Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τίς εἰσπρακτικές ἑταιρεῖες οὐσιαστικά καί μόνιμα;

Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τίς εἰσπρακτικές ἑταιρεῖες οὐσιαστικά καί μόνιμα;Ἡ λύσις εἶναι ἁπλῆ, νόμιμος καὶ ἀποτελεσματική…
Κι ἐπίσης δοκιμασμένη!
Συμπολίτες μας ἔχουν ἐπὶ τέλους ἀρχίσει νὰ ἀντιδροῦν, χρησιμοποιῶντας ὅλα τὰ νόμιμα μέσα, κατὰ τῶν πλιατσικολόγων…

Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει πὼς μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε ὅλο τὸ ποσὸν ποὺ ἀξιώνουν ἀπὸ ἐμᾶς.
Ὅμως…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὶς ἤδη κατατεθεῖσες μηνύσεις…
Τὶς ἤδη ἀθωωτικὲς ἀποφάσεις, ὑπὲρ καταναλωτῶν…
Τὰ ἤδη πετσοκομμένα ποσὰ ἀποπληρωμῆς…
…Τότε εὔκολα μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε πὼς δὲν εἶναι ἀήττητοι αὐτοὶ οἱ μηχανισμοί!!!
Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή…
Ἡ συνέχεια προβλέπεται πολὺ ἐνδιαφέρουσα…

Φιλονόη.

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς ἀντιμετωπίζουμε τίς εἰσπρακτικές ἑταιρεῖες οὐσιαστικά καί μόνιμα;

Leave a Reply