Ἡ ἄτυχος Πατρὶς μας τελεῖ ἐν ΚΑΘΕΣΤΩΤΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ!

ΑΝ ΟΝΤΩΣ ὑπεγράφησαν ἐντάλματα «προσωρινῆς κρατήσεως» πολιτῶν -δι᾿ ἡμᾶς τὸ «βουλευτῶν» δὲν σημαίνει τίποτε-, προτοῦ οὗτοι ἀπολογηθῶσι, ΤΟΤΕ ΟΝΤΩΣ ἡ ἄτυχος Πατρὶς μας, πέραν τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας, τελεῖ ἐν ΚΑΘΕΣΤΩΤΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ.
Χυδαϊστὶ καὶ δημοσιοκαφριστί, ΧΟΥΝΤΑΣ.

Φρεάντλης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply