Εἶναι αὐτοδικία;

Εἶναι αὐτοδικία;Ἔστω ὅτι δίνεται ἄδεια σὲ ἔναν ἐγκληματία καὶ βγαίνει ἀπὸ τὴν φυλακὴ γιὰ λίγες ἡμέρες.

Τὸν βλέπω ἑγὼ – ἂς ὑποθέσουμε πατέρας τοῦ θύματος τοῦ ἐγκληματία – καὶ τοῦ τραβάω μία σφαῖρα στὸ δόξα πατρί.

Πάω μέσα γιὰ ἀνθρωποκτονία.

Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως αὐτὴ ἡ μοιραία συνάντηση, ἀφοῦ ὁ ἐγκληματίας ὑποτίθεται ὅτι εἶναι στάν φυλακή;

Γιατί νά μήν αὐτοδικήσω (διότι αὐτοδικία εἶναι) ὅταν ἡ κανονικὴ δικαιοσύνη ἀφήνει ἐλεύθερο τόν ἔνοχο;

Πῶς θὰ νοιώσω ἠθικὴ ἰκανοποίηση καὶ πῶς θὰ ἰκανοποιηθεῖ τό περί δικαίου αἴσθημα, ὅταν ἡ δικαιοσύνη ἀφήνει ἐλεύθερο τόν δολοφόνο τοῦ παιδιοῦ μου;

Ὑπάρχει λόγος νά μήν αὐτοδικήσω;

Θά δικαιολογήσει ἡ δικαιοσύνη τό ἔγκλημα ὡς ἔγκλημα πάθους ἢ θά τήν θεωρήσει ἐν ψυχρῷ δολοφονία;

Τὸ ζήτημα τῶν ἀδειῶν τῶν φυλακισμένων εἶναι ἀπαράδεκτο.

Κανένας φυλακισμένος δὲν πρέπει νὰ δικαιοῦται ἄδεια.

Ὁ φυλακισμένος ἐξάλλου ὅταν εἶναι ἐκτὸς φυλακῆς εἶναι καὶ ἀφύλακτος, ἄρα δεν εἶναι φυλακισμένος.

Εἶναι αὐτοδικία;
Μπορεῖ νά θεωρηθεῖ αὐτοδικία ὅταν ἔχει προηγηθεῖ νόμιμος δίκη;

Στράβων Ἀμασεύς

Υ.Γ. Ἐνδεχομένως νὰ μὴν εἶναι κἄν αὐτοδικία, νὰ εἶναι ἔνα στυγνό, ἐν ψυχρῷ ἔγκλημα.
Μονὰ ζυγὰ χαμένος δηλαδή.

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply