Ἴσως νά…

Ἴσως...Ἴσως χρειάζεται νὰ ἐπινοήσουμε ἄλλες χαρές,
νὰ δημιουργήσουμε ἄλλους πειρασμοὺς καὶ
νὰ ἀνακαλύψουμε τοὺς θησαυροὺς μιᾶς πιὸ οὐσιαστικῆς ζωῆς,
…μιᾶς ζωῆς μὲ περισσότερο ἐλεύθερο χρόνο,
…περισσοτέρη ποίηση,
…περισσότερο ἔρωτα,
περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ σημαντικὰ γιὰ τὸν καθένα πράγματα….

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply