Τί ἑορτάζουμε σήμερα;

Τί ἑορτάζουμε σήμερα;Τόν ἔρωτα; Ποιόν ἔρωτα; Καί γιατί χρειάζεται νά ἔχουμε μία συγκεκριμένη ἡμέρα, καθιερωμένη ἀπό τήν διεθνή κοινότητα, πρό κειμένου νά …ἀγαπήσουμε τόν ἄνθρωπό μας; Ἤ ἀκόμη καί νά τόν …θυμηθοῦμε;
Γιατί χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο; Μήπως γιατί κάπου πίσω μας …ξεχάσαμε τόν πραγματικό …ἔρωτα καί ἀποφασίσαμε νά διαβιοῦμε παρέα μέ τίς …συμβατότητες;
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, μήπως ΟΥΔΕΠΟΤΕ γνωρίσαμε αὐτόν τόν πραγματικό ἔρωτα;

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς.
Πάντα γιὰ ἐμέναν γράφω…
Κι ἐγὼ ἔχω ἀντιληφθῇ πρὸ πολλοῦ πὼς ὁ Ἔρως (ναί, μὲ Κεφαλαῖον!!!) εἶναι κάτι ποὺ ἤ τὸ ἔχουμε ἤ δὲν τὸ ἔχουμε…
Δὲν χρειαζόμαστε ὑποδείξεις καὶ ὁδηγίες χρήσεως γιὰ νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε!!!
Ὁ Ἔρως εἶναι ζωή… Εἶναι ἡ κάθε μας ἀνάσα… Ἡ κάθε μας ματιά… Ἡ κάθε μας γεύσις… Τὸ κάθε μας ἄγγιγμα… Τὸ κάθε μας ἄγγιγμα…
Ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε ΜΟΝΟΝ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ζωή μας, ὅσους …ἔρωτες κι ἐὰν συναντήσουμε, ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ ζήσουμε τὸν πραγματικό. Πάντα κάτι θὰ ἀπουσιάζῃ… Πάντα κάποιο κενὸ θὰ μένῃ…

Τί ἑορτάζουμε λοιπόν σήμερα;
Τήν μίμησιν; Τήν συνειδητοποίησιν πώς δέν μποροῦμε νά ἀφήσουμε τούς ἑαυτούς μας ἐλευθέρους νά ζήσουν;
Μήπως ἑορτάζουμε τήν ἀπομάκρυνσίν μας ἀπό τήν πραγματική ζωή;
Ἤ μήπως κάτι ἄλλο;

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν εἶναι ἄσχημη ἡ εὐκαιρία ὅμως νὰ «πατήσουμε» στὴν ἡμέρα γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν κάθε μας ἡμέρα.

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τί ἑορτάζουμε σήμερα;

  1. Τον κακό μας τον καιρό εορτάζουμε Φιλονόη.Έκαναν οι αμερικάνοι μια μαλθακία για να τα οικονομάνε τα μαγαζιά και όλα τα κορόιδια της υφηλίου ακολουθούν.Ο έρωτας είναι γιορτή κάθε μέρα και δεν χρειάζεται μια ειδική ηνέρα για να εορτασθή.

Leave a Reply