Κι ὅπου νἆναι ξεκινᾷ ὁ Μεγάλος Πόλεμος;

Κι ὅπου νἆναι ξεκινᾷ ὁ Μεγάλος Πόλεμος;Κάτι, κάποιες ἰστορίες ἱερωμένων καὶ ἄλλων περιέργων μελλοντολόγων τοῦ παρελθόντος/, ἀπὸ τὴν μία μεριά, κάτι ἀπὸ παιχνίδια μὲ κάρτες τῶν ἰλουμινάτι ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἀναλύσεις διαφόρων «γραφικῶν τρομολάγνων», μοῦ εἶχε μείνει κάποτε ἡ ἐντύπωση, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά τους, πὼς σὲ κάποιους χειμερινοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες (τὸ χειμερινοὶ προέκυπτε ἔμμεσα ἀπὸ κάποιες δριμύτατες κακοκαιρίες, ποὺ θὰ συνέπιπταν σύμφωνα μὲ κάποιους ἀπὸ αὐτούς) ὅτι θὰ γινόταν ἕνα τρομοκρατικὸ χτύπημα, ποὺ θὰ ἤταν ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ὁ μεγάλος πόλεμος ἀνάμεσα (μᾶλλον) στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν Δύσῃ.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐνάρξῃ τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων σήμερα στὸ Σότσι, βλέπουμε τοὺς προέδρους τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Γεωργίας, να ὁδηγοῦν τὶς χῶρες τους σὲ πολὺ πιὸ κοντινὲς καὶ οὐσιαστικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ῥωσία τοῦ Πούτιν, κάτι ποὺ βέβαια κάνει τὴν γριὰ τσατσά, ποὺ ἐκπορνεύει τὰ παιδιά της, μὲ τὰ 13 χρυσᾶ ἀστέρια ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της, νὰ τρέμῃ ἀπὸ τὰ νεῦρα της.

Οἱ ὑποκινούμενες ἀπὸ τὴν δύσῃ διαμαρτυρίες μὲ στόχο τὴν ἀνατροπὴ τῆς οὐκρανικῆς κυβερνήσεως ἔχουν ἤδη μᾶλλον βρεῖ ἄδοξο τέλος για τοὺς «διαμαρτυρομένους» (προτεστάνες;;;) στόχος τῶν ὁποίων ἦταν νὰῥίξουν τὴν κυβέρνηση γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων (λένε) καὶ τὴν ἐνοποίηση μὲ τὴν δίκαιη σὲ τέτοια «λεπτά» ζητήματα Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση (καὶ γιὰ νὰ παραδώσουν φυσικὰ τὸν ἐνεργειακὸ δρόμο ὑδρογονανθράκων στὴν Φρανκφούρτη).

Εἶθε νὰ μὴν ἔχουν «ἀνώμαλη» κατάληξη ὅλα αὐτά, πρᾶγμα ὅμως ποὺ προσωπικὰ δὲν τὸ βλέπω.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply