Ἕνας διαφορετικὸς Διόνυσος.

Ἕνας διαφορετικὸς Διόνυσος.Μία ἀνάγλυφη προτομὴ τοῦ Διονύσου, θεοῦ τοῦ κρασιοῦ, κοσμεῖ αὐτὸν τὸν χάλκινο δίσκο.
Ὁ θεὸς φοράει μόνο ἕναν μανδύα ριγμένο πάνω ἀπὸ τὸν ἕναν ὧμο.
Ἕνας θύρσος βρίσκεται στὸν ἴδιο ὧμο.
Μία κορδέλα καὶ ἕνα στεφάνι κισσοῦ, μὲ πλούσιο φύλλωμα καὶ καρπούς, στολίζουν τὸ κεφάλι τοῦ θεοῦ.
Ὁ Διόνυσος ἐμφανίζεται νέος, χωρὶς γένεια καὶ μὲ ἤρεμη ἔκφραση.
Οἱ ἴριδες καὶ οἱ κόρες τῶν ματιῶν του φτιάχτηκαν ἀπὸ μέταλλο διαφορετικοῦ χρώματος.

Ἑλληνικὸ, Ἀνατολικὴ Μεσόγειος, 150 – 125 π.Χ.

Χλόη


A high relief bust of Dionysos, the god of wine, decorates this bronze roundel. The bare-chested god wears only a mantle draped over one shoulder. A beribboned thyrsos, or pinecone-topped staff, rests on the same shoulder. Both a fillet or ribbon and an ivy wreath rich with leaves and berries adorn the god’s head. Dionysos is shown as young and beardless with a placid expression. The irises and pupils of the god’s eyes are indicated in a metal of a different color.
Greek, Eastern Mediterranean, 150 – 125 B.C., Bronze, Diam.: 7 7/8 in.
Bruce White Photography
The J. Paul Getty Museum, ©J. Paul Getty Trust
Digital image Š 2005 J. Paul Getty Trust

πηγή

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply