Τὸ Τίμημα τοῦ Λαϊκοῦ Μαχητοῦ.

 

Τὸ Τίμημα τοῦ Λαϊκοῦ Μαχητοῦ.Ἄνδρες, καταστρέψαντες τὴν ὑγιείαν των, μαχόμενοι εἰς τὰ «μετερίζια τῶν λαϊκῶν καὶ ταξικῶν ἀγώνων»…

Φρεάντλης

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply