Καὶ κερατᾶς καὶ δαρμένος.

Καὶ κερατᾶς καὶ δαρμένος.– Ἔμ οἱ Τοῦρκοι νὰ σοῦ φορτώνουν καραβιὲς ὁλόκληρες τοὺς λάθρο σὲ βάρκες-σκυλοπνίχτες καὶ νὰ σοῦ τοὺς πασάρουν ἀβέρτα.
– Ἔμ νὰ βυθίζουν συνήθως μόνοι τους οἱ δουλέμποροι τὶς βάρκες (ὄχι πὼς θέλουν καὶ πολὺ γιὰ νὰ βυθιστοῦν ἀπὸ μόνες τους) καὶ νὰ τὸ σκᾶνε, γιὰ νὰ σὲ ἐκβιάσουν νὰ περιμαζέψῃς τοὺς λάθρο καὶ νὰ τοὺς δώσῃς ἄσυλο.
– Ἔμ οἱ Γερμανοὶ μὲ τὸ Δουβλίνο-2 νὰ σὲ ἔχουν κάνει ἀποθήκη τριτοκοσμικῶν, γιὰ νὰ μένουν οἱ Γερμανίες καθαρές. (Ὅ,τι μπαίνει δὲν βγαίνει· ὡς «πρώτη χώρα εἰσόδου» τοὺς μαζεύῃς ὅλους ἐσὺ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοὺς ἀφήσῃς νὰ περάσουν εἰς τὰς Γερμανίας.)
– Ἔμ νὰ σὲ βγάζουν καὶ στὸν τάκο οἱ πράκτορες τύπου Μούιζνιεκς κ.τ.λ. ντόπια καὶ διεθνῆ καθάρματα ἐπειδὴ δὲν καταφέρνεις πάντα νὰ τοὺς σώζῃς ὅλους.
ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ.

Φειδίας Μπουρλᾶς

εἰκών

(Visited 56 times, 1 visits today)
Leave a Reply