Ὁ «τρελλὸς» τῆς Ἐλευσίνος.

Γιὰ τὸν «τρελλὸ τῆς Ἐλευσίνος» δὲν ἔχω γράψῃ ἄλλην φορά, ἀλλὰ γνωρίζω μερικὰ σπουδαῖα πράγματα γιὰ αὐτόν.
Γνωρίζω, γιὰ παράδειγμα, πὼς ὅταν ὅλοι πάσχιζαν νὰ κτίσουν τὰ σπίτια τους, καὶ νὰ κουκουλώσουν ἀρχαῖα εὑρήματα, αὐτὸς καταπιανόταν μὲ τὰ εὑρήματα κι ὄχι μὲ τοὺς ἀνθρώπους.Ὁ «τρελλὸς» τῆς Ἐλευσίνος.
Γνωρίζω ἐπίσης πὼς ἐὰν δὲν ἦταν αὐτός, οὔτε τὰ μισὰ εὑρήματα σήμερα θὰ ὑπῆρχαν, ἤ ἀκόμη κι ὁ ναὸς τῆς Δήμητρος.Γνωρίζω ἐπίσης πὼς οὐδέποτε κάποια ἀρχὴ τοῦ ἀνεγνώρισε κάτι ἀπὸ τὰ ἔργα του… Ἦταν βλέπετε… «τρελλός»…

Κάποτε θὰ σᾶς γράψω περισσότερα.
Ἡ εἰκόνα, ποὺ μᾶς φέρνει ὁ Μάκης, ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς, εἶναι ἀπὸ τὸ περιοδικὸν ΔΑΥΛΟΣ. Τὸ τεύχος τὸ ἔχω, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἀναζητήσω. Μόλις τὸ βρῶ θὰ σᾶς τὸ παρουσιάσω.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΕΛΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

πατριωτικὴ κίνησις Ἀλιάρτου

Φιλονόη

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ «τρελλὸς» τῆς Ἐλευσίνος.

Leave a Reply