Ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Χιλή.

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Χιλή.Ὑπάρχει βιβλίο μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλληνικὴ Καταγωγὴ τῶν Ἀραουκανῶν τῆς Χιλῆς».
Ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ περιγραφὴ τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἀραουκανῶν, ἀπὸ τὸ 1593 μ.χ., Ἀντουπιγιὰν μπροστὰ στὸν Κυβερνήτη Μαρτὶν Ὀνιὲθ ντὲ Λογιόλα.
Περιγράφει ὅτι ἡ φυλή του ξεκίνησε τὸ  600 μὲ 800 π.χ ἀπὸ τὴν Σπάρτη καὶ μέσῳ Ἀσίας, χρησιμοποιῶντας ὡς γέφυρα τὰ νησιωτικὰ συμπλέγματα τῆς Ἰνδονησίας, Μικρονησίας, Μελανησίας καὶ Πολυνησίας, ἔφθασαν τελικὰ ὣς τὰ νησιὰ Γαλάπαγος (Galapagos, σύνθετη λέξη ἐκ τῶν γάλα καὶ πάγος, ποὺ θὰ πῇ λευκοὶ βράχοι), καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πέρασαν στὴν ἀμερικανικὴ  Ἤπειρο (Περού).
Ὅλα τὰ παραπάνω νησιωτικὰ συμπλέγματα φέρουν σύνθετα ἑλληνικὰ ὀνόματα:
«Ἰνδο-νησία», «Μικρο-νησία», «Μελα-νησία», «Πολυ-νησία»… ἔφτασαν στὴν Ἀμερική. Μερικὲς λέξεις τῶν Ἀραουκανῶν

Kirio = Κύριος

Krinno = Κρίνος

Pono = Πόνος

Lonko = Λόγγος

Ἐπάνω, στὴν φωτογραφία:
Μερικὲς γυναῖκες, χλαμυδοφόρες καὶ μὲ ὄχι ἰνδιανικὰ χαρακτηριστικά.

Παναγιώτης Δαρίβας

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Χιλή.2

Ἀραουκάνα.

Ἰνδιάνα τῆς Χιλῆς εἶναι.
Δέν μοιάζει μέ Σπαρτιάτισσα;
Πιστεύουν στὸν θεὸ Ζέν=Ζεύς.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 249 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Χιλή.

Leave a Reply