Ἡ γῆ καὶ τὰ ζῶα μόνον ἀπὸ ἕνα σύστημα δεσμεύτηκαν!

Ἡ γῆ καὶ τὰ ζῶα μόνον ἀπὸ ἕνα σύστημα δεσμεύτηκαν!Δημοσιογράφος (στὸ ΜΕΓΑ) περὶ φορολογήσεως ἀγροτῶν:

«Οἱ ξένοι τὰ ἔχουν λύσει αὐτὰ τὰ θέματα (ἀναφερόμενος στὰ προβλήματα φορολογήσεως μικρῶν ἀγροτῶν)». 

Βρὲ πανίβλακα, βρὲ πανηλίθιε, οἱ ξένοι δὲν ἔχουν μικροὺς ἀγρότες. 

Κανένας Γάλλος, Γερμανός, Ὀλλανδὸς ἀγρότης δὲν ζεῖ μὲ δέκα στρέμματα γῆς καὶ δύο ἀγελάδες. 

Ἡ φορολόγησις τῶν ἀγροτῶν ἰσοδυναμεῖ μὲ δήμευσιν περιουσιῶν.

Τί δέν καταλάβατε; 

Ὁ ἀγρότης τῶν δέκα καὶ εἴκοσι καὶ τριάντα στρεμμάτων δὲν ζεῖ, ἐπιβιώνει. 

Ἄντε δηλαδὴ καὶ βγάζει πέντε φράγκα παραπάνω, ἄντε καὶ ἀντὶ ἡ ἀγελάδα νὰ βγάλει εἴκοσι κιλὰ γάλα, βγάζει τριάκοντα…καί τί ἔγινε;

Τί θά τά κάνει τά λεφτά; Θά τά πάει στήν Ἐλβετία; 

Στὸ παιδί του θὰ τὰ δώσει καὶ θὰ τὰ φορολογήσετε μὲ τὸν Φ.Π.Α. 

Προφανῶς ὁ στόχος δὲν εἶναι ἡ φορολόγηση γιὰ τὴν φορολόγηση, ὁ στόχος εἶναι νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει αὐτὸς ὁ μικρὸς ἀγρότης καὶ νὰ τοῦ πάρουν καὶ τὴν γῆ καὶ τὰ ζῷα. 

Τὴν γῆ καὶ τὰ ζῷα μόνον ἕνα σύστημα στὴν ἱστορία τὰ εἶχε δημεύσει. Ὁ κομμουνισμός. Μέχρι καὶ ἀπὸ κάτι νομάδες τῶν στεπῶν πῆρε τὰ βοοειδῆ τὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν Ἑλλάδα, μόνον ποὺ δὲν λέγεται κομμουνισμός, λέγεται φορολογία.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply