Ἀλλὰ ἡ λεηλασία μας ἐξακολουθεῖ γιὰ νὰ σταματήσουμε τὴν …«ὑπερθέρμανσιν».

Ἀλλὰ ἡ λεηλασία μας ἐξακολουθεῖ γιὰ νὰ σταματήσουμε τὴν ...«ὑπερθέρμανσιν».2Με παγοθραυστικό στην Βενετία, Ἀλλὰ ἡ λεηλασία μας ἐξακολουθεῖ γιὰ νὰ σταματήσουμε τὴν ...«ὑπερθέρμανσιν».1

με snowboard στις Πυραμίδες…

Ἀλλὰ ἡ λεηλασία μας ἐξακολουθεῖ γιὰ νὰ σταματήσουμε τὴν ...«ὑπερθέρμανσιν».3και συνεχίζουν να μας ληστεύουν για να ελέγξουν την «υπερθέρμανση» του πλανήτη.

Σίγμα

(Visited 173 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀλλὰ ἡ λεηλασία μας ἐξακολουθεῖ γιὰ νὰ σταματήσουμε τὴν …«ὑπερθέρμανσιν».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀκρότητες τῶν θερμοκρασιῶν. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply