Μποροῦμε νά ἐκμεταλλευθοῦμε τούς πλειστηριασμούς τῶν σπιτιῶν μας πρός ὄφελός μας;

Μποροῦμε νά ἐκμεταλλευθοῦμε τούς πλειστηριασμούς τῶν σπιτιῶν μας πρός ὄφελός μας;Οἱ χιλιάδες πλειστηριασμοὶ ποὺ διενεργοῦνται εἶναι ἄγονοι. Φυσικὰ αὐτὸ ἤταν ἀναμενόμενο, σὲ μιὰ ἀγορά, ἡ ὁποία ἔχει κυριολεκτικὰ ἰσοπεδωθεῖ.
Οἱ ἰδιοκτῆτες μποροῦν ἐναλλακτικὰ νὰ «κτυπήσουν» οἱ ἴδιοι τὰ ἀκίνητά τους (ἤ κάποιος φίλος τους ἴσως) σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμὲς καὶ νὰ  βγοῦν κερδισμένοι.

Μὲ λίγα λόγια, ὅσοι θέλετε νὰ κερδίσετε σὲ ἕνα fiat system παραστατικοῦ χρήματος, τὸ μόνο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε εἶναι νὰ «ἀγοράσετε»  μὲ πίστωση, νὰ περιμένετε τὴν βέβαιη κατάρρευση τῆς ἀγορᾶς, λόγῳ τῆς πιστωτικῆς ἐπεκτάσεως καὶ να ἐξαργυρώσετε τὸ χρέος μισοτιμῆς ἤ, καὶ ἀκόμη περισσότερο, κοψοχρονιά.
Μὴν λέτε πὼς δὲν ἐνημερωθήκατε.

Ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν μάγων τῆς οἰκονομίας εἶναι προβλεπόμενα ἐπὶ δεκαετίες αὐτά.

Διαβάστε γιὰ τὸν καπιταλισμό, ἐνημερωθεῖτε γιὰ τό τὶ θὰ ἀκολουθήσει τὰ ἑπόμενα χρόνια, κερδίστε γνώση, διαύγεια καὶ γιατὶ ὄχι, χρῆμα.
Γιά πλάκα τούς ἔχουν οἱ Αὐστριακοί τούς φαφλατάδες new economic think;

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Μποροῦμε νά ἐκμεταλλευθοῦμε τούς πλειστηριασμούς τῶν σπιτιῶν μας πρός ὄφελός μας;

Leave a Reply