Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ χώρα τῆς …ἐλευθερίας!

Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ χώρα τῆς ...ἐλευθερίας!(Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους πλὴν τῶν Ἑλλήνων!!!)

Ἐλεύθερος ὁ Τοῦρκος ποὺ συνελήφθῃ νὰ ὀργανώνῃ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς πορείας, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο. Ἄν καὶ πετοῦσε ΜΟΛΟΤΟΦ, ἄν καὶ διενεργοῦσε ἐπιθετικὲς καὶ τρομοκρατικὲς καὶ κατασκοπευτικὲς δράσεις ἐντὸς τῆς χώρας καὶ κατὰ τῆς χώρας, ἐκρίθῃ πὼς ἔπρεπε νὰ ἀφεθῇ ἐλεύθερος, πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσῃ ἀνενόχλητος τὶς δράσεις του ἐναντίον μας…!!!
Ἄν καὶ ἐθεωρήθῃ πολὺ ὕποπτος, ἐφ΄ ὅσον ἁπλῶς εἶχε αἰτηθῇ ἀσύλου, ἀφέθῃ ἐλεύθερος…!!!! Εἴπαμε… δὲν γίνεται νὰ ἀνακοπῇ τὸ «ἔργον ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθῇ»!!!

Ἡ ἐκπληκτικὴ ἀνοχὴ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστὰν εἶναι μοναδικὴ στὰ παγκόσμια χρονικά!
Εἰσαγώμενοι τρομοκράτες, ἀναρχοκαταστροφεῖς, φασίστες ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ τῶν ἐθνικοτήτων, «ἀντιῤῤατσιστές», ἀνθέλληνες, ὑποκινητὲς ἐπεισοδίων καὶ σαφῶς κατάσκοποι, εἶναι ἀπαραίτητον νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, πρὸ κειμένου νὰ ἐπαναλάβουν τὶς ἤδη ἐπικίνδυνες πράξεις τους κατὰ τῆς χώρας…
Στὸ μεταξὺ ὅμως οἱ φυλακὲς ξεχειλίζουν ἀπὸ Ἕλληνες, τῶν ὁποίων ἐφ΄  ὅσον πλιατσικολόγησαν καταλλήλως τὶς ἐπιχειρήσεις τους, τὶς περιουσίες τους, τὶς ζωές τους οἱ διάφοροι ἐκπρόσωποί μας, παραμένουν ὡς ὕποπτοι φυγῆς, φρουρούμενοι, ὅμηροι ἐντὸς τῆς χώρας, τοὺς κατάσχονται τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ θρέψουν τὶς οἰκογένειές τους, ἐφ΄ ὅσον κατάσχονται ἀκόμη καὶ τὰ πενιχρὰ εἰσοδήματα ἀπὸ τοὺς λογαριασμούς τους…

Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖον!!!
Καὶ ναί, θὰ δοῦμε χειρότερες ἡμέρες…
Καὶ ὄχι, τώρα πιὰ δὲν ἀρκεῖ τὸ Σούνιον στὰ μογγόλια γιὰ νὰ πιοὺν τὸν καφέ τους…
Τώρα θέλουν τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα….

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply