Πῶς φιλοτεχνεῖται ἕνα χρυσελεφάντινο ἄγαλμα;

Πῶς φιλοτεχνεῖται ἕνα χρυσελεφάντινο ἄγαλμα;Δεῖτε δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν.

Ἐπάνω τὸ χρυσοελεφάντινο ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς (κατ’  ἐκτίμησιν ἀντίγραφον) ποὺ τὸ φιλοτέχνησε ὁ Φειδίας.
Τὸ ἐλεφαντοστοῦν, ἔχουμε πεῖ, δὲν κάμπτετε.

Ἔκαναν προσπάθειες οἱ ἐπιστήμονες μὲ ὅλα τὰ εἴδη καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ κάμψουν τὸ ἐλεφαντόδοντο.
Ἔως καὶ ζεστὸ τυρόγαλο ἔβαλαν, μήπως καὶ τὸ λυγίσουν…
Ἀλλὰ τίποτα!!!

Δὲν ὑπάρχει σήμερα μέθοδος γιὰ νὰ τὸ λυγίσουν!!!

Ὁ Φειδίας ὅμως φιλοτέχνησε ὁλόκληρο ἄγαλμα καὶ οἱ «τσόγλανοι» δὲν μᾶς ἀπαντοῦν γιὰ τὸ πῶς κατάφερε νὰ λυγίσῃ τὸ ἐλεφαντόδοντο.

Νὰ ποῦν δηλαδὴ γιὰ τὸ κατόρθωμα τοῦ Φειδία…
Άλλὰ δὲν μποροῦν…

Μήπως μᾶς μισοῦν;

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 60 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς φιλοτεχνεῖται ἕνα χρυσελεφάντινο ἄγαλμα;

Leave a Reply