Ὑπατία.

«Τὸ ῥεῦμα τ’ οὐρανοῦ ἀφίνει ἀπὸ σᾶς ζωντανοὺς
μόνο τοὺς ἀγράμματους, κι ἔτσι  πρέπει ν’ ἀρχι­νᾶτε
πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σὰν παιδιά…»

Ἀπὸ τὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος

 

Τὸ φῶς,
τῆς ἄρετῆς,
τῆς ὀμορφιᾶς
καὶ τῆς γνώσης σου,
πολὺ ἔλαμπε
γλυκία κόρη τοῦ Θέωνα
σοφὴ κι ὡραία.
Μὰ ἢρθ’ ὁ καιρός,
«τὸ ῥεῦμα τ’ οὐρανοῦ…».

Σπαρτάραγαν τὰ κομμάτια τοῦ κορμιοῦ Σου
στοὺς δρόμους τῆς ‘Αλεξάνδρειας
κι ἅπλωνε τὸ σκοτάδι.

Οἱ πιστοί, «περιστοιχίσαντες τὸ ἅρμα» Σου
 εἶχαν εὐσυνείδητα ἐκτελέσει
τὶς ὁδηγίες τοῦ πατριάρχη.

Τί κι ἂν ἡ ἐντολὴ
«οὐ μικρὸν μῶμον Κυρίλλῳ καὶ
τῇ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησιᾳ εἰργάσατο».

Τώρα, ποὺ πάλι ζυγώνει ἡ «μεγάλη νύχτα»,
τώρα, ποὺ οἱ «μεγάλοι» μὲ τὰ Κοβάλτια,
τὰ Νετρόνια, τὰ ἀρχιπέλαγα τῶν Γκούλγακ
καί τὶς καταναλωτικὲς κοινωνίες τους,
 ἑτοιμάζουν τὸ καινούργιο σκοτάδι,
 τώρα ποὺ πάλι «τὸ ῥεῦμα τ’ οὐρανοῦ…».

Περνώντας ἀνοιχτὰ ἂπ’ τὴν ’Αλεξάνδρεια,
ῥίχνω στὸ κύμα λίγα ξερὰ τριανταφυλλόφυλα,
φυλαχτὸ ἀπ’ τὴν πατρίδα
καὶ παρακαλῶ τὸν ἄνεμο,
παρακαλῶ τὸ κύμα
νὰ φέρουν τ’ ἄνθη αὐτὰ τῆς Ἀττικῆς
στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου Σου.

Μεσόγειος, Βόρεια τῆς Ἀλεξάνδρειας 13.4.1979

Λευτέρης Μαρματσούρης

Δημοσιευμένον στὸ περιοδικὸ Δαυλός, σελὶς 328, τεῦχος Ἰουλίου 1982.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *