Ὑπάρχουν μόνον ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμιν τῆς ἀγάπης.

Ὑπάρχουν μόνον ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμιν τῆς ἀγάπης.Ό κάθε ένας φέρνει μέσα στὴν σχέση τὶς ἀνάγκες του καὶ τοὺς φόβους του.
Ὅλοι θέλουν νὰ νοιώσουν ἀξιαγάπητοι καὶ ξεχωριστοί.
Ποτὲ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κάποιον νὰ νοιώσει ἀξιαγάπητος, ὅσο κι ἂν θέλει. γιατὶ αὐτὸ ξεπερνάει τὶς δυνατότητες κάθε ἀνθρώπου.
Ἀκόμη κι ἂν κάποιος κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ καλύψει τὴν ἀνάγκη τοῦ συντρόφου του νὰ νιώθει ἀξιαγάπητος, τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴ ἔχει ἰκανοποιήσει αὐτὴν τὴν ἀνάγκη, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄλλος θὰ βρίσκεται ἀντιμέτωπος κάθε ἡμέρα.
 Αὐτὴ ἡ ἀνάγκη θὰ ξυπνάει κάθε ἡμέρα καὶ θὰ βρυχᾶται σὰν τὸ θηρίο.
Ἡ καρδία ἀνοίγει ἀπὸ μέσα καὶ μόνο ἐμεὶς μποροῦμε νὰ δώσουμε τὴν ἄδεια στὰν ἀγάπη γιὰ νὰ ῥέει. Γι αὐτὸ καὶ ὁ καθενὰς δὲν παίρνει τὴν ἀγάπη ποὺ τοῦ δίνουν, ἀλλὰ ὅση ἀγάπη πιστεύει ὅτι τοῦ ἀξίζει.
 Ἡ ἀγάπη δίνει τὴν δυνατότητα νὰ θεραπευτοῦμε ἀπὸ παλιὰ τραύματα, ἀλλὰ μόνον ἐμεὶς μποροῦμε νὰ ἀποφασίσουμε πότε θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ αὐτὴ τὴν διαδικασία νὰ ξεκινήσει.

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ξεκινάει ἀπὸ μέσα μας.
Ἡ  αὐτοεκτίμηση εἶναι ἐκείνη ποὺ τῆς δίνει τὴν ἄδεια νὰ ῥέει ἀπὸ μέσα μας πρὸς τὰ ἔξω.
Γιὰ νὰ ἀποκαλυφθεῖ καὶ νὰ βγεῖ ἔξω στὸ φῶς, θὰ πρέπει νὰ ἁπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ στρώματα τοῦ θυμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ, ποὺ τὴν καλύπτουν σὰν ἔνα παλιὸ βερνίκι.
Ἐκεῖνος ποὺ ἀναζητᾶ ἀπεγνωσμένα τὴν ἀγάπη, μοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ κολυμπάει στὸν ὠκεανὸ καὶ πεθαίνει ἀπὸ τὴν δίψα.
Ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐξαιρετικὰ στερημένη ἀπὸ ἀγάπη, στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἐκεῖ ἔξω ποὺ μᾶς τὴν στερεῖ ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ κοιτάζουμε ἐμεῖς αὐτὸν τὸν κόσμο.
Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δίχως ἀγάπη ἀλλὰ μόνον ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμή της…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply