

‘I would say that nearly all are benign and benevolent and they do want to help us, there may be one or two species which do not,’ he said.

Hellyer, 90, first went public with his belief in aliens on earth in 2005 and he is the first high ranking politician to publicly state that aliens are real.

He adds that the aliens have ‘been visiting our planet for thousands of years’ and are rather unimpressed with how we live.

‘We spend too much time fighting each other, we spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and sick,’ he said.

‘They would like to work with us and teach us better ways but only, I think, with our consent. They don’t think we are good stewards of our planet.

‘We are clear-cutting forests and polluting our rivers and our lakes. We are dumping sewage in the oceans. We are doing all sorts of things which are not what good stewards should be doing and they don’t like that.’

At times Hellyer’s pronouncements got a little too close to Star Trek as he talked about a ‘federation’ of aliens that has a rule not to interfere in our affairs – much in the same way as Star Fleet follows a very similar ‘prime directive.’

‘Our future as a species, and here I mean all of the species in the world, is potentially at risk if we don’t figure what’s going on and work together to try and make life more amenable for all of us, and to work with our neighbors from other planets as well.’

Aliens are also responsible for some of our modern technology including the microchip, LED light and Kevlar vest, he said.

Hellyer said there has been a lot more activity with aliens in the last few decades since we invented the atomic bomb

One of the technological advances that humans have aliens to thank for are Kevlar vests, left, Hellyer described one group as ‘Short Greys’ who have very slim arms and legs and are about five feet high with large heads

While Hellyer said he has never met an alien, but has seen a UFO near his cabin on Ontario’s Lake Muskoka.

Hellyer described several types of aliens including ‘Tall Whites’ who are working with the U.S. air force in Nevada.

‘They’re able to get away with that; they had a couple of their ladies dressed as nuns go into Las Vegas to shop and they weren’t detected,’ he claimed.

Another group of aliens are called ‘Short Greys’ who have very slim arms and legs and are about five feet high with large heads.

A third group are called  ‘Nordic Blondes’ and Hellyer said that if you meet one you’d probably say, ‘I wonder if she’s from Denmark or somewhere.’

dailymail

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply