Ἀντι-εἰδήσεις 23 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 23 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Στὴν ΔΗΜΑΡ θέλουν νὰ μᾶς σώσουν μέσῳ τῶν «58».
  (Ποὺ στὸ μεταξὺ ἔγιναν «59» ἤ «60» ἤ «69»… Οὐδεὶς γνωρίζει!!!)
  Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν κάποιοι, ἀπὸ τοὺς ἀνυπάρκτους ΔΗΜΑΡιανοὺς παρέστησαν στὶς συναντήσεις τῶν «58» τώρα ἔχουν πρόβλημα …σωτηρίας μας ἐκεῖ μέσα.
  Ἔ ῥὲ δούλεμα… Καὶ μάλλιστα τὸ μεγαλύτερον δούλεμα τὸ κάνουν οἱ ἴδιοι στοὺς ἑαυτούς τους… Θεωροῦν ἑαυτοὺς σωτῆρες μας…
  Πόσο «πάνω χέρι-κάτω χέρι» πρέπει νά πέσῃ γιά νά προσγειωθοῦν στήν πραγματικότητα;
  (Σάν πολύ δέν μᾶς τούς προβάλλουν; Νά ὑποψιαστῶ «μαγείρεμα» ἐκλογικό καί τό Φώτι πάλι στήν βο(υ)λή;)

 • Τῆς διασώσεως θὰ μᾶς βρῇ.
  Οἱ «58», ποὺ ἔγιναν «59» ἤ «60» ἤ τέλος πάντων ὅσοι θέλουν, ἀλλὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ κομματοβολεμένη πλευρὰ τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν τῆς καταστροφῆς ποὺ βιώνουμε, ἀπεφάσισαν νὰ μᾶς σώσουν, θέλουμε δὲν θέλουμε.
  Νέα συνάντησίς τους ἐπραγματοποιήθῃ στὸ Περιστέρι καὶ νέες διαπιστώσεις, ἀποφάσεις, πρωτοβουλίες ἐλήφθησαν.
  Νὰ δῶ στὸ τέλος ποιὸς θὰ μᾶς πρωτοσώσῃ ἀπὸ τοὺς τόσους «σωτῆρες»!!!

 • Ὁ Χάνες Σβόμπονα στηρίζει τοὺς «58».
  Ποιός εἶναι αὐτός; Μπᾶ.. .Μία δόσις ἀπὸ τὰ σοσιαλΗστΡικὰ ἴδια σκουπίδια…
  Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν σοσιαλιστῶν καὶ δημοκρατῶν τοῦ εὐρωκΥκοβουλίου τὸ πιντί.
  Ἡ εἴδησις εἶναι πολιτική, διότι πολιτικῆς ἀπόνερα εἶναι ὅσα ἀφοροῦν στὸν σοσιαλισμὸ καὶ τὴν δημοκρατία τους, κι ὄχι ἐθνικῆς ἤ οἰκονομικῆς θεματολογίας.
  Πάντως γιὰ νὰ ἐπιστρατεύουν κι αὐτόν, φανταστεῖτε πόσα συμφέρονται παίζονται…
 • Τὸ Ἀντωνάκιον πιστεύει πὼς ἡ σύλληψις Ξηροῦ θὰ ἐπιφέρῃ καίριον κτύπημα κατὰ τῆς τρομοκρατίας.
  Μά καλά; Τά θέλει καί τά πιστεύει αὐτά; Ἤ τοῦ τά …ἐμφυτεύουν μέ ἐνέσεις; 
 • Ἡ κυβέρνησις τρώει τὰ σωθικά της.
  Φαγώνονται μεταξύ τους διότι ἀγνοοῦν τὸ ποιὸν πρέπει νὰ ὑπηρετήσουν καὶ νὰ ἐξυπηρετήσουν.
  Τὰ συμφέροντά τους τὰ ἔχουν δέσῃ μὲ ὅ,τι τοὺς φανεῖ καλλίτερο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται ποίου οἱ ἐντολὲς εἶναι πιὸ σημαντικὲς γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν.
  Πολὺ γέλιο… Πρέπει μίαν ἡμέρα, ἀπὸ αὐτές, νὰ χωθοῦμε μέσα σὲ κάποιο συμβούλιό τους… Θὰ γελοῦν καὶ τὰ δισέγγονά μας μὲ τὰ καμώματά τους.
 • Τελικὰ ὁ ἐγκληματίας γύρω ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος τριγυρίζει.
  Ἔτσι, γιὰ νὰ βεβαιωθῇ πὼς ξέφυγε τῆς συλλήψεως…
  Κι ὅλο αὐτό, ἔως νὰ …συλληφθῇ.
  Ὁ ἐγκληματίας φυσικὰ εἶναι ὅλα τὰ βολεμένα τσογλάνια, ποὺ μᾶς ῥουφοῦν τὸ αἷμα.
  Τὸ ἔγκλημα εἶναι ὁ σοσιαλισμός τους.
  Ποιός θά εἶναι ἄρα γέ αὐτός πού θά πληρώσῃ; Ἔ;
 • Ἄρσις ἀσυλίας τοῦ Καπερνάρου
  Ἐπεὶ δὴ δὲν ἔκοψε κάποιες ἀποδείξεις. Γιὰ νὰ δοῦμε… Θά καταδικασθῇ ἤ θά ἀθωωθῇ;
 • Μὴ ἄρσις ἀσυλίας Βαρβιτσιώτου καὶ Ντινοπούλου.
  Οἱ ἀτασθαλίες τοῦ τότε δημάρχου Βαρβιτσιώτου, στὸν Δῆμο Γλυφάδος, δὲν ἦσαν ἱκανὲς νὰ ἄρουν τὴν ἀσυλία του.
  Τὸ αὐτὸ καὶ γιὰ τὸν Ντινόπουλο, ποὺ τὸν κατηγορεῖ ὁ Μαριᾶς γιὰ συκοφαντικὴ δυσφήμισιν.
  Τοῦ συστήματος παιδιά… Χρειάζονται οἱ ψῆφοι τους βλέπετε ἀκόμη…
 • Ἡ νεκρανάστασις τοῦ Τζουμάκα.
  Νέο κόμμα… Κι αὐτὸς στὸν χορό…
  Ἔ ῥὲ γλέντια… Τρικούβερτα!!!

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Στὴν Μεσόγειο θὰ καταστραφοῦν τὰ χημικὰ τῆς Συρίας.
  Ἀπεφασίσθῃ, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν παροικούντων καὶ τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων.
  Νά τούς χαρακτηρίσω ἤ νά τό ἀφήσω;

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • 4.000.000 κοστολογοῦνται τὰ κεφάλια τῶν «ἀντιφρονούντων».
  Καὶ ὅποιος θὰ τοὺς βρῇ ἤ θὰ τοὺς δῇ ἤ θὰ τοὺς μυριστῇ, ξέρετε…
  Ἀμέσως ἐνημέρωσις στὶς ἀρχές, γιὰ νὰ «τσιμπήσῃ» τὸ παραδάκι καὶ νὰ πιστέψῃ πὼς ἔλυσε τὰ οἰκονομικά του προβλήματα. (Βέβαια σὲ λίγε ἡμέρες θὰ τοῦ ἀφήσουν ἀπὸ τὰ …τέσσερα ἐκατομμύρια τὸ …μακρύτερον, λόγῳ φορολογίας, λόγῳ χαρατσίων καὶ λόγῳ ἀπαγορεύσεως διατηρήσεως μετρητῶν δίχως παραστατικά, ΦΠΑ, χαράτσι, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΕ κλπ κλπ κλπ…!!!)
  Τώρα βέβαια ποὺ ἔπιασε κόψιμο τοὺς κυβερνῶντες, καὶ ἰδίως μετὰ τὴν ἐπικήρύξιν, εἶμαι ἀπολύτως βεβαία γιὰ τὸ πόσο πολὺ ἐνοχλοῦνται μὲ τὴν ὕπαρξιν τέτοιων τύπων. Ἰδίως μετὰ τὸ τράβηγμα στὸ αὐτὶ τοῦ Μπένυ, ἀπὸ τὸν Κέρι.
  Ὅλα στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν συμβαίνουν μὲ τάξιν καὶ ἡρεμία… ἀλλὰ μόνον γιὰ τοὺς κρατοῦντες.
  Νὰ εἶχαν τόσο κόψιμο καὶ πρὶν τὶς ἐξαφανίσεις… καλὰ ποὺ θὰ ἦταν…
  (Ὄχι πὼς ἡ ἴδια ἡ ἀρχὴ ποὺ ἔβαλε τὸν Κέρι νὰ τραβᾷ τὰ αὐτιὰ τοῦ Μπένυ, γιὰ νὰ μακρύνουν καὶ νὰ φέρνῃ περισσότερο σὲ γελοιογραφία, δὲν ἔβαλε τὰ χέρια της, τὰ πόδια της καὶ τὰ χρήματά της πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρχουν τέτοιοι τύποι ἀνᾲ τὴν ὑφήλιον… ἄ πὰ πά… Οὐδέποτε!!!)
 • Σκέφτεστε τό τί ἔχει νά γίνῃ ἐάν μπῇ κι ὁ Παλαιοκώστας στό παιχνίδι τῆς τρομοκρατίας;
  Διότι κι αὐτὸς ἐπικηρυγμένος εἶναι.
  Τί θά τόν ἐμποδίσῃ;
  Ἐὰν μάλλιστα τὸ καλοσκεφθοῦμε ὁ Παλαιοκώστας ἀπειλεῖ περισσότερο τοὺς κρατοῦντες, διότι δὲν ἀπειλεῖ τὸ πολίτευμα ἀλλὰ τὴν ὕπαρξίν τους.
  Ἄρα; 
 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (εἰκοστὴ ἕκτη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Οἱ καταζητούμενοι Γριβέας καὶ Βάτσικα συνελήφθησαν μὰ ἀφέθησαν ἐλεύθεροι.
  Μᾶλλον μὲ ἐλάχιστα περιοριστικὰ μέτρα, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ ἀνάλογες περιπτώσεις.
  Πάντως γιὰ τὰ ὅσα κατηγοροῦνται, βάσει πάντα τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν, τσουβαλιαστοὺς ἔπρεπε νὰ τοὺς φέρουν. 
 • Τὸ 37,8% τῶν ἐργαζομένων εἶναι ἀνασφάλιστον.
  Καὶ πολὺ εἶναι. Μᾶλλον οἱ ὑπόλοιποι κρύφτηκαν πρὸ ἐλέγχου…
  Μά καλά; Πηγαίνουν καλά ἐκεῖ μέσα;
  Ποιάν ἀσφάλισιν; Ἀπό πότε;
 • Ἡ διευθύντρια τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ «ξηλώθηκε».
  Μαζὺ μὲ μία δεκάδα σωφρονιστικῶν ὑπαλλήλων.
  Μά γιατί; Αὐτή τί φταίει; Ποίου τά χατήρια νά κάνῃ πιά ἡ γυναίκα;
  Τῆς κυβερνήσεως; Τῶν χρηματοδοτῶν; Ἤ τά δικά της;
  Τέτοια σύγχυσις πιά…

 • Τῆς τρομοκρατίας συμβαίνει.
  Στὰ σπίτια μας.
  Ἔλεγχοι ἀνεξέλεγκτοι… Μπαίνουν σὲ σπίτια, σταματοῦν αὐτοκίνητα, ἐλέγχουν τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες…
  Λὲς κι ὁ Ξηρὸς θὰ τοὺς περίμενε στὸ σπίτι τῆς …κουμπάρας του.
  Ἔ ῥὲ παράνοια… 
 • Δωρεὰν χρήσις ποδηλάτων στὸν δῆμο Ἀμαρουσίου.
  Γιὰ τοὺς οἰκονομικὰ ἀδυνάμους πολῖτες. 
 • Ἐπίορκοι ὑπάλληλοι προστατεύονται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον.
  Καὶ παραμένουν στὶς θέσεις, μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπέτυχαν τὶς ἀτιμίες τους.
  Συγχαρητήρια…
  Ποιός εἶναι τό μεγαλύτερο τομάρι;  Ὁ ὑπουργός ἤ οἱ ὑπάλληλοι;

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Στὴν Μῆλο κλείνει τὸ ΙΚΑ.
  Καὶ ἀντιδροῦν οἱ κάτοικοι.
 • Ῥομποτικὴ χειρουργικὴ στὴν Ἑλλάδα.
  Ἕνας νέος κλάδος τῆς χειρουργικῆς, σὲ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο, πολλὰ ὑποσχόμενος.
 • Νέες κινητοποιήσεις τῶν ἰατρῶν.
  Καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ μὴν ἔχουμε περίθαλψιν μέσα σὲ ὅλα αὐτά…
  Οὔτε νὰ πεθάνῃ μπορεῖ κάποιος σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τῆς παρανοίας στὰ οἰκονομικὰ μὲ τὸν Σταθάκη.
  Ἔβαλαν τὸν λύκο νὰ φυλᾷ τὰ πρόβατα.
  Ἔβαλαν τὸν Σταθάκη νὰ ἐκφέρῃ γνῶμες, ἀπόψεις, λύσεις γιὰ τὸ θέμα τῆς οἰκονομίας.
  Καί αὐτά τά …ἐκατομμύρια πού ἀπουσιάζουν, ἀπό τό Πανεπιστήμιον Κρήτης, μέ δικές του ὑπογραφές, πῶς δικαιολογοῦνται;
  Κατά τόν αὐτόν τρόπο θά ἀναλάβῃ τά οἰκονομικά τῆς χώρας; Διά τῆς μεθόδους τῆς …ἐξαφανίσεως; 
 • Τῆς παρανοίας συμβαίνει καὶ μὲ τὶς ἀποδείξεις!!!
  Οὔτε ξέρουν τὸ τὶ νὰ ζητήσουν.
  Πάντως ἔως τὸ 10% τοῦ εἰσοδήματος θὰ προσμετρῶνται.
  Δῆλα δή… Ὅλοι ὅσοι δὲν ἔχουν εἰσόδημα, ποὺ εἶναι πολλοί, θὰ τὶς πετοῦν…
  Ἔ ῥὲ γλέντια…
 • Μόνον γιὰ τοὺς ἐνστόλους ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ.
  Γιὰ νὰ μὴν παίρνουν ἀέρα οἱ ὑπόλοιποι.
  Κι αὐτοὶ πολλοὶ εἶναι…
  Βέβαια τώρα ἀνακύπτει θέμα μὲ τοὺς ἐν Ἀποστρατείᾳ καὶ τοὺς βαθμούς τους…
  Μὰ δὲν βαριέστε… Στὴν ἰσοπέδωσιν, ποὺ ἔπεται, θὰ ἐξισωθοῦν τὰ πάντα.
 • Στὸ 171,8% τοῦ ΑΕΠ τὸ δημόσιον χρέος.
  Καλὰ τὸ πηγαίνουμε…
  Στά πόσα καιγόμαστε; 
 • Καταργεῖται ἡ θεώρησις βιβλίων.
  Καλά…
  Νὰ μὴν χαιρόμαστε…
  Μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, νὰ δῶ ποιὸς θὰ ἔχῃ δικαίωμα στὸ ἐλεύθερο ἐπάγγελμα. 
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον  εἴχαμε…
  Καὶ ἀνέβηκε κατὰ +0,62%!!!
  Ἄν τὲ πάι…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀνεγκέφαλος «δάσκαλος» κρατεῖται.
  Διότι ἔβαλε μαθητές του νὰ χαστουκίσουν συμμαθητή τους ποὺ ἦταν ἄτακτος.

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Ὁ Σουμάχερ ὡς φυτό.
  Δύσκολη ἡ ἐπαναφορά του.
  Δυστυχῶς μᾶλλον ἐκτὸς κι αὐτός…

 • Ὁ ΟΗΕ ἔχει προαποφασίσῃ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι στὴν Συρία. (ἐπανάληψις)
  Ἡ σύσκεψις τῆς Γενεύης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεκλείσθῃ τὸ Ἰράν, λαμβάνει ὑπ’  ὄψιν της μόνον τὰ ὅσα ἡ πλευρὰ τῶν «ἀντιφρονούντων» ἰσχυρίζεται.
  Ἀποκλεισμένος ὁ ἀντίλογος, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο Συρία (ἀκόμη) καὶ ὁ ὑποστηρικτής της (Ἰράν).
  Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει… Ὅπως πάντα δῆλα δή…
  Ἐξακολουθοῦν φυσικὰ οἱ διαπραγματεύεσις ἀλλὰ …δίχως τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράν.
 • Στὴν Οὐκρανία μεθοδεύονται πολλά.
  Ὄχι, δὲν εἶναι καὶ τόσο …αὐθόρμητα.
  Ἁπλῶς κάπου ἀλλοῦ στοχεύουν…
  Ἴσως στὴν ἀνακοπὴ ἐξαπλώσεως τῆς Ῥωσσίας…
  Ἴσως καὶ στὸν τεμαχισμό της… 
 • Τοῦ πολικοῦ ψύχους πάλι στὶς ΗΠΑ.
  Ἐκεῖ τὸ ἔχουν ἤδη ἀντιληφθῇ…
  Τοὺς τελείωσε ἡ ὑπερθέρμανσις καὶ ὁδεύουν γιὰ τὴν …ὑπερψύξιν τους!!! 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply